ET LANDS IDENTITET ER FREMFOR ALT SPRÅK OG HISTORIE- OPPRINNELSE OG OPPHAV. GJENNOM HISTORIEN FORSØKER VI Å FORSTÅ VÅRE FORFEDRES TANKEGANG. ARCHEOLOGI SAGN-HISTORIE OG NEDSKREVEN HISTORIE ER VÅRT HOVED-MATERIALE. HVA KAN VI LÆRE AV HISTORIEN ?

THIS IS NORWAY OLDEST FAMILY-TREE AFTER AMONG 1200 IEARS: THE NORWEGIAN ROYAL HOUSE- TIMELINE SINCE 865 UNTIL TO DAY. [THE NORWEGIAN KING HAAKON VI MAGNUSSON "THE YOUNGER" (1343-1380) MARRIED THE DANISH PRINCESS MARGRETHE 1 (1388-1412) AND GET THE CHILD: KING OLAV IV HAAKONSON (1381-1387) WHO WAS KING IN NORWAY. LATER "THE DANISH-NORWEGIAN UNION" WAS CREATED WHERE MARGRETHE 1 OF DENMARCK-NORWAY WAS REGENT AFTER KING OLAV IV OF NORWAY. "THE DANISH-NORWEGIAN UNION" ENDED IN 1814].

THE OLDEST FAMILY-TREE (FAMILY-LINES OR FAMILY-ROOTS) IN NORWAY BELONGS TO THE NORWEGIAN ROYALITY= "HAARFAGRE-AETTEN" OR "KONGE-REKKEN"- A PRECISE CHRONOLOGICAL TIMELINE OF KINGS IN FAMILY WITH EACH OTHER SINCE 861- YEAR BY YEAR- UNTIL TO DAY. SOME OTHER OLD ORDINARY OR NOBILITY FAMILY-TREES IN NORWAY EASILY GOES BACK TO THE 15.CENTURY- AND A FEW ONE ALSO BACK TO THE 12.CENTURY. BUT OUR ROYALITIES HAVE THE OLDEST TIMELINE (DOWNWROTET BY MANY HOF-WRITERS AMONG 1200 YEARS). THE OLD CONSTITUTIONS-FORM "MONARCHIE" "KINGDOM" IS BUILDT ON THE SYSTEM: THE OLDEST CHONOLOGICALLY DOCUMENTATED FAMILY IN EACH COUNTRY SHALL RULE. THE SITUATION IS THE SAME IN OUR NEIGHBOUR-KINGDOMS IN NORTH-EUROPA- ALL OF THEM WITH CA. 1200 YEARS OLD ROYAL FAMILIES: SWEDEN DENMARCK UNITED-KINGDOM NETHERLAND AND BELGIA. NEVERTHELESS NORWAY (AND OUR NEIGHBOUR-MONARCHIES) HAVE FAMILY-LINES AND FAMILY-ROOTS LONG BEFORE KING HARALD I FAIRHAIR (865-933): "VESTFOLD-KONGENES ÆTT" (NORWAY CA.500) IS A YOUNGER PART OF "YNGLINGE-ÆTTEN (SWEDEN CA.50) "HÅLØYG-JARLENES ÆTT" (NORWAY CA.50) "SKJOLDUNGE-ÆTTA" (DENMARCK CA.50) AND "BALDEGG-ÆTTA" (UNITED-KINGDOM CA.50). "VESTFOLD-KONGENES ÆTT" ONCE STARTED (VIA SEATTLEMENT NEAR HEDEMARK) FROM THE OLDER "YNGLINGE-ÆTTEN" (SWEDEN CA.50) IN UPPSALA- PROBABLY WITH SOLID OLD LINES BACK TO THE OLDER GOTLAND (CA.150 BC) IN SWEDEN: WHERE "THE GOTHS" ONCE LIVED: THE HOME-LAND TO "THE OSTRO-GOTHS" WHO LATER CREATED A WELL-KNOWN AND WELL-DOCUMENTATED DYNASTIE NORTH OF THE BLACK-SEA (CENTRAL-RUSSIA UKRAINA AND CRIMEA) WITH MANY KINGS UNTIL THE LAST ONE WE KNOW OF THEM: KING TEIAS (552-553). THE HISTORY ABOUT THE OSTRO-GOTHS IS TAKEN CARE OF BY GREECE AND ROMAN ANCIENTLY CONTEMPORARY OUTHORS (OLD HISTORICALLY BOOK-WRITERS). ONLY 307 YEAR LATER AFTER THE OSTRO-GOTHS-KING: TEIAS (552-553) IN RUSSIA-UKRAINA A NEW SWEDISH-RELATET DYNASTIE "THE RURIK-DYNASTIE" (CA.850) STARTED IN RUSSIA- WHO LATER BECAME THE TZARS OF RUSSIA UNTIL A COMMUNIST-REGIME (SOVJET-UNIONEN IN 1917) BRUTALLY DESTROYED THE 1200 YEARS OLD TZAR-FAMILY IN RUSSIA. (TODAY RUSSIA IS A 29 YEARS OLD YOUNG REPUBLICK- AFTER SOVJET-UNIONEN LATER IN 1991 COLLAPSED). "THE RURIK-DYNASTIE" (AND THE "ROMANOV-DYNASTIE") HAD DOCUMENTADED ROOTS (IN THE BEGINNING) TO SWEDEN AND NORWAY [JFR: RURIK OF SVEALAND (860-879) M.876 W. INGRID VON NOORWEGEN]. LINES BETWEEN THE SWEDISH-RELATED "RURIK-DYNASTIE" (WHO RULED IN RUSSIA CA.850>>) BACK TO THE OLDER SWEDISH-RELATED "OSTRO-GOTH- DYNASTIE" (CA.350-553) IN CENTRAL-RUSSIA UKRAINA AND CRIMEA IS POSSIBLE AND MOST LIKELY- BUT STILL IS WITHOUT KNOWN REFERANCES. THE INTERNET-TOOL PERHAPS CAN GIVE US NEW INFORMATION ABOUT THAT.

NORWAY- ROYAL MARRIAGES- 1968- 2001.

ET EKSEMPEL PÅ EN TYPISK VIKING-MYNT I COPPER MED SKRIFT-TEGN (BLOCK-BOKSTAVER) PREGET AV DEN NORSK-ENGELSKE VIKING-KONGEN ERICH I HARALDSØNN "BLODØKS" (933-960) M.W. GUNNHILD OSSURDTR LOPP (FROM ØKSFORD- LOPPA: JFR. ØKSFJORD-JØKULEN OG HARDANGER-JØKULEN SOM DE ENESTE 2 ISBREER I NORGE MED BRUK AV DET FINSK-UGRISKE ORDET "JIEKKI"= GLACIER) SOM VAR SØNN AV KONG HARALD I HALFDANSØNN HÅRFAGRE (865-933). DETTE KONGE-NAVNET HAR OGSÅ VÆRT BRUKT I DENMARCK: EIRICH "DEN MEKTIGE" EIRIKSON (CA.840-891) SOM BODDE PÅ JYLLAND. I SVERIGE: KONG ERIK EMUNDSSON (-890) I GØTALAND. [LATER IN SWEDEN ALSO KINGS: EIRICH SEGERSELL (993-994) ERICH 9 "THE HOLY" (1156-1160). EIRICH 10 KNUTSON (1208-1216). EIRICH 11 EIRICHSON (1222-1250). EIRICH 12 (1357-1359). EIRICH 13 AV POMMERN (1396-1439). EIRICH 14 (1560-1568)]. DE SVENSK-ÆTTEDE "ØST-GOTERNE DANNET ET DYNASTI MED 11 (DOCUMENTERT AV SAMTIDIGE GRESKE OG ROMERSKE HISTORIE-SKRIBENTER) KONGER (CA.350-553) NORDOM SVARTEHAVET. ØST-GOTHERNE (THE OSTRO-GOTHS) BRUKTE "E" FOR BOKSTAVEN "E" SOM RUSSLAND (CYRILLIC LETTERS) SVERIGE (OG SCANDINAVIA) FORTSATT GJØR I DAG. (SE RUSSISK- VESTLIG TASTATUR NEDENUNDER). MENS VIKINGENE (FUTARCK CA.700 AC) BRUKTE "M" FOR "E". VIKINGENE BRUKTE DESSUTEN "C" ISTEDEN FOR "K"- SLIK MAN FORTSATT GJØR BLA. I ENGLAND. ØST-GOTERNE (NORDOM SVARTEHAVET) BRUKTE "K" FOR "K" SLIK RUSSLAND FORTSATT GJØR (CYRILLIC BLOCK-SKRIFT). ANGÅENDE NORRØNT SPRÅK (FØR CA.150 BC) OG DEN SVENSKE ØST-GOTISKE SAGN-KONGEN "BERIG" (JFR. "BERG") SOM UTVANDRET (FRA GOTLAND I SVERIGE) TIL UKRAINA-OMRÅDET- GÅR (DE SPRÅKLIGE OG SKRIFT-MESSIGE) RØTTERNE VIDERE HERFRA TIL "THE SCYTHIAN" KINGDOM" (CA.700- 100 BC). DETTE KONGEDØMMET LÅ NORDOM SVARTE-HAVET MED GRENSER ØSTOVER TIL DET GAMLE PERSIA (DEN ELDSTE DEL AV RUSSLANDS HISTORIE). INDO-EUROPEISK SPRÅK SOM REGNES SOM VERDENS ELDSTE SPRÅK (INDO-IRANSK OG UR-PERSISK) HAR MANGE FELLES-ORD MED NORRØNT OG ANGEL-SACHSISK. (OGSÅ FINSK-UGRISK INNEHOLDER EN DEL FELLES-ORD MED INDO-IRANSK). DET GOTISKE SKRIFT-SYSTEMET (REQONSTRUERT SPRÅK OG SKRIFT PGA. EN GAMMEL GOTISK BIBEL FRA SAMME TIDS-EPOKE) ER DERIMOT I FAMILIE MED GRESKE OG ROMERSKE (LATINSKE) BLOCK-BOKSTAVER. EN AV DE FØRSTE KONGENE I "SCYTHIA" (NÅVÆRENDE CENTRAL-RUSSLAND): MADIUS "THE SCYTHS" (653-625 BC) VAR KONGE I "SKYTIA" OG OVERTOK KONGEMAKTEN ETTER SIN FAR BARTATUA ("SCYTHIAN KING"). MADIUS INNVADERTE SENERE DET GAMLE PERSISKE KONGEDØMMET "MEDIA". MEDERNE UNDER "MEDER-DYNASTIET" (728-550 BC) VAR ET NÆRT BESLEKTET OG UNDERLAGT PERSISK FOLK SOM UNDER SIN LEDER KYAKARES GJORDE OPPRØR MOT "MEDIA" I ÅR 625 BC (RULED BY "THE SCYTHIANS"). ETTER STORE TAP TRAKK "THE SHYTHIANS" SEG TILBAKE VIA KAUKASUS TIL SITT KJERNE-OMRÅDE I DET SOM I DAG ER DET SØRLIGE RUSSLAND. (REFERANCE: RENE GROUSSET 1970 "THE EMPIRE OF THE STEPPES" S.8-9). OLD RUSSIAN TIMELINE HISTORY: "ca.700 BC- AD 200: Greeco-Iranian culture develops around the Black Sea". "ca.700 BC: Scythians invade Thrace, conquering the Cimmerians". "600-300 BC- The Schythians, war nomads from the steppes of nothern Black Sea region and Caukasus, invade the foothills of Crimea.They established their capital in Scythian Neapolis. modern day Simferopol". "ca. AD 200-370: Invasions by the Goths".

RUSSIAN (CYRILLIC BLOCK) AND ENGLISH (ROMAN LINEAR A-BLOCK) LETTERS. RUSSIAN LETTERS ARE IN NEAR FAMILY WITH GREECE- ROMAN AND VIKING-FUTARCK LETTERS. SOME CHARACTERS ARE UN-CHANGED AMONG 1700 YEARS. [MORE INFORMATION ABOUT THE OSTROGOTHS WRITING-SYSTEMS AND TRANSLATIONS ARE SHOWN DOWN-UNDER ON THIS PAGE].

DIGITALE FOT-AVTRYKK: MOBIL-BRUK (SAMTALER SMS MMS) E-POST SØKE-MOTORER (NETT-BRUK) BETALINGS-TERMINALER OG BANKERS TRANSSAKCTIONS-OVERSIKTER ER NY MODERNE TECHNOLOGI. ET VEL-EGNET OG MYE BRUKT SPION-OMRÅDE RETTET MOT LAND FOLKE-GRUPPER OG ENKELT-PERSONER. PERSONVERN-BRUDD FOREGÅR HELE TIDEN- NOE "DATATILSYNET" I NORGE ALLTID HAR GJORDT OSS OPPMERKSOM PÅ.

"RUGIERNE" SOM NEVNES HER ER MULIGENS FOLKE-SLAGET "RYGHERNE" SOM EN GANG VAR BOSATT I ROGALAND RYFYLKE- OG SOM STARTET MED DYRKING AV RUG (AGRICULTURE) I DETTE OMRÅDET (ROGALAND OG SØRLANDET) I FØLGE FORSKJELLIGE POLLEN-ANALYSER.

UTRYKKET "GOTHERS" KONGE BLE OGSÅ BENYTTET AV DEN SVENSK-NORSKE KONG CARL I 1865-SOM HENSPEILER FORBINDELSENE TIL ØST-GOTER-DYNASTIET OG DETS 11 KONGER I CENTRAL-RUSSLAND OG UKRAINA I OLD-TIDEN (FOLKEVANDRINGS-TIDEN CA.350-553).

UNITED KINGDOM AMONG 1200 IEARS: THE AGE IS SIMILAR LIKE THE KINGDOM OF: NORWAY SWEDEN DENMARCK NETHERLAND BELGIUM AND SPAIN.

NORGE (FROM LEFT SIDE): KING OLAV V- CROWN-PRINCE HAAKON MAGNUS- KING HARALD V OF NORWAY.

2005. NORWAY- UNITED KINGDOM AND THEIR OLDEST FAMILIES SINCE AROUND IEAR 900: HARALD V AV NORGE AND ELISABETH II OF ENGLAND.

2005

2005

(FILM 1) PRINCE CHARLES AND CAMILLA OF UNITED KINGDOM VISIT NORWAY 2014.

MONARCH HARALD V OF NORWAY- ROYAL STATE-VISIT FROM UNITED KINGDOM- SPEECH OSLO 2014. (FREE DOWNLOAD BY RIGHT MOUSE-CLICK).

(FILM 2) NORWAY: THE 80 ANNIVERSARY- KING HARALD V AND QUEEN SONJA.

SPEECH HARALD V ROYAL HOUSE- OSLO 2017. (FREE DOWNLOAD IN GOOGLE CHROME BY USE OF RIGHT MOUSE-CLICK).

(FILM 3) NORWAY: HRH HAAKON MAGNUS AND HRH METTE-MARIT- TALK 2009

METTE MARIT TALKS TOO HAAKON MAGNUS ON YLS II.

(FILM 5) RY "NORGE" AND KING OLAV V VISIT SCOTLAND 1959.

(FILM 6) KING HAAKON VII OF NORWAY VISIT QUEEN ELISABETH II OF UNITED KINGDOM IN 1951.

(FILM 5) QUEEN ELISABETH II OF UNITED KINGDOM VISIT KING HAAKON VII OF NORWAY IN 1955.

ROYAL YACHT "NORGE" "NORWAY"

KONGESKIPET "NORGE"

1906. CORONATION 1: NORWAY- NIDAROS CATHEDRAL- NORWAY.

1906. CORONATION 2: NORWAY- NIDAROS CATHEDRAL- NORWAY.

1929

1968

KONG MAGNUS VI HÅKONSØNN LAGABØTE (1363-1380) FORLANGTE AT BORGERNE SKULLE BRYGGE VIKING-MJØD TIL JUL- OG HELLE JULE-MJØD OVER HAUGLAGTE KONGER- I FØLGE SAGA.LITTERATUREN PÅ ISLAND. (JFR. MAGNUS LAGABØTERS SJØLOV BYLOV OG LANDLOV). "KONG SVERRE DRAKK VANN NÅR DE ANDRE DRAKK VIN". [ SVERRE SIGURDSØNN (1177-1202)]. DA DESTILLASJONS-APPARATET (STIM-APPARATET) BLE OPPFUNNET PÅ SLUTTEN AV 1700-TALLET FORANDRET ALCOHOL-GEHALTEN SEG FRA 19 % VIKING-MJØD (BRYGGET PÅ HONNING) TIL 96 % HEIMBRENT ("HIM-KOK") OG BEFOLKNINGEN MISTET STYRINGEN PÅ DRIKKINGEN. SAMTIDIG ÅPNET STIM-APPARAT FOR EN NY TECHNOLOGI: KONSENTRATER AV PLANTER URTER OG NYE PRODUKTER SOM BLE FARMASØYTENES OG LABORATORIENES ARBEIDS-OMRÅDE. RESULTATET AV DENNE OPPFINNELSEN SER MAN I DAG: MICRO-BIOLOGI OG MOLEKYLÆR-BIOLOGI- OFTE FRAMSTILTE PRODUKTER UTVIKLET I HEMMELIGE LABORATORIER SOM: KJEMISKE OG BIOLOGISKE VÅPEN OG STERKT KONSENTRERT NARKOTIKA: LSD MORFIN AMFETAMIN O.L. SOM HAR GITT NORGE EN NY RECORD: ØVERST PÅ STATSTIKKEN I EUROPA PÅ OVERDOSE-DØDSFALL BLANDT NARKOMAN UNGDOM. VILTVOKSENDE NARKOTISKE PLANTER (OGSÅ BRUKT AV FARAOENE (CA.3000 BC) I FØLGE DNA-ANALYSER AV MUMIENE I EGYPT- CAIRO) OG "THE ROYAL SCYTHIANS" (CA.700 BC) I CENTRAL-RUSSLAND OG CRIMEA] ER DELVIS FORLATT SOM RUS-MIDLER I DET MODERNE SAMFUNNET- OG ERSTATTET AV STERKT KONSENTRERTE STOFFER (FKS. OPIUMS-VALMUEN SOM I LABORATORIER ER KONSENTRERT TIL HEROIN). DVS.CA. 50 ÅR GAMLE NY-UTVIKLEDE NARKOTISKE STOFFER. DEN 1200 ÅRS GAMLE VIKING-MJØDEN (19 % ALCOHOL) HAR FÅTT EN NY KONKURRENT OG ARVTAGER- UTVIKLET I LABORATORIER AV FARMASIAEN. HASJ OG OPUMS-PLANTER ER LIKEVEL FRIGITT OG GODKJENT SOM RUS-MIDDEL I 6 STATER I USA- SAMT URAGUAY OG NEDERLAND.

1947

2012

NORDIC ROYAL RESIDENCES: NORWAY DENMARCK SWEDEN.

OLD ARCHITECTURE- MANY FROM THE VIKING-AGE IN SCANDINAVIA. "HAAKONSHALLEN" IN BERGEN WAS BUILD BY KING HAAKON IV HAAKONSON (1217-1263). MANY OF THIS CASTLES (FORT- FESTNINGER) WAS BUILDT UNDER "THE CALMAR-UNION" (AS A NORDIC MILITARY DEFENCE-UNION) UNDER "THE CARELIAN RAIDS" (1222-1445) AGAINST SWEDEN DENMARCK-NORWAY. THIS ATTACKS MAINLY TOOK PLACE IN NORTH-SWEDEN AND NORTH-NORWAY. "WARDÖHUS FESTNING" WAS BUILDT IN 1306 BY KING HAAKON V MAGNUSSON (1299-1319) AS A "DEFENCE AGAINST EAST"- NORR: "SOM VERN MOT ÖST". ( LATER ALSO TZAR-RUSSIA (NOVGOROD- KIEV) WAS INVOLVED AND SOMETIMES ASSISTED CARELIA IN THIS RAIDS. IN 1523 KING OF SWEDEN: GUSTAV I WASA (1496-1560) LEFT THE "CALMAR-UNION" AND IT WAS DERELICT. BUT SURPRISING: AFTER 1445 NORWAY-DENMARCK NEVER HAVE BEEN IN WAR WITH CARELIA (FINLAND) OR RUSSIA.

QUEEN MAUD (905-1938) MARRIED WITH KING HAAKON VII (1905-1957) OF NORWAY- WAS DAUGHTER OF KING EDWARD VII (1901-1910) AND ALEKSANDRA OF ENGLAND. HER FATHER KING EDWARD VII VISIT THE ENGLISH ETABLISSEMENT "KAAFJORD COPPER WORK" (KÅFJORD KOPPERVERK) IN ALTAFJORDEN IN WEST-FINNMARCK 2 AUGUST 1864 WITH HIS ROYAL YACHTS HMS "RACOON" AND HMS "BLACK EAGLE". FEW YEARS LATER- UNDER THE SECOND MINING-PERIOD ON "KAAFJORD KOPPERVERK"- UNDER A SWEDISH-OWN MINING-GROUP- ALTAFJORDEN WAS VERY CENTRAL UNDER WW2 WHEN NAZI-GERMANY [RULED BY A. HITLER BORN IN KINGDOM AUSTRIA-HUNGARY- THE COUNTRIES WHO ALSO STARTED WW1 AS CROWN-PRINCE FRANZ FERDINAND WAS SHOT IN SARAJEVO] OCCUPATED NORWAY AND STASIONATED ALL NAZI-WAR-SHIP JUST IN ALTAFJORDEN. IN 1938 (ONLY 2 YEARS BEFORE WW2) A CHRISTIAN GROUP "PINSEVENNER" (PENTECOSTALS) COMING FROM USA TO NORWAY IN 1907 (WHO ALWAYS HAVE BEEN BIGGEST ON THEIR MEMBER-SHIP IN EUROPA JUST IN HUNGARY) BOUGHT UP BIG PROPERTIES IN ALTA-FJORDEN AND SEATTLE DOWN IN BOSSEKOP (PROPERTIES FEW MILES FROM THE NAZI-WAR-SHIPS UNDER WW2) WHERE THE PENTECOSTALS STILL LIVE AND RULES. ALTAFJORDEN ALSO WAS CENTRAL UNDER "THE CALMAR-WAR"- WHEN KING CHRISTIAN IV OF DENMARCK-NORWAY BUILDT "KONGSHUS FESTNING" IN 1611 (A KING FOTRESS ON ÅRØYA IN ALTA-FJORDEN). THE MAIN REASON WAS THE SWEDISH KING WHO ON THAT TIME- WANT THE "KVENS" (A FINNISH-TALKING PEOPLE FROM NORRBOTN IN SWEDEN AND FROM NORTH-FINLAND) TO ETABLISS IN ALTA-FJORDEN ( ILLEGAL FINNISH AND SWEDISH FISHING IN ALTA-RIVER ON A NORWEGIAN SOVEREIGN AREA). ALSO THE SWEDISH-FINNISH SETTLEMENT BEFORE AND UNDER THE "CALMAR-WAR" IN VARANGER-FJORDEN TOO- WAS A SWEDISH-FINNISH IDEOLOGY AND ATTEMPT TO EKSPAND TO NORTH-NORWAY- ESPECIALLY TO TROMS AND FINNMARCK. THE DANISH-NORWEGIAN KING CHRISTIAN IV "QUART" (1588-1648) THEREFORE STARTED A WAR ("THE CALMAR-WAR") AGAINST SWEDEN. IN ALTA THE DANO-NORWEGIAN SOLDIERS FROM "KONGHUS FESTNING" COMBATING THE "KVENS" ON ELVEBAKKEN IN ALTA. UNDER THE FIGHTING CALLED "ELVEBAKKEN-SLAGET" WAS HOUSE AND CHURCH IN ALTA- BUILDT BY "KVENS"- DESTROYED. ALSO THEIR SETTLEMENT AROUND FISHING-PLACES NEAR ALTA-RIVER. ALTA-FJORDEN ALSO WAS ATTACKED MANY TIMES AMONG 1222-1445 UNDER THE SO-CALLED "KARELSKE HERJETOKT". THERFORE IN 1306 KING HAAKON V MAGNUSSON (1299-1319) BUILDT "WARDØHVS FESTNING" (VARDØHUS) SOM "VERN MOT ØST" ("DEFENCE AGAINST EAST"). THE REASON THEN WAS "KARELIAN ATTACKS" (KARELSKE HERJETOKT" 1222-1445) AGAINST NORTH SWEDEN AND NORTH-NORWAY. ON SAME TIME RUSSIA WAS IN WAR WITH MONGOLIAN HORSE-SOLDIERS (DJENGIS KHAN). 14 RUSSIAN CITIES WAS BURNED DOWN BY MONGOLIANS- AND THE RUSSIAN MAIN TZAR-RESIDENCE KIEV IN UKRAINA YEAR 1240. A KIND OF FAIRYTALE OR SAGNA ALSO EKSIST IN ALTA-FJORDEN: WHEN VIKING-SHIPS (LATE VIKING-AGE) DESTROYED A PLACE IN OUTER LANGFJORDEN CALLED "TAPPELUFT" (A FINNIH-UGRISH WORD FOR "WAR-PLACE"). TWO DIFFERENT YEARS ARE MENTION- 1123 OR 1223. IF THIS HAPPENING WAS IN 1223 IT FIT EKSAKT WITH "THE CARLEIAN ATTACKS" ON NORTH-CALOTTEN ON SAME TIME. CA.250 YEARS BEFORE THAT- WE KNOW THAT KING ERICH I HARALDSONN "BLODØKS" (933-935-960) MARRIED GUNNHILD OSSURDATTER LOPP FROM LOPPA ØKSFJORD IN WEST-FINNMARCK. ERICH I WAS SON OG HARALD I HÅRFAGRE. THIS HISTORY ABOUT KING ERICH I AND QUEEN GUNNHILD WAS MENTION IN SCHOOL-BOOKS (AS CURRICULUM) ON ÅRØYA IN ALTA-FJORDEN UNTIL CA.1915-1920- AFTER THAT THE HISTORY ABOUT QUEEN GUNNHILD AND KING ERICH I HARALDSON WAS REMOVED FROM THE SCHOOL-BOOKS. ALSO SNORRE STURLASSON TELL US THE SAME IN "EIGLA" "OLAV TRYGVASONS SAGA" AND "HEIMSKRINGLA" (THE SAGA-LITTERATUR ON ISLAND). WIKIPEDIA.ORG SAYS THE SAME. "ØKSFJORD-JØKULEN" NEAR QUEENANGEN (NAMED AFTER OLD WRITING-SPELLING-SYSTEM. AFTER CA.1850 CALLED KVÆNANGEN") IN NORTH-NORWAY AND "HARADANGERJØKULEN" IN SOUTH-NORWAY- IS THE ONLY 2 PLACES IN NORWAY WITH THAT WORDS IN USE. (FINNISH-UGRISH= JIEKKI= ICE= GLACIER). OUTER HARDANGER IS ERICH I AND HIS FATHER HARALD I "HÅRFAGRE" "FARHAIR" (865-933) HOMEPLACE- CALLED "AVALDSNES KONGSGAARD" NEAR HAUGESUND. ERICH I AND GUNNHILD WAS IN 1 PERIOD REGENTS OF NORWAY AND UNITED KINGDOM [MONARCHS OF 2 COUNTRIES JUST LIKE KING HARALD III SIGURDSON HARDRAADE (1045-1066) AND QUEEN ELISABETH OF KIEV IN UKRAINA). 50 YEARS BEFORE KING ERICH I AND GUNNHILD OSSURDATTER (OTTARDATTER ?) HAALOYGEN OTTAR- FROM SAME AREA (ALTEIDET QUEENANGEN ØKSFJORD LOPPA) THAT GUNNHILD OSSURDATTER (OTTARDATTER?) VISIT HIS FRIEND KING ALFRED THE GREAT (871-899) OF ENGLAND (AROUND CA.890-891). A NORWEGIAN HISTORICANS: GUSTAV HEBER SAYS (OSLO CA.1937) IN HIS BOOK "NORSK ADEL" (="NORWEGIAN ROYALITY") THAT OTTAR (JARL) LIVED IN NORTH TROMS ON ALTEIDET. IN FINNMARCK IS FOUND TOTALLY 7 VIKING-SWORD. MOSTLY IN WEST-FINNMARCK: BERGSFJORD (1947)- HASVIK (SØRVÆR)- INGØY(ON PRIVAT PROPERTY)- NORDCAP (GJESVÆR-STAPPEN)- PORSANGER (TAMSØY)- PORSANGER (LADNJA)- VARANGER (MORTENSNES). ALSO RICH "NORMANNER-SMYKKER" (NECK AND ARM-RINGS) IN TWIRLING OR TWISTED SILVER AND GOLD IS FOUND IN GROUND IN FINNMARCK (1 LOPPA-2 IN ALTA- 1 LAKSEJORDEN 1 MORTENSNES (VARANGER). THIS IS TYPICALLY PRODUCTS FROM THE VIKINGS AS THE NOMADS (SAMER LAPS FINN KAREL EST) IN VIKING-AGE NOT COULD HANDLE METALS WARMER THAN TIN (231,9 DEGREES). "NORMANNER-SMYKKER" (700-1100) WAS USUAL IN WHOLE NORTH AND EAST EUROPA IN VIKING-AGE. HOUNDREDS OF THEM ARE FOUND AND TAKEN CARE OF ON MUSEUMS. ALTA-FJORDEN HAS BIG FELTS AND AREAS WITH ROCK-CARVINGS (HELLE-RISTNINGER BERG-KUNST). THE BOATS-ARTS WITH SHIPS IS INTERESTING AS THEM SHOW US FOR EKSAMPLE 32-MEN ONBOARD ON THE BIGGEST SHIP ON ROCK-CARVINGS FROM ALTA-FJORDEN. THIS IS ART ("STONE-AGE-JOURNALISTIC" FROM ALTA-FJORDEN SØRØYA AND KIRKENES) WAS MADE CA. 3.000-6.000 BC. (IN SOUTH NORWAY- ESPESIALLY ROCK-CARVINGS IN ØSTFOLD- SHOW US BIGGER SHIPS WITH MORE PEOPLE ONBOARD. BIGGER SHIPS ARE USUAL ON ROCK-ART ALSO IN SWEDEN (FKS.GOTLAND). "BÅTØKS-CULTUREN" WAS A STONE-AGE-CULTURE WHO ALWAYS BUILT SHIPS- AND WAS REPRESENTATIVE IN SWEDEN AND NORWAY IN THE STONE-AGE. ROCK-ART EKSISTS (LESSER BUT OLDER) ALSO FROM SØRØYA IN WEST-FINNMARCK- BUT IS OLDER THAN IN ALTAFJORD- AS THE IN-LAND-GLACIER COVERED WHOLE SCANDINAVIA KOLA AND HALF SCOTLAND IN MANY PERIODS BEFORE CA.10.000 YEARS AGO. THE COUST-LINE WAS FIRST ICE-FREE AND GLACIER-FREE. IF PEOPLE WANT TO EKSIST ON THAT TIME- THEY HAVE TO LEARN SHIPS AND BOAT-BUILDING. THEREFORE NORRØN (ESPECIALLY THE COAST-PEOPLE SHETLAND FAROYAR ISLAND A.O) AND ANGEL-SACHSISH LANGUAGE HAVE MORE WORDS IN BOAT-TERMINOLOGY THAN OTHER LANGUAGE IN THE WORLD. THE NORRØN VIKING LEIV ERICHSON FROM ROGALAND- EASILY DISCOVERED AMERICA (VINLAND MEADOWS NEW-FOUNDLAND) IN OPEN BOAT- WITHOUT DECK ALREADY CA 960. GEOLOGI AND ASTRONOMY GIVE US OLDER PERSPECTIVES THAN ARCHEOLOGI AND STONE-AGE-KULTURES (NOT DOWN-WROTED HISTORY). NOW WE KNOW IN NORTH NORWAY A METEORITT WHO ATTACKED BARENTSHAVET (ON DEEP SEA) MILLIONS OF YEARS AGO- CALLED "MJØLNIR" (NAMED AFTER THE HAMMER TO THE NORROEN GOD "TOR"). THIS METORITT-FRAGMENTS WAS FOUND WHEN OIL-PLATFORMS- FEW YEARS AGO-DRILLED AFTER OIL NORTH IN THE BARENTS-SEA. "STOR-VATNET" (FI-URG "JIES-JAVRRE") IN FINNMARCK ALSO SEEMS TO BE A OLD METEORITT-ATTACK WHO HIT INNER-FINNMARCK MILLION YEARS AGO. MEASURING OF THE SEVERAL LOW MOUNTAINS AROUND LAKE "JIES-JAVRRE SHOW OS A CLEAR ELEVATIONS- WHO MEANS A CLEARLY CRATER-RING AROUND THE LAKE. A CRATER-RING WHO THE IN-LAND-GLACIER LATER HAVE SCRAPED AND GRINDING AWAY- AND NEARLY ERASED. THE DIRECTION ON THE ERASING UNDER THE GLACIER-PERIODS- GOES NEARLY EKSACTLY IN NORTH-SOUTH-DIRECTION IN FINNMARCK. ON EARTH IS FOUND CA.100 METEORIT-CATCHMENT (ATTACKS FROM COSMOS AND UNIVERSE). THE TZUNAMI- AND WAVE-HEIGHTS IN THIS KIND OF SITUATIONS- REACH HIMALAYA AND MOUNT EVEREST. THE SCIENCE TELL US THAT THE DINOSAURS DISSAPEARED FOR EVER AFTER A METEORITT-ATTACK. ONLY THE BLUE-WHALE (IN OLD TIME UP TO 50 METER LONG) HAVE A LITTLE CHANCE TO SURVIVE. PERHAPS THEREFORE THE BLUE-WHALE IS BIGGEST OF ALL LIFE ON EARTH.

A VERY RARELY UNUSUAL POWERFULL PHOTO: 9 MONARCHS (ALL OF THEM WITH 1200 YEARS OLD FAMILY-TREES) COLLECTED TOGETHER. (EUROPA`S OLDEST ROYAL FAMILIES TOGETHER ON SAME PICTURE).

HMS "RACOON" WHO VISIT ALTA-FJORDEN IN WEST-FINNMARCK 2 AUGUST 1864. DAMP-MASKINEN OG SKRU-PROPELLEM BLE OPPFUNNET AV ENGELSK-MENN (DAMP-MOTOREN AV JAMES WATT 1776 SCOTLAND OG PROPELLEN SENERE I 1850).

HMS "BLACK EAGLE" FROM UNITED KINGDOM WHO VISIT ENGLISH-OWNED "KAAFJORD COPPER WORK" IN 1864.

UNITED KINGDOM- OLD ENGLISH ROYAL ORDINANCE (BUCKINGHAM PALACE AND WINDSOR CASTLE).

THE COPPER-MINE IN ALTA-FJORDEN OWNED BY A MINING GROUP IN UNITED KINGDOM FROM 1826-(1909) 1911.

"VARDØHUS FESTNING" IS ONLY 170 KILOMETERS FROM "THE NORTH-FLEET" (WITH 5 ATOM-SUBMARINES AND HANGAR-SHIPS THE BIGGEST MARINE-FLEET IN EUROPA): IN PORT ZEVEROMORSK ON EAST-SIDE NORTH IN MURMANSCK-FJORDEN ON KOLA.

OVENFOR: OPPHOLDS-STEDENE FOR FYLKES-ADMINISTRASJONEN I FINNMARK GJENNOM 714 ÅR. BEFORE 1306 THE KINGS NEAREST MEN WAS CALLED "RIKS-RÅD" (LATE VIKING-AGE) AND EARLY AROUND CA.900 THEY WERE NAMED "SYSSEL-MENN". MONUMENTER ELLER STATUER OVER NORSKE KONGER FOREKOMMER BARE I VARDØ (HAAKON VII) OG TROMSØ (HAAKON VII OG OLAV V). I ALTA HAR MAN REIST "HARALD-STØTTA" (MED INNFELDT MONOGRAM UTFØRT AV HARALD V OG OSCAR II OG INN-GRAVERT ÅRSTALL FOR RIKS-SAMLINGEN: HARALD I HAARFAGRE- 865). VADSØ HAR KUN REIST ET "KVEN-MONUMENT" OG HAR SIDEN CA.1860 (JFR. FORFATTEREN JENS ANDREAS FRIIS) HATT TILNAVNET "KVÆN-BYEN" ELLER "FINLANDS-BYEN".

1251-1581. VARDØHUS FESTNING BLE BYGD AV HAAKON V MAGNUSSON (1299-1319) SOM "VERN MOT ØST" FOR Å STANSE "DE KARELSKE HERJETOKT" (AV SAMENE KALT: "TSJUDE-KRIGENE" "TSJUDE-TIDEN". [TSJUDENE ER ET FOLKESLAG SOM HAR EKSISTERT I NYERE TID (I FØLGE RUSSISKE FOLKETELLINGER) I OMRÅDENE PÅ ØST-SIDEN AV KVIT-SJØEN I OMRÅDER RUNDT ARCHANGELSK- I DAG EN RUSSISK BY MED ET MARINE-SKIPSVERFT]. HÅLØYGEN OTTAR SOM SEILTE I "ØSTERLED" TIL "BJARMELAND" (PGA.SKATTE-INNKREVING RUNDT KOLA-HALVØYA TIL UMBA ETTER EN GAMMEL SEDVANE-RETT UTFØRT ALLEREDE I HÅLØYG-KONGENES TID CA.600-700-TALLET) OG ETTERPÅ SEILTE I "VESTERLED" OG SAMTIDIG BESØKTE SIN VENN KONG ALFRED "THE GREAT" (871-899) AV ENGLAND- FORTELLER OM "BJARMENE" AT DE TRODDE PÅ GUDEN "JUMALA". DERMED HAR BJARMENE (OG TSUDENE) SAMT KARELENE I ØST FINLAND- FINNENE OG KVÆNENE- INCLUDERT SAMENE - ALLE HATT EN FELLES GUD "JUMALA" (SAMISK= IBMIL). ALLE DE NEVNTE TILHØRER DEN FINSK-UGRISKE FOLKEGRUPPE (MED URAL-ALTAISKE SPRÅK-FORBINDELSER). HISTORIE-FORFATTEREN OSCAR ALBERT JOHNSEN NEVNER I BOKA "FINMARKENS POLITISKE HISTORIE" AT RUSSERNE RUNDT CA.1300 (TZAR-RUSSLAND DENGANG STYRT FRA KIEV I VEST-UKRAINA OG NOVGOROD NÆRT ST.PETERSBURG) OFTE HADDE VÆRT I KRIG MED KARELENE. DA RUSSLAND ETTER DISSE KRIGENE- ETTERHVERT BEGYNTE Å KREVE SKATT HELT OPP TIL KOLA-HALVØYA- UNDERLA KARELENE SEG TZAR-RUSSLAND- SOM PGA.SKATTE-KRAVET GA KARELENE BESKYTTELSE MOT NABO-LANDENE I VEST (NORGE- DENMARCK SVERIGE). DERSOM SAMENES UTRYKK "TSJUDE-TIDEN" "TSJUDE-KRIGENE" STEMMER (JFR. FILMEN "VEIVISEREN" AV N.GAUP) KAN ØST-KARELENE HA FÅTT ET URETTSMESSIG ANKLAGE RETTET MOT SEG MHT. ANSVARET FOR DISSE ANGREPENE PÅ NORD-SVERIGE OG NORD-NORGE. FOR SOM VI VET HANDLET OG LEVERTE ØST-KARELENE KORN OG MAT-PRODUKTER (UNDER "POMOR-TIDEN") FRA CA.1730-1917 TIL DE FLESTE KYST-OMRÅDENE I NORD-NORGE HELT NED TIL BODØ. DENNE HANDELEN UTFØRT AV DET KORN-DYRKENDE KARELIA- STEMMER DÅRLIG MED DET INNTRYKK MAN FÅR AV DEM UNDER DE SÅKALTE "KAREL-RUSSISKE HERJETOG" (1222-1445). MYE HISTORISK USIKKERHET KNYTTER SEG LIKEVEL TIL ÅRHUNDRENE FØR 1500. DEN NORD-NORSKE HISTORIE-FORFATTEREN AKSEL EMAHUS COLDEVIN SIER DET SÅ I BOKA "JORDEGODS OG STORGÅRDER I NORD-NORGE" (SIDE 7): "Det lar seg ikke riktig gjøre å følge Hålogalands historie gjennom de par århundrene fra midten av 1300-tallet til midten av 1500-tallet. Her er bare tilfeldige navn og hendeler bevart. Men når landsdelen atter stiger fram i noenlunde klart historisk lys, er det nye mennesketyper vi møter, en ny sosial og økonomisk oppbygging av samfunnet".

>toget kareler med en krigshær mod nordmændene, slog og bekriget dem og vendte hjem igjen (30). Aaaret efter (1445) kom >>svea-nordmænd<< uforvarende bakom Volok til Dvina, herjet Nenoksa med ild og sverd, nedhug folket og førte mange med sig som fanger; >>dvinerne<< ilte efter dem, nedhug nogen, deriblandt anførerne Ivar og Peter, og sendte 40 mand som fanger til Novgorod; de øvrige kastet seg paa sine skibe og >>flydde til havet<< (31). Derefter hører vi ikke mere om gjensidige krigstog; men det fiendtlige forhold mellem kareler-russer og nordmændene i Finmark vedblev at holde sig endnu i menneskealdre, ogsaa efterat Novgorod og dets >>voloster<< i 1447 var blit underlagt storfyrsten i Moskva. Det ytret sig dog mere som en blot og har lokal motsætning med leilighetsvise overfald, røverier og drap. Nordmændene, som i det 14.aarh. synes at ha staat hjelpesløs ovnfor de karelsk-russiske angrep, lærte efterhaanden beedre at verge sig mot dem. De store gjengjældesestog i 1419 og 1445 er vidnesbyrd derom, og har sikkert bidrat kraftig til de egentlige krigstog fra russisk side indstilledes. Endnu paa Lillienskiolds tid, i slutten av 17. aarh., var erindringen om disse kampe levende i Nord-Norge, og man visste at peke paa valpladsene hvor de hadde staat; man mente forøvrig at russernes indfald mest var løpet av til deres egen skade; >>større partier<< var blit slaat ihjel (22)." [Note 22: Speculum Borele av Han Hansen Lillienskiold, amtmand paa Vardøhus, orig i Kgl.Bibl., Kbh., avskrift paa Univ.-bibl. i Kr.a, i Kildefondets avskriftsamling, Græntzen mot Ryssland, p.76. (REFERANCE: "FINMARKENS POLITISKE HISTORIE" SIDE 29. UTK: KRISTIANIA (OSLO) 1923. THIS BOOK WAS WROTED BY OSLO-HISTORICAN OSCAR ALBERT JOHNSEN ON A REQUEST AND COMMANDMENT BY KING HAAKON VII (1905-1957) OF NORWAY- AFTER THE BRUTALLY KILLING (OF KINGDOM NR.4 IN EUROPA : THE 1200 YEARS OLD TZAR-HOUSE IN RUSSIA) TZAR NICOLAI II AND HIS FAMILY- IN KATERINEBURG NEAR THE URAL-MOUNTAIN IN 1918- A KRIMINAL ACTION DONE BY THE "RED ARMY" IMMEDIATELY AFTER THE KOMMUNIST-REVOLUTION IN RUSSIA (SOVJET-UNION AND "THE BOLSJEVIKS"). AFTER THAT HAPPENING RUSSIA (RICHEST ON OLD CULTUR IN WHOLE NORTH-EUROPA) WERE RULED BY A HISTORY-LESS PEOPLES ARMY- UNTIL 1991- WHEN THE KOMMUNIST-REGIME SUDDENTLY KOLLAPSED- AND RUSSIA "FASED OVER" FROM KOMMUNISM-REGIME TO REPUBLICK. UNDER "THE COLD WAR" (1917-1991) RUSSIA WAS TOTALLY ISOLATED FROM THE WEST-WORLD- AND HIDING THEM-SELVES BEHIND THE SO-CALLED "IRON-CARPED". MANY TIMES AFTER END OF WW2 IN 1945 (WHEN THE SOVJET-UNION SURPRISING WAS ALLIATED WITH NORWAY UNITED-KINGDOM DENMARCK UNITED-STATES A.O. AGAINST NAZI-GERMANY) THERE WERE ATOM-WAR-DANGER BETWEEN OUR ALLIATED COUNTRIES IN WEST (THE "NATO-ALLIANCE" NOW-A-DAYS WITH 29 MEMBER-COUNTRIES) AND SOVJETUNION (WHO ONLY COULD GET MILITARY HELP IF NECESSARY FROM KOMMUNISM-KINA KOREA AND KUBA IN THIS PERIOD BETWEEN 1917-1991). IF WE LOOK AT THE ARCTIC AREAS (NORTH-NORWAY NORTH-SWEDEN NORTH-FINLAND AND NORTH-WEST-RUSSIA) AND THEIR ACTING IN MANY WARS BACK TO 1251 (MENTION HERE) AND BEFORE- IT SEEMS LIKE ALL PROBLEMS WITH WARS IS COMING FROM THE EAST: THE HUNS HORSE-SOLDIERS (CA.350-450) THE MONGOLIAN HORSE-SOLDIERS (CA.1220-1370) THE KARELIAN ATTACKS ON NORTH-KALOTTEN (1222-1445) THE CALMAR-WAR (CA.1609-1612) WW1 AND WW2 (BOTH THIS WAR STARTET IN AUSTRIA-HUNGARY WITH KILLING CROWN-PRINCE FRANZ FERDINAND IN SARAJEVO (WW1). AUSTRIA-HUNGARY WAS A KINGDOM WHERE ALSO THE LEADER OF NAZI-GERMANY A.HITLER WAS BORN. HUNGARY PLACED HIGH UP IN THE MOUNTAIN (AROUND THE FRANCE ALPES) ALSO WHERE THE HUNS (MAGYARS) SETTLEMENTS AFTER CA. 450 WHEN HIDING THEMSELVES AFTER A GERMAN PEOPLE-GROUP FIGHTING AGAINST THEM AND WON THE "HUN-WAR". ALL THIS GROUPS: HUNS HUNGARIAN MONGOLIAN FINNISH ESTISK FINN LAPP SAMISH SAMOJEDIC TSJUDS ARE IN FAMILY WITH EACH OTHER. THE LANGUAGE-GROUPS ARE THE SAME FOR ALL OF THEM- "THE FINNISH-UGRISH LANGUAGE" AND "THE URAL-ALTAI-LANGUAGE-GROUP. ALTA-FJORDEN IN WEST-FINNMARCK (WHO WAS VERY CENTRAL UNDER WW2 WITH MOSTLY ALL OF THE NAZI-GERMAN MILITARY MARINE STATIONATED JUST IN ALTA) GOT A VISIT AND SETTLEMENT OF A RELIGIOUS GROUP COMING FROM USA TO NORWAY CA.1907 (THE YEARS AROUND CORONATION OF KING HAAKON VII IN THE NIDAROS CATHEDRAL SUMMER 1906). THE GROUP CALL THEM-SELVES "PENTECOSTALS" (NORR: "PINSEVENNER"). AFTER LIVING ON THE MØRE-COAST FEW YEARS BEFORE- THEY BOUGHT UP THE BIGGEST PROPERTIES IN BOSSEKOP- ALTA-FJORDEN IN 1938 (AND STILL OWN IT TO DAY). SUDDENTLY ONLY 2 YEARS LATER THE NAZI-GERMANY (WITH WAR-SHIPS) WAS THE NEW VISIT IN ALTA-FJORDEN. BOTH OF THEM (A.HITLER AND THE "PENTECOSTALS") HAVE SOLID ROOTS TO AUSTRIA-HUNGARY- AS THIS RELIGIOUS SECT HAVE MOST MEMBERS IN JUST THIS COUNTRY !! A RELIGIOUS SECT WHO TO-DAY ACTING WORLD-WIDE WITH MONEY-HELP: USING "SUCK-STRAW" IN MANY STATE-BUDGET ALL OVER THE WORLD- ACCSEPTED AS THEIR GOD "JESUS" WAS A FISHER-MAN WITH BOAT ON THE GENESARET-SEA- WALK ON WATER- AND EAT BEEF WITH HIS DISIPPELS AND NEAR FRIENDS. THAT THE "PENTACOSTALS" FROM USA STILL HAVE THEIR BIGGEST MEMBER-SHIP JUST IN HUNGARY (BUDAPEST) TELL US A LOT. (JFR. WIKIPEDIA.ORG). COUNTRIES LIKE USA (WHERE THE "PENTECOSTALS" ONCE CAME FROM CA.100 YEARS AGO) IS BUILDT ON IMMIGRATION- WITH KILLING OF MANY INDIANS (NOW LIVING IN RESERVATS). ALSO USE OF APARTHEID-SYSTEM AFTER FORCE SLAVES FROM AFRICA- TO BUILD UP USA QUICKLY AND ON SHORT TIME. USA HAVE UNUSUAL SHORT DOWN-WROTED HISTORY COMPARED WITH ALL LAND IN EUROPA. PERHAPS WITHOUT FINLAND WHO HAS EUROPA`S YOUNGEST UNIVERSITY TODAY- AFTER GOT REPUBLICK-STATUS WHEN THEY FIGHTING TOGETHER AS A NEAR FRIEND WITH NAZI-GERMANY UNDER WW2. LOOK: FINLAND TOGETHER WITH NAZI-GERMANY AS THE ONLY COUNTRY IN WHOLE NORTH EUROPA !! AND KINGDOM OF SWEDEN (IN EAST) AS A NEUTRAL COUNTRY UNDER THE SAME WAR- LIKE A YOUNG BOY WHO JOIN "SITTING ON A HILL LOOKING AT THE FOOTBALL-FIGHT"(...WITHOUT EVEN SUPPORT-HELP TO THE FAVORIT-TEAM). LIFE AIN`T NO GAME- STORMS BLOW ON THE TOPS: 4 PRESIDENTS (LINCOLN GARFIELD AND 2 KENNEDY`S (JOHN LENNON (EKS. BEATLES-MEMBER UK) AND MARTIN LUTHER KING JR. (APARTHEID-OPPONENT) ALSO WAS SHOT AND KILLED IN USA (AND PRESIDENT OLOF PALME IN SWEDEN). HAPPENINGS LIKE THIS DOES COUNTRIES VERY SPECIAL. AND WHAT ABOUT ALL THE WARS FROM USA AGAINST MANY (OFTEN POOR) COUNTRIES FROM JAPAN IN THE FAR EAST- TO LIBYA IN THE NEAR SOUTH-WEST. COMMENTS LIKE "WAR-PRESIDENTS" "WORLD-POLICE" IS ACTUALLY AND MORE AND MORE USUAL WORDS ABOUT USA TODAY. WORD-WARS AND TRADE-SANCTIONS TO DIFFERENT COUNTRIES- IN EAST AND WEST- IS ALSO ON THE POLITICAL PROGRAMS EVERY WEEK- WHO DOES THE POLITICAL ARENA NEARLY UNPOSSIBLE TO WORK AND JOB WITH FOR EVERYONE. COUNTRIES WHO (UNDER KOMMUNIST-REVOLUTIONS) KILLED THEIR KINGS- ALL DONE UNDER OUR NEAREST 200 YEARS (EKS: FRANCE AUSTRIA-HUNGARY PORTUGAL AND RUSSIA) NOT CAN USE THE DOWN-WROTED HISTORY ANYMORE TO THE KINGDOM THEY DESTROYED. BUT "HISTORY IS THE LANDS MIND". AND WITHOUT HISTORY THIS LANDS ACTIVITIES IS MORE TO COMPARE WITH SENIL PERSONS- WHO DON`T REMEMBER ANYTHING !! THE PEOPLE OF KINGDOMS IN SCANDINAVIA AND UNITED KINGDOM ALWAYS HAVE SAID (SINCE OLAV TRYGVASON YEAR 1000 TROENDELAG): "KONGEN FLAGGET OG FEDRELANDET" AND ALSO IN UK THE WORDS IS: "GOD SAVE THE QUEEN". OUR CONSTITUTIONS-FORM IS 1200 YEARS OLD KINGDOMS WITH CAREFULLY DOWN-WROTED HISTORY SINCE THE VIKING-AGE. YEAR BY YEAR- A WORK DONE OVER 1000 YEARS- BACK TO HARALD I FAIRHAIR (865-933) CALLED "CHRONOLOGIE- CHRONOLOGICAL TIME-LINE". (WE ARE NOT A REPUBLICK COMMUNISM-REGIME (=1-PARTY STATE) DIKTATUR OR MILITARY-REGIME- MILITARY-JUNTA). AND REQOGNIZE- WE STILL LOVE TO TUNE OR COMPUTERS AFTER OUR NEIGHBOUR-KINGDOM UK "GREENWICH MEAN TIME" LONDON. BUT WE DON`T LIKE TO TUNE OUR CLOCKS AND COMPUTERS AFTER YOUNG REPULICKS WHO KILL THEIR PRESIDENTS AND STATE-LEADERS- OR TUNE ANYTHING AFTER KOMMUNIST-REGIMES WHO KILL THEIR 1200 YEARS OLD KINGS (DESTROY THEIR COUNTRYS OLDEST FAMILY-TREE FOR AFTERWARDS SET THEM-SELVES IN A RULING POSITION INSTEAD. NEW LEADERS IN COUNTRIES WITH-OUT NO DOCUMENTATED ROOTS TO THE COUNTRY- AND EVEN WITH-OUT NAME ON THEIR FATHER-FATHER OR FOR-FATHERS). REASON TO MOSTLY ALL WARS IS (THE "BLACK-WHITE-FILOSOFI" WHO SAYS): "YOUNG SEAGULLS WHO FIGHT AGAINST OLD PROUD BLACK EAGLES (OR YOUNG SWIMMING-FEETS AGAINST OLD EAGLE-CLOWS). A WAR THE SEAGULLS ALWAYS AND EVERYTIME LOSE HIMSELF- BY NEVER TO LEARN !! YOUNG GENERATIONS TOO: WITHOUT NO RESPECT FOR OTHER THEN THE NEW- THE YOUNGEST AND NEW-BORN THINGS (ALL THING ALWAYS SENTERED AROUND THEMESELF- THE YOUNG- AS IN THE KNOWN AND OLD BEATLES-SONG: "I ME MINE"). NOT WITH ANY RESPECT FOR THE OLD. "A NEWBORN BABY WHO FIGHT AGAINST THE OLD MAN". BUT LOOK: ONLY A WISE WITH OLD LESSON AND ON SAME TIME FYSICALLY STRONG MAN CAN SURVIVES UNDER VERY DANGEROUS RELATION-SHIP. JUSTICE FOR THE 6.5 MILLION JEWISH PEOPLE WHO WAS BRUTALLY KILLED UNDER WW2 IS PERHAPS NOT STARTED YET !! POPE FRANZ IN ROME SAID IT CLEARLY FEW YEARS AGO: "ALL WARS AND KILLING IS A WAR AGAINST GOD- AND GOD IS FIRST AND LAST" !! ALSO A WAR AGAINST THE WHALE-HUNTING OUT-SIDE THE COAST OF JAPAN- THE BLUE-WHALE WHO ONLY "GREENPEACE" DEFENCE AND ALONE FIGHT AGAINST HUNTING ON. AND WHAT ABOUT "THE COMMERSIALIZED FISHING AND HUNTING-KULTURES" ? WORLD OLDEST HIGH-CULTURES (AND AGRI-CULTURE= "AGREE-CULTURE") IS "THE SIVILISATIONS FIRST CHILD-HOOD". BRUTALLY "FISHING AND HUNTING-KULTURES"- ALWAYS SURVIVE BY KILLING BIRDS ANIMALS FISH- AND HAVE DONE IT SINCE THE STONE-AGE !! WITHOUT NO RESPECT FOR THE LIFE IN THE NATURE AND THE ANIMALS- YOU HARDLY CAN HAVE RESPECT FOR PEOPLE TOO. NOW THIS HUNTING-KULTUR IS COMMERSIALISED LIKE THE WEAPON-INDUSTRI TOO- AND THE OTHER." has-arrows="False">

1340. THE KARELIAN ATTACKS ON NORTH-SWEDEN AND NORTH-NORWAY FROM 1222 TO 1445- AFTERWARDS RESULT IN A STRONG DEFENCE-UNION CREATED BETWEEN DENMARCK-NORWAY AND SWEDEN CALLED "THE CALMAR-UNION" (1398-1523). THE REASON FOR THIS MILITARY-UNION WAS THE KARELIAN-ATTACHS ESPECIALLY NORTH OF THE ARCTIC CIRCLE [NORTH-SWEDEN AND NORTH-NORWAY (DOWN TO "RØSSVATN"- "RØSSÅGA" IN NORDLAND= MO I RANA- WHERE A KARELIAN FIGHTING GROUP- WHO WAS COMING VIA NORRBOTN TO NORTH-NORWAY- DRUNKED ON "RØSSVATN" AFTER A ICE-COLLAPS ON THIS LAKE]. BUT SUDDENTLY THIS WAR ENDED AFTER "SVEA-NORMÆND" IN 1445 DID A RETALIATION-ATTACK (AFTER SAILING AROUND THE "BJARMELAND-COAST) TO THE WHITE-SEA- AND DESTROYED MANY PLACES THERE "WITH HARD HAND" (ABOUT THIS A REFERAT FROM "FINMARKENS POLITIKE HISTORIE" (UTK. KRISTIANIA 1923): "I 1444 >>toget kareler med en krigshær mod nordmændene, slog og bekriget dem og vendte hjem igjen (30). Aaaret efter (1445) kom >>svea-nordmænd<< uforvarende bakom Volok til Dvina, herjet Nenoksa med ild og sverd, nedhug folket og førte mange med sig som fanger; >>dvinerne<< ilte efter dem, nedhug nogen, deriblandt anførerne Ivar og Peter, og sendte 40 mand som fanger til Novgorod; de øvrige kastet seg paa sine skibe og >>flydde til havet<< (31). Derefter hører vi ikke mere om gjensidige krigstog; men det fiendtlige forhold mellem kareler-russer og nordmændene i Finmark vedblev at holde sig endnu i menneskealdre, ogsaa efterat Novgorod og dets >>voloster<< i 1447 var blit underlagt storfyrsten i Moskva. Det ytret sig dog mere som en blot og har lokal motsætning med leilighetsvise overfald, røverier og drap. Nordmændene, som i det 14.aarh. synes at ha staat hjelpesløs ovnfor de karelsk-russiske angrep, lærte efterhaanden beedre at verge sig mot dem. De store gjengjældesestog i 1419 og 1445 er vidnesbyrd derom, og har sikkert bidrat kraftig til de egentlige krigstog fra russisk side indstilledes. Endnu paa Lillienskiolds tid, i slutten av 17. aarh., var erindringen om disse kampe levende i Nord-Norge, og man visste at peke paa valpladsene hvor de hadde staat; man mente forøvrig at russernes indfald mest var løpet av til deres egen skade; >>større partier<< var blit slaat ihjel (22)." [Note 22: Speculum Borele av Han Hansen Lillienskiold, amtmand paa Vardøhus, orig i Kgl.Bibl., Kbh., avskrift paa Univ.-bibl. i Kr.a, i Kildefondets avskriftsamling, Græntzen mot Ryssland, p.76. (REFERANCE: "FINMARKENS POLITISKE HISTORIE" SIDE 29. UTK: KRISTIANIA (OSLO) 1923. THIS BOOK WAS WROTED BY OSLO-HISTORICAN OSCAR ALBERT JOHNSEN ON A REQUEST AND COMMANDMENT BY KING HAAKON VII (1905-1957) OF NORWAY- AFTER THE BRUTALLY KILLING (OF KINGDOM NR.4 IN EUROPA : THE 1200 YEARS OLD TZAR-HOUSE IN RUSSIA) TZAR NICOLAI II AND HIS FAMILY- IN KATERINEBURG NEAR THE URAL-MOUNTAIN IN 1918- A KRIMINAL ACTION DONE BY THE "RED ARMY" IMMEDIATELY AFTER THE KOMMUNIST-REVOLUTION IN RUSSIA (SOVJET-UNION AND "THE BOLSJEVIKS"). AFTER THAT HAPPENING RUSSIA (RICHEST ON OLD CULTUR IN WHOLE NORTH-EUROPA) WERE RULED BY A HISTORY-LESS PEOPLES ARMY- UNTIL 1991- WHEN THE KOMMUNIST-REGIME SUDDENTLY KOLLAPSED- AND RUSSIA "FASED OVER" FROM KOMMUNISM-REGIME TO REPUBLICK. UNDER "THE COLD WAR" (1917-1991) RUSSIA WAS TOTALLY ISOLATED FROM THE WEST-WORLD- AND HIDING THEM-SELVES BEHIND THE SO-CALLED "IRON-CARPED". MANY TIMES AFTER END OF WW2 IN 1945 (WHEN THE SOVJET-UNION SURPRISING WAS ALLIATED WITH NORWAY UNITED-KINGDOM DENMARCK UNITED-STATES A.O. AGAINST NAZI-GERMANY) THERE WERE ATOM-WAR-DANGER BETWEEN OUR ALLIATED COUNTRIES IN WEST (THE "NATO-ALLIANCE" NOW-A-DAYS WITH 29 MEMBER-COUNTRIES) AND SOVJETUNION (WHO ONLY COULD GET MILITARY HELP IF NECESSARY FROM KOMMUNISM-KINA KOREA AND KUBA IN THIS PERIOD BETWEEN 1917-1991). IF WE LOOK AT THE ARCTIC AREAS (NORTH-NORWAY NORTH-SWEDEN NORTH-FINLAND AND NORTH-WEST-RUSSIA) AND THEIR ACTING IN MANY WARS BACK TO 1251 (MENTION HERE) AND BEFORE- IT SEEMS LIKE ALL PROBLEMS WITH WARS IS COMING FROM THE EAST: THE HUNS HORSE-SOLDIERS (CA.350-450) THE MONGOLIAN HORSE-SOLDIERS (CA.1220-1370) THE KARELIAN ATTACKS ON NORTH-KALOTTEN (1222-1445) THE CALMAR-WAR (CA.1609-1612) WW1 AND WW2 (BOTH THIS WAR STARTET IN AUSTRIA-HUNGARY WITH KILLING CROWN-PRINCE FRANZ FERDINAND IN SARAJEVO (WW1). AUSTRIA-HUNGARY WAS A KINGDOM WHERE ALSO THE LEADER OF NAZI-GERMANY A.HITLER WAS BORN. HUNGARY PLACED HIGH UP IN THE MOUNTAIN (AROUND THE FRANCE ALPES) ALSO WHERE THE HUNS (MAGYARS) SETTLEMENTS AFTER CA. 450 WHEN HIDING THEMSELVES AFTER A GERMAN PEOPLE-GROUP FIGHTING AGAINST THEM AND WON THE "HUN-WAR". ALL THIS GROUPS: HUNS HUNGARIAN MONGOLIAN FINNISH ESTISK FINN LAPP SAMISH SAMOJEDIC TSJUDS ARE IN FAMILY WITH EACH OTHER. THE LANGUAGE-GROUPS ARE THE SAME FOR ALL OF THEM- "THE FINNISH-UGRISH LANGUAGE" AND "THE URAL-ALTAI-LANGUAGE-GROUP. ALTA-FJORDEN IN WEST-FINNMARCK (WHO WAS VERY CENTRAL UNDER WW2 WITH MOSTLY ALL OF THE NAZI-GERMAN MILITARY MARINE STATIONATED JUST IN ALTA) GOT A VISIT AND SETTLEMENT OF A RELIGIOUS GROUP COMING FROM USA TO NORWAY CA.1907 (THE YEARS AROUND CORONATION OF KING HAAKON VII IN THE NIDAROS CATHEDRAL SUMMER 1906). THE GROUP CALL THEM-SELVES "PENTECOSTALS" (NORR: "PINSEVENNER"). AFTER LIVING ON THE MØRE-COAST FEW YEARS BEFORE- THEY BOUGHT UP THE BIGGEST PROPERTIES IN BOSSEKOP- ALTA-FJORDEN IN 1938 (AND STILL OWN IT TO DAY). SUDDENTLY ONLY 2 YEARS LATER THE NAZI-GERMANY (WITH WAR-SHIPS) WAS THE NEW VISIT IN ALTA-FJORDEN. BOTH OF THEM (A.HITLER AND THE "PENTECOSTALS") HAVE SOLID ROOTS TO AUSTRIA-HUNGARY- AS THIS RELIGIOUS SECT HAVE MOST MEMBERS IN JUST THIS COUNTRY !! A RELIGIOUS SECT WHO TO-DAY ACTING WORLD-WIDE WITH MONEY-HELP: USING "SUCK-STRAW" IN MANY STATE-BUDGET ALL OVER THE WORLD- ACCSEPTED AS THEIR GOD "JESUS" WAS A FISHER-MAN WITH BOAT ON THE GENESARET-SEA- WALK ON WATER- AND EAT BEEF WITH HIS DISIPPELS AND NEAR FRIENDS. THAT THE "PENTACOSTALS" FROM USA STILL HAVE THEIR BIGGEST MEMBER-SHIP JUST IN HUNGARY (BUDAPEST) TELL US A LOT. (JFR. WIKIPEDIA.ORG). COUNTRIES LIKE USA (WHERE THE "PENTECOSTALS" ONCE CAME FROM CA.100 YEARS AGO) IS BUILDT ON IMMIGRATION- WITH KILLING OF MANY INDIANS (NOW LIVING IN RESERVATS). ALSO USE OF APARTHEID-SYSTEM AFTER FORCE SLAVES FROM AFRICA- TO BUILD UP USA QUICKLY AND ON SHORT TIME. USA HAVE UNUSUAL SHORT DOWN-WROTED HISTORY COMPARED WITH ALL LAND IN EUROPA. PERHAPS WITHOUT FINLAND WHO HAS EUROPA`S YOUNGEST UNIVERSITY TODAY- AFTER GOT REPUBLICK-STATUS WHEN THEY FIGHTING TOGETHER AS A NEAR FRIEND WITH NAZI-GERMANY UNDER WW2. LOOK: FINLAND TOGETHER WITH NAZI-GERMANY AS THE ONLY COUNTRY IN WHOLE NORTH EUROPA !! AND KINGDOM OF SWEDEN (IN EAST) AS A NEUTRAL COUNTRY UNDER THE SAME WAR- LIKE A YOUNG BOY WHO JOIN "SITTING ON A HILL LOOKING AT THE FOOTBALL-FIGHT"(...WITHOUT EVEN SUPPORT-HELP TO THE FAVORIT-TEAM). LIFE AIN`T NO GAME- STORMS BLOW ON THE TOPS: 4 PRESIDENTS (LINCOLN GARFIELD AND 2 KENNEDY`S (JOHN LENNON (EKS. BEATLES-MEMBER UK) AND MARTIN LUTHER KING JR. (APARTHEID-OPPONENT) ALSO WAS SHOT AND KILLED IN USA (AND PRESIDENT OLOF PALME IN SWEDEN). HAPPENINGS LIKE THIS DOES COUNTRIES VERY SPECIAL. AND WHAT ABOUT ALL THE WARS FROM USA AGAINST MANY (OFTEN POOR) COUNTRIES FROM JAPAN IN THE FAR EAST- TO LIBYA IN THE NEAR SOUTH-WEST. COMMENTS LIKE "WAR-PRESIDENTS" "WORLD-POLICE" IS ACTUALLY AND MORE AND MORE USUAL WORDS ABOUT USA TODAY. WORD-WARS AND TRADE-SANCTIONS TO DIFFERENT COUNTRIES- IN EAST AND WEST- IS ALSO ON THE POLITICAL PROGRAMS EVERY WEEK- WHO DOES THE POLITICAL ARENA NEARLY UNPOSSIBLE TO WORK AND JOB WITH FOR EVERYONE. COUNTRIES WHO (UNDER KOMMUNIST-REVOLUTIONS) KILLED THEIR KINGS- ALL DONE UNDER OUR NEAREST 200 YEARS (EKS: FRANCE AUSTRIA-HUNGARY PORTUGAL AND RUSSIA) NOT CAN USE THE DOWN-WROTED HISTORY ANYMORE TO THE KINGDOM THEY DESTROYED. BUT "HISTORY IS THE LANDS MIND". AND WITHOUT HISTORY THIS LANDS ACTIVITIES IS MORE TO COMPARE WITH SENIL PERSONS- WHO DON`T REMEMBER ANYTHING !! THE PEOPLE OF KINGDOMS IN SCANDINAVIA AND UNITED KINGDOM ALWAYS HAVE SAID (SINCE OLAV TRYGVASON YEAR 1000 TROENDELAG): "KONGEN FLAGGET OG FEDRELANDET" AND ALSO IN UK THE WORDS IS: "GOD SAVE THE QUEEN". OUR CONSTITUTIONS-FORM IS 1200 YEARS OLD KINGDOMS WITH CAREFULLY DOWN-WROTED HISTORY SINCE THE VIKING-AGE. YEAR BY YEAR- A WORK DONE OVER 1000 YEARS- BACK TO HARALD I FAIRHAIR (865-933) CALLED "CHRONOLOGIE- CHRONOLOGICAL TIME-LINE". (WE ARE NOT A REPUBLICK COMMUNISM-REGIME (=1-PARTY STATE) DIKTATUR OR MILITARY-REGIME- MILITARY-JUNTA). AND REQOGNIZE- WE STILL LOVE TO TUNE OR COMPUTERS AFTER OUR NEIGHBOUR-KINGDOM UK "GREENWICH MEAN TIME" LONDON. BUT WE DON`T LIKE TO TUNE OUR CLOCKS AND COMPUTERS AFTER YOUNG REPULICKS WHO KILL THEIR PRESIDENTS AND STATE-LEADERS- OR TUNE ANYTHING AFTER KOMMUNIST-REGIMES WHO KILL THEIR 1200 YEARS OLD KINGS (DESTROY THEIR COUNTRYS OLDEST FAMILY-TREE FOR AFTERWARDS SET THEM-SELVES IN A RULING POSITION INSTEAD. NEW LEADERS IN COUNTRIES WITH-OUT NO DOCUMENTATED ROOTS TO THE COUNTRY- AND EVEN WITH-OUT NAME ON THEIR FATHER-FATHER OR FOR-FATHERS). REASON TO MOSTLY ALL WARS IS (THE "BLACK-WHITE-FILOSOFI" WHO SAYS): "YOUNG SEAGULLS WHO FIGHT AGAINST OLD PROUD BLACK EAGLES (OR YOUNG SWIMMING-FEETS AGAINST OLD EAGLE-CLOWS). A WAR THE SEAGULLS ALWAYS AND EVERYTIME LOSE HIMSELF- BY NEVER TO LEARN !! YOUNG GENERATIONS TOO: WITHOUT NO RESPECT FOR OTHER THEN THE NEW- THE YOUNGEST AND NEW-BORN THINGS (ALL THING ALWAYS SENTERED AROUND THEMESELF- THE YOUNG- AS IN THE KNOWN AND OLD BEATLES-SONG: "I ME MINE"). NOT WITH ANY RESPECT FOR THE OLD. "A NEWBORN BABY WHO FIGHT AGAINST THE OLD MAN". BUT LOOK: ONLY A WISE WITH OLD LESSON AND ON SAME TIME FYSICALLY STRONG MAN CAN SURVIVES UNDER VERY DANGEROUS RELATION-SHIP. JUSTICE FOR THE 6.5 MILLION JEWISH PEOPLE WHO WAS BRUTALLY KILLED UNDER WW2 IS PERHAPS NOT STARTED YET !! POPE FRANZ IN ROME SAID IT CLEARLY FEW YEARS AGO: "ALL WARS AND KILLING IS A WAR AGAINST GOD- AND GOD IS FIRST AND LAST" !! ALSO A WAR AGAINST THE WHALE-HUNTING OUT-SIDE THE COAST OF JAPAN- THE BLUE-WHALE WHO ONLY "GREENPEACE" DEFENCE AND ALONE FIGHT AGAINST HUNTING ON. AND WHAT ABOUT "THE COMMERSIALIZED FISHING AND HUNTING-KULTURES" ? WORLD OLDEST HIGH-CULTURES (AND AGRI-CULTURE= "AGREE-CULTURE") IS "THE SIVILISATIONS FIRST CHILD-HOOD". BRUTALLY "FISHING AND HUNTING-KULTURES"- ALWAYS SURVIVE BY KILLING BIRDS ANIMALS FISH- AND HAVE DONE IT SINCE THE STONE-AGE !! WITHOUT NO RESPECT FOR THE LIFE IN THE NATURE AND THE ANIMALS- YOU HARDLY CAN HAVE RESPECT FOR PEOPLE TOO. NOW THIS HUNTING-KULTUR IS COMMERSIALISED LIKE THE WEAPON-INDUSTRI TOO- AND THE OTHER.

UTDRAG AV BOKA "FINMARKENS POLITISKE HISTORIE" (SIDE 20) SOM UTKOM I KRISTIANIA (OSLO) 1923. BOKEN BLE SKREVET PÅ OPPDRAG AV KONG HAAKON VII (1905-1957) AV NORGE- LIKE ETTER KOMMUNISTENES (SOVJETUNIONEN) DRAP PÅ DET 1200 ÅRS GAMLE RUSSISKE KONGEHUS (TZARENE) VED URAL-FJELLENE (KATERINEBURG) I 1918. HELE NORD-CALOTTENS HISTORIE (INCLUSIV KOLA-HALVØYA= NORR: "BJARMELAND") BLE AV KONG HAAKON VII FORLANG BESKREVET I DENNE BOKEN (DVS.FRA STEIN-ALDEREN FRAM TIL 1900-TALLET).NASJONALBIBLIOTEKET I NORGE HAR UTGITT DEN SOM E-BOK (LINK TIL DENNE BOKEN I SIN HELHET UNDER MAPPEN "HISTORIE" PÅ DENNE WEB-SIDEN).

VARDØHUS FESTNING BLE OPPRETTET I 1306 SOM ET "VERN MOT ØST" PGA. DE "KAREL-RUSSISKE HERJETOKT". ETABLERINGEN AV EN NORDISK FORSVARS-UNION "CALMAR-UNIONEN (1398-1523) OPPSTO PGA. SAMME ÅRSAK- DA HVERKEN "NØTEBORGS-FREDEN" (1323) OG EN TIDLIGERE FREDS-TRAKTAT BLE FORSØKT INNGÅTT- UTEN RESULTAT. SENERE FREDS-TRAKTATER ER OGSÅ NEVNT. I DEN FINSKE HISTORIE-BOKEN "SUOMI" FORKLARES DET AT KARELERNE TIL TIDER BLE OPPFORDRET AV RUSSERNE TIL Å SLOSS MED "SVEA-NORDMENN". DET SAM-SVARER IKKE HELT MED BERETNINGENE OM DE MANGE GESANDT-SKAP SOM BLE SENDT I SKYTTEL-TRAFIKK MELLOM DE NORDISKE KONGEHUSENE (DENMARCK-NORGE OG SVERIGE) OG FYRSTE-DØMMET NOVGOROD OG TZARENE I KIEV I VEST-UKRAINA- I GJENTATTE FORSØK PÅ Å STANSE DE KAREL-RUSSISKE KRIGSTOGENE. DEN SVENSKE KONG GUSTAV WASA (1521-1560) TRAKK SEG UT AV CALMAR-UNIONEN I 1523. CA.90 ÅR SENERE OPPSTÅR "KALMAR-KRIGEN" (CA.1611-1614) HVOR DENMARCK-NORGE OG SVERIGE HAVNET I REGELRETT KRIG MED HVERANDRE. KONG CARL 9 AV SVERIGE BRUKTE KVÆNENE (FINSK-SVENSK BEFOLKNING) OG SVENSKER I NORRBOTTEN TIL Å FORSØKE Å OVERTA LAKSE-RETTIGHETENE I ALTA-ELVA TANA-ELVA OG PASVIK-ELVA SAMT Å BEFOLKE FINNMARKS-FJORDENE. DEN DANSK-NORSKE ENEVOLDS-KONGEN CHRISTIAN "QUART" IV (1588-1648) BYGDE DERFOR "KONGSHUS FESTNING" I ALTAFJORDEN (ÅRØYA) I 1611 OG SOLDATENE REV NED BLA. EN KIRKE (OG ANDRE BYGG HENTET AV ALTA-TØMMER) KVÆNENE HADDE BYGD PÅ ELVEBAKKEN I ALTA [BLANDT FLERE ANDRE SVENSKE KIRKER MELLOM TYSFJORD I NORDLAND OG I INDRE FINNMARCK (KAUTOKEINO) SAMT VARANGER I ØST-FINNMARCK]. VARDØHUS BLE SENERE BRUKT SOM RETTERSTED UNDER KRISTNINGEN AV NORD-NORGE FOR Å UTRYDDE SJAMANISMEN BLANDT DEN FINSK-UGRISKE FOLKEGRUPPEN. KIRKEN HADDE EN SENTRAL MAKT I HELE EUROPA PÅ 1500-1600-TALLET OG DE SÅKALTE "HEKSE-PROSESSENE" FOREGIKK I DE FLESTE LAND. VARDØHUS FIKK EN NY ROLLE OG OPPGAVE ETTER KOMMUNIST-DRAPET PÅ DET 1200 ÅRS GAMLE KONGEHUSET I RUSSLAND (TZARENE) I KATERINEBURG VED URAL-FJELLENE I 1918. FRA 1917 TIL 1991 BLE TZAR-RUSSLAND OVERTATT AV KOMMUNIST-REGIMET OG RUSSLAND BLE OMDØPT "SOVJETUNIONEN". "DEN KALDE KRIG" (EN HARD FRONT MELLOM SOVJETUNIONEN OG LANDENE I VEST) OG "JERNTEPPET" OPPSTO. FLERE GANGER VAR DET FARE FOR ATOM-KRIG MELLOM SOVJETUNIONEN OG USA SOM VIA SITT MEDLEMSKAP I "NATO" (ETABL.1949) BIDRO TIL AT GLOBUS-2 RADAREN PÅ VARDØ BLE BYGD. ÅRSAKEN VAR KOMMUNISTENES OPPBYGGING AV "NORDFLÅTEN" OG SEVEROMORSK-BASEN MED ATOM-UBÅTER PÅ ØST-SIDEN AV MURMANSCK-FJORDEN. I TILLEGG DREV SOVJETUNIONEN MED ATOM-PRØVE-SPRENGNINGER PÅ ØYA NOVAJA ZEMLJA ØST FOR KOLA-KYSTEN PÅ 1960-TALLET. GLOBUS-2 RADAREN BLE NEDLAGT ETTER AT KOMMUNIST-REGIMET I RUSSLAND FALT I 1991. GRENSENE MOT LANDENE I VEST BLE ÅPNET UNDER DE POPULÆRE RUSSISKE STATS-LEDERNE MIKHAIL GORBARSJOV (SOM FIKK NOBELS FREDSPRIS) OG BORIS JELTSIN. GORBATSJOV BIDRO OGSÅ TIL Å STANSE KRIGEN I AFGANISTAN- EN KRIG DET KOMMUNISTISKE "SOVJETUNIONEN" HADDE STARTET- OG SOM USA HAR STARTET PÅ NYTT IGJEN- NÅ FAKTISK OGSÅ MED HJELP AV DEN NORSKE "TELEMARKS-BATALJONEN". I TILLEGG DELTOK NORGE SAMMEN MED USA MED NORSKE F-16 KAMPFLY OVER LIBYA FÅ ÅR TILBAKE I TID. LIKELEDES DELTOK UNITED KINGDOM (UNDER STATSMINISTER TONY BLAIR) SAMMEN MED USA I KRIGEN MOT IRAQ SOM STARTET I 2003- DENGANG DIKTATOREN SADDAM HUSSEIN BLE BESKYLDT FOR Å HA KJEMISKE OG BIOLOGISKE VÅPEN-ARSENALER- NOE SOM SENERE VISTE SEG Å VÆRE FEIL. UNDER JELTSIN OG GORBATSJV BLE BERLIN-MUREN I REPUBLICKEN TYSKLAND REVET (EN MUR SOM DELTE BERLIN I 2- MED EN KOMMUNISTISK DEL OG EN VESTLIG ALLIERT DEL). MUREN BLE BYGD AV DET TIDLIGERE "SOVJET-UNIONEN" PGA. NAZI-TYSKLANDS ANGREP PÅ SOVJET. UNDER WW2 VAR DE VESTLIGE LAND ALLIERT MED SOVJET-UNIONEN- I KAMPEN MOT NAZISTENE. ETTER AT KRIGEN VAR OVER I 1945 TOK ALLIANSEN MED DET KOMMUNIS-STYRETE SOVJETUNIONEN SLUTT- OG "DEN KALDE KRIG" FORTSATTE SOM I ÅRENE FØR 2. VERDENS-KRIG. ET UTSTRAKT SAMARBEID MELLOM EUROPA USA OG SOVJETUNIONEN OPPSTO I ÅRENE ETTER 1991 AV NOEN KALT "DEN GODE TID". MEN SAMARBEIDET MELLOM DET NYE RUSSLAND (SOM FIKK REPUBLICK-STATUS ETTER 1991) BLE LIKEVEL AV KORT VARIGHET. "UKRAINA-KRISEN" BIDRO TIL AT GLOBUS2-RADAREN PÅ VARDØ-FJELLENE ER BLITT RUSTET OPP PÅ NYTT. MIKAIHL GORBATSJOV LOT UKRAINA (ETTER REGIONENS EGET ØNSKE) FEIL-AKTIG LØSRIVE SEG FRA RUSSLAND I 1991- NOE MANGE RUSSERE FREMDELES BESKYLDER HAM FOR. HISTORISK HAR UKRAINA ALLTID TILHØRT CENTRAL-RUSSLAND SIDEN DE FØRSTE RUSSISKE DOCUMENTERTE KONGEDØMMENE CA.700 BC ("THE SCYTHS"). IKKE MINST VAR KIEV I UKRAINA RUSSLANDS RESIDENCE-HOVEDSTAD FOR RUSSISKE TZARER FRA CA.900 FRAM TIL 1240 (DENGANG 14 RUSSISKE BYER BLE BRENT AV DJENGIS KHAN OG MONGOL-RYTTERNE- HVORAV HOVEDSTADEN KIEV I 1240). CA.1000 ÅR TIDIGERE (I FOLKE-VANDRINGS-TIDEN) OPPLEVDE CENTRAL-EUROPA OG RUSSLAND ET LIGNENDE ATTACK FRA ØST AV ET ANNET KRIGERSK RYTTER-FOLK: "HUNERNE" ("HUNER-KRIGENE") MED SITT EGENTLIGE OPPHAV ØST FOR URAL. ETTER LANGVARIGE KRIGER BLE "HUNERNE" (MED SIN LEDER ATTILA) NEDKJEMPET AV EN GERMANSK FOLKE-STAMME I 453- HVOR RESTENE AV DETTE KRIGER-FOLKET SLO SEG NED I OMRÅDENE RUNDT DE FRANSKE ALPENE I NÅVÆRENDE HUNGARY (UNGARN- MAGYAR). SANKSJONENE SOM ER RETTET MOT RUSSLAND (AV EU NORGE OG USA M.FL.) BYGGER DERFOR PÅ ET HISTORISK FEILAKTIG GRUNNLAG. HAVNE-BYENE NORD I SVARTEHAVET RUNDT KRIM-HALVØYA HAR ALLTID- OG GJENNOM ÅR-TUSENER- VÆRT RUSSLANDS SJØ-FORBINDELSE TIL GAMLE HELLAS OG GREECE. SANKSJONENE MOT RUSSLAND TIL TROSS FOR RUSSISK HISTORISK RETTMESSIGHET TIL HAVNENE I SVARTEHAVET (HAVNER SOM JO OGSÅ TZAR-RUSSLAND HADDE OG BRUKTE) ER NÆRMEST SOM EN VESTLIG FORBRYTELSE Å REGNE- UTFRA DET HISTORISK VEL-DOCUMENTERTE GRUNNLAGET OGSÅ OLDTIDS-FORFATTERNE KAN BERETTE OM. DE VESTLIGE LAND HAR DERVED BRUTT (PÅ FORBRYTERSK VIS) RUSSISK HISTORISK SUVERENITET TIL DETTE OMRÅDET- VED Å BRUKE COLLEKTIV AVSTRAFFELSE (SOM I ET KOMPLOTT OG VED KONSPIRASJON) FRA FLERE LAND MED SANKSJONER MOT RUSSLAND. I DAG HAR RUSSLAND FØLGENDE 4 HOVED-MARINEBASER: VLADIVOSTOCK (SØR-SIBIR)- SEVASTOPOL (CRIMEA I UKRAINA)- SEVEROMORSK (KOLA) OG KALININGRAD (RUSSISK ENKLAVE I DET SØRLIGE ØSTERSJØEN). EN AV RUSSLANDS HOVEDSTADER VAR CA.200 BC DEN NÅ UTDØDDE OLDTIDS-BYEN OG TURIST-MÅLET "CHERSONESOS" FÅ MIL FRA DEN NÅVÆRENDE RUSSISKE MARINE-BASEN "SEVASTOPOL" NORD I SVARTEHAVET PÅ KRIM-HALVØYA. CA.15.000 MENNESKER BLE DREPT UNDER UKRAINA-KRISEN MINDRE ENN 10 ÅR TILBAKE I TID. CRIMEA HAR VÆRT EN DEL AV RUSSLAND SIDEN "THE ROYAL SCYTHIANS" (:DET FØRSTE RUSSISK KONGEDØMME CA 700 BC NORDOM SVARTEHAVET). UKRAINA-KRISEN OG URETTSMESSIGE SANKSJONER ER DERFOR SKAPT AV HISTORIE-LØSE POLITIKERE I EU NORGE OG USA O.A. FOLK I STATLIGE TOPP-POSISJONER SOM HAR VUNNET MAKT FORTERE ENN DE HAR VUNNET VISDOM. FORHENVÆRENDE OG NÅ AVDØDE NORSKE UTENRIKSMINISTER THORVALD STOLTENBERG MENTE ALLTID AT SANKSJONENE MOT RUSSLAND HVILTE PÅ FEIL KJENNSKAP TIL RUSSLANDS HISTORIE. GLOBUS2-RADAREN PÅ VARDØ HAR IGJEN FÅTT NY AKTUALITET I ÅR 2020- DA USA NÅ ØNSKER TILGANG TIL ORLOGSTASJON KNM "OLAVSVERN" UTENFOR TROMSØ BY MED SINE ATOM-UBÅTER. ETTER DE NEVNTE SANKSJONENE MOT RUSSLAND (PGA.UKRAINA-KRISEN: BYGD (SOM TIDLIGERE NEVNT) PÅ MANGLENDE KJENNSKAP TIL RUSSISK HISTORIE) HAR REPUBLICKEN RUSSLAND OVERRASKENDE SØKT MILITÆRT OG ANNET SAMARBEIDE MED BÅDE IRAN (MUSLIMSK KOMMUNISTISK PRESTESKAP) OG CHINA (KOMMUNIST-REGIME OG 1-PARTI-STAT SOM IKKE TILLATER OPPISJONS-PARTIER= DIKTATUR). DETTE FORDI VÅRE VESTLIGE LAND BRØT DEN VIKTIGE FORBINDELSEN MAN HADDE OPPNÅDD MED REPUBLICKEN RUSSLAND ETTER 1991- GRUNNET DE NEVNTE HISTORISKE FEILAKTIGE SANKSJONENE. RUSSLAND ØNSKER SELVFØLGELIG IKKE Å BLI STÅENDE ALENE UNDER EN EVENTUELL MILITÆR KONFLIKT- OG HAR DERFOR NATURLIG NOK SØKT CONTACT MED NÆRLIGGENDE LAND I ØST (LAND SOM PÅ LENGERE SIKT KAN UTGJØRE EN LANGT STØRRE TRUSSEL FOR DE VESTLIGE LAND- ENN RUSSLAND SELV HITTIL HAR VÆRT. NORGE HAR SOM FØR NEVNT IKKE VÆRT I KRIG MED RUSSLAND SIDEN 1445). DEN VESTLIGE VERDEN MISTET EN VIKTIG CONTACT: RUSSLAND OG DERVED ALT SOM BLE BYGGET OPP AV SAMARBEID MED RUSSLAND ETTER 1991 PGA. DEN SÅKALTE (FEIL-QONSTRUERTE) "UKRAINA-KRISEN". AT KNM "OLAVSVERN" HØSTEN 2020 PLANLEGGES BRUKT SOM STASJON FOR BLA. AMERIKANSKE ATOM-UBÅTER VIL SKAPE EN NY IS-FRONT MOT RUSSLAND. DEN ALDRENDE MIKHAIL GARBATSJOV HAR DEFINERT NÅ-TIDEN SOM "DEN VARME KRIG". EN IS-FRONT MOT REPUBLICKEN RUSSLAND FORSØKES BYGGES OPP- TILSVARENDE DET MAN ER VITNE TIL MELLOM SØR OG NORD-KOREA (KOMMUNIST-LAND) OG LIGNENDE KONFLIKT-OMRÅDER I MIDT-ØSTEN- DER USA SÅ ALTFOR OFTE SYNES Å VÆRE INVOLVERT PÅ ET ELLER ANNET VIS. GLOBUS2 RADAREN I ØST-FINMMARCK BØR SOM TIDLIGERE SAGT SEES I LYS AV AT NORGE FAKTISK IKKE HAR VÆRT I KRIG HVERKEN MED RUSSLAND KARELEN ELLER FINLAND SIDEN 1445. DEN EKSTRAORDINÆRE SITUASJONEN UNDER WW2 DER FINLAND VALGTE Å STÅ PÅ NAZI-TYSKLANDS SIDE (OG FINLAND DERFOR BLE ERKLÆRT KRIG FRA BLA. UNITED KINGDOM) SKYLDTES FINLANDS ØNSKE OM SELVSTENDIGHET HVILKET MAN OPPNÅDDE I 1917. BÅDE "FINLANDSKRIGEN" "VINTERKRIGEN" OG "FORTSETTELSESKRIGEN" VAR HISTORISKE DELER AV FINLANDS SELVSTENDIGHETS-KAMP OG FORSØK PÅ Å BEVARE EGNE LAND-OMRÅDER MED SIN EGEN FINSKE BEFOLKNING. FINLAND HAR DOCUMENTERT HISTORIE FRA CA.1100-TALLET OG VAR FRA DENNE TIDEN FRAM TIL SIN SELVSTENDIGHET I 1917- ET FINSK-BEFOLKET LAND-OMRÅDE FLERE GANGER VEKSELVIS UNDERLAGT DET SVENSKE KONGEHUS ELLER DET RUSSISKE TZAR-DØMMET. HVERKEN SLEKTS-TAVLER ELLER FINSKE SLEKTS-NAVN KAN DOCUMENTERES FØR ÅR 1500- NOE SOM TYDER PÅ AT FINLAND KAN HA VÆRT HELT ELLER DELVIS NOMADISERT FØR 1400-1500 TALLET [SOM MAN I MODERNE TID SER DET BLANDT SAMENE (TIDL: "LAPPER" "FJELL-FINNER" EL. "SJØ-FINNER")]. FINSK HISTORIE VISER OGSÅ AT REINDRIFTS-SAMER HAR VÆRT BOSATT I MIDT-FINLAND I TIDLIGERE TIDER. FINLAND VAR LENGE EUROPAS YNGSTE REPUBLICK (MED DET YNGSTE UNIVERSITETET GRUNNLAGT I 1918). I DAG ER RUSSLAND ENDT OPP SOM EUROPAS YNGSTE REPUBLICK PÅ BARE 29 ÅR (PGA.KONGEDRAPET I 1918 OG SOVJETUNIONENS STYRE FRAM TIL 1991). RUSSLAND HAR LIKEVEL HATT I ALT 10 KONGEDØMMER SIDEN 700 BC- HVORAV DET SVENSK-ÆTTEDE "OSTRO-GOTH DYNASTIE" (CA.350-553) I OMRÅDER RUNDT UKRAINA OG CRIMEA- MED 11 ØST-GOTISKE NAVNGITTE KONGER. EN REKKE UTDØDDE RUIN-BYER OG OLDTIDS-BYER FOREKOMMER I SENTRAL-RUSSLAND OG UKRAINA NORDOM SVARTEHAVET OG UTGJØR DERMED NORD-EUROPAS ELDSTE CULTUR-OMRÅDE. (RUSSISK OLDTIDS-HISTORIE ER OGSÅ VEL-DOCUMENTERT AV SAMTIDIGE GRESKE OG ROMERSKE HISTORIE-SKRIVERE). I VEST-EUROPA DUKKER DE FØRSTE ETABLERTE BYENE OPP SÅ SENT SOM CA.ÅR 1000. OGSÅ DET SISTE AV DE RUSSISKE KONGEDØMMENE ("THE RURIK DYNASTIE") HADDE SVENSKE FORBINDELSER GJENNOM TZAR-HØVDINGEN RURIK AV SVEALAND (CA.850) M.W. INGRID VON NOORWEGEN (JFR. "NESTOR-KRØNIKEN" EL. "DEN GAMMELRUSSISKE KRØNIKE" FORFATTET I KIEV I UKRAINA I ÅR 1110 AV HULEKLOSTER-MUNKEN NESTOR). SVENSKE VIKINGER SEILTE ALLEREDE I VIKINGTIDEN GJENNOM VOLGA-DELTAET OG VHJA. VANNVEIENE I RUSSLAND BÅDE TIL SVARTEHAVET OG TIL DET KASPISKE HAV. DERFOR ER DET PÅ ØYA GOTLAND I SVERIGE [ØYA ER OGSÅ ØST-GOTERNES (CA.150 BC OG SAGNKONGEN BERIG) URHJEM] FUNNET CA.90.000 PERSISKE OG ARABISKE MYNT I FORBINDELSE MED HANDELEN MOT LAND I ØST. SOM VI VET ER HVERKEN SVERIGE ELLER FINLAND MEDLEMMER AV "NATO"-ALLIANSEN (ETBL.1949) HVOR 29 LAND ER MEDLEMMER. UNDER WW2 VAR FINLAND ALLIERT MED NAZI-TYSKLAND UNDER 1. HALVDEL AV KRIGEN- MENS SVERIGE ALLEREDE FØR WW2 HADDE VALGT EN NØYTRALITETS-LINJE. SVERIGE DELTOK DERFOR HVERKEN MED DE ALLIERTE LAND ELLER SOVJETUNIONEN I KRIGEN MOT NAZISMEN. SVERIGE SYNES ALLTID Å HA HATT STERKERE FORBINDELSER TIL TYSKLAND ENN FKS. DENMARCK. "BARENTS-SAMARBEIDET" SOM DAVÆRENDE UTENRIKSMINISTER THORVALD STOLTENBERG STARTET PÅ KIRKENES LIKE ETTER AT SOVJETUNIONEN KOLLAPSET I 1991 (FOR Å OPPNÅ GODE FORBINDELSER MELLOM NORGE OG REPUBLICKEN RUSSLAND SLIK DET HADDE VÆRT FØR TZAR-DRAPET I 1917- MED FKS. UKENTLIGE BÅT-FORBINDELSER MELLOM ØST-FINNMARCK OG KVITSJØEN) BEHØVER NØDVENDIGVIS IKKE Å HA VÆRT I HVERKEN FINLAND ELLER SVERIGES ØNSKE. SER MAN PÅ KONFRONTASJONER (OGSÅ KRIGER) I NORD-OMRÅDENE GJENNOM FLERE ÅR-HUNDRER GJENSPEILER DET ORD OFTE BRUKT AV TIDLIGERE AMTMENN I FINNMARCK: "DE 3 STAMMERS MØTE". DET DREIER SEG OM 3 HØYST FORSKJELLIGE CULTURER IKKE MINST MHT. SPRÅK. I ØST-FINNMARCK SIER MAN OM RUSSLAND "EN HELT ANNEN CULTUR". STORTINGS-FOLK I OSLO HAR BRUKT UTRYKKET "ANNERLEDES-FYLKET". RIVALISERING MELLOM LANDENE PÅGÅR OG ER SYNLIG TIL STEDE. "NORDISK RÅD" (ETBL.1952) HAR VÆRT ET NYTT SCANDINAVISK FORSØK PÅ Å SAMKJØRE LANDENE- SLIK MAN VAR VITNE TIL UNDER "CALMAR-UNIONEN" (1398-1523) DA DE NORDISKE LANDENES MAKT VAR PÅ SITT ALLER STØRSTE. SELVFØLGELIG ER "NORDISK RÅD" MOTARBEIDET- OG SÆRLIG ETTER AT MAN HAR FORESLÅTT ET FELLES NORDISK FORSVARS-SAMARBEIDE. DET FOREGÅR I DAG EN ENORM KULTUR-KAMP UTE I DEN STORE VERDEN DER ALLE LAND ER INNVOLVERT. ANGÅENDE PLANENE HØSTEN 2020- OM BRUK AV KNM "OLAVSVERN" TIL AMERIKANSKE ATOM-UBÅTER: FORMANNSKAPET I TROMSØ HAR HITTIL I ET STYRE-VEDTAK SAGT ET KLART NEI TIL DE OVERRASKENDE PLANENE MED KNM "OLAVSVERN". MEN KAN SELVSAGT IKKE OVER-STYRE DEN NÅVÆRENDE REGJERINGENS VEDTAK. EN LIGNENDE PLAN OM ET RAKETT-SKJOLD MELLOM POLEN OG KIRKENES AV ELDRE DATO- BLE FORESLÅTT AV REPUBLICKEN USA (STØRSTE BIDRAGS-YTER I "NATO"-ALLIANSEN) ETTER DEN HISTORISK FEIL-CONSTRUERTE "UKRAINA-KRISEN". MAN FØRSØKER TYDELIGVIS Å BYGGE EN IS-FRONT MELLOM NORGE OG RUSSLAND- STIKK I STRID MED "BARENTS-SAMARBEIDET" MAN MØYSOMMELIG HAR JOBBET FOR SIDEN 1991 (AV ENKELTE KALT: "SPLITT OG HERSK"-METODER). RESTEN AV GRENSE-STEGNINGEN MOT RUSSLAND (OG VERDEN FORØVRIG) HAR HELSE-VESENET (VIA FARMASIA MICRO-BIOLIGI MOLEKYLÆR-BIOLOGI LABORATORIER OG "WHO" MED HOVED-KONTOR I NEW YORK- USA) SØRGET FOR PGA. CORONA-UTBRUDDET I 2020.

VARDØ HADDE FYLKES-ADMINISTRASJONEN I FINNMARCK FRA 1306 TIL 1738 DA ALTA OVERTOK AMTMANNS-SETET. VARDØ HAR (SOM ENESTE BY I FINNMARCK) EN KONGESTATUE AV HAKON VII. I ALTA HAR MAN REIST "HARALD-STØTTA" (ET MINNESMERKE MED ÅRSTALL OVER NORSKE KONGER- HARALD I HAARFAGRE- MED MONOGRAM AV HARALD V OG OSCAR II). "HARALDSTØTTA" I BOSSEKOP BLE ØDELAGT AV NAZI-TYSKLAND UNDER KRIGS-ÅRENE OG ER IGJENREIST PÅ NY ETTER WW2. TROMSØ BY (ETTER 2019 DEN NÅVÆRENDE FYLKES-ADMISISTRASJON FOR TROMS OG FINNMARCK) HAR 2 KONGESTATUER: HAAKON VII OG OLAV V.

KONG CARL 9 AV SVERIGE FORSØKTE Å BRUKE SAMENE OG KVÆNENE I NORRBOTTEN (EN FINSK-UGRISK FOLKEGRUPPE SOM TALER FINSK OG SVENSK) I SIN KAMP FOR Å EKSPANDERE MOT KYSTEN AV NORD-NORGE UNDER KALMAR-KRIGEN (1609-1612). "DE KARELSKE HERJETOKT" (1222-1445) NOEN HUNDRE ÅR TIDLIGERE BLE UTFØRT AV KAREL-RUSSERE (EN FINSK-UGRISKE FOLKEGRUPPE SOM TALER FINSK OG RUSSISK). KONG HAAKON V MAGNUSSON (1299-1319) BYGDE DERFOR I 1306 VARDØHUS FESTNING "SOM VERN MOT ØST". SENERE OPPSTO PGA. VEDVARENDE KARELSKE ANGREP PÅ NORD-SVERIGE OG NORD-NORGE EN NORDISK FORSVARS-UNION MELLOM NORGE DANMARCK OG SVERIGE: "CALMAR-UNIONEN" (1398-1523). SAMENE TIDL. KALT LAPPER FJELL- OG SJØ-FINNER (EN 3. GRUPPE FINSK-UGRISKE FOLK SOM TALER RUSSISK FINSK SVENSK OG NORSK) ER ALLE BOSATT PÅ NORD-CALOTTEN. UNDER "DE KARELSKE HERJETOKT" SYNES LIKEVEL OGSÅ SAMENE Å HA VÆRT UTSATT FOR ANGREP FRA SINE FJERNE SLEKTS-BRØDRE (KARELENE). ETTER 1445 HAR NORD-NORGE IKKE VÆRT I KRIG MED KAREL-RUSSERNE. I ELDRE TIDER LEVDE HELE DEN FINSK-UGRISKE FOLKEGRUPPEN KUN SOM NOMADER MED BRUK AV TREKKDYR (HEST REIN HUNDER) OG UTEN Å ANVENDE SKRIFT-SYSTEMER. REINDRIFT OG BOFORM I TELT (LAVVO GOATTI JURT TIPI WIGWAM) FOREKOMMER I HELE DET CIRCUM-POLARE OMRÅDET FRA FINNMARK TIL SIBIR OG ALASKA. ALLE DISSE FOLKEGRUPPENE INKLUDERT INDIANERE OG ESKIMOER TILHØRER TYPISKE FISKE OG FANGST-KULTURER- MED RØTTER TILBAKE TIL STEIN-ALDEREN- OG SOM I MODERNE TID ER KOMMERSIALISERT (FISKE- OG FANGST-INDUSTRIEN). FINSK-UGRISK TILHØRER DEN URAL-ALTAISKE SPRÅK-GRUPPE (JFR.WIKIPEDIA.ORG).

1597.

VARDØHUS FESTNING 650 ÅR. JUBILEUMSSKRIFT 1960. SPESIALNUMMER UTGITT AV KYST-ARTILLERIET.

>voloster<< (d.e.distrikter). Skjønt det novgorodske herredømme over karelene endnu mest gjaldt paa papiret og først befæstedes i løpet av 14. aarh. ved gjentagne krigstog til Savolotsjie (note 70), optræder Novgorod dog alt i det 13. aarh. som karelenes verge ovenfor nabofolkene, saaledes ogsaa ovenfor Norge. I 1251 kom et gesandtskap fra Novgorod (Holmgard) til kong Haakon Haakonson og klaget over stridigheter som hadde fundet sted mellem kong Haakons sysselmænd nord i Finmark og østkarelene, >>fordi de hadde sedvanligen ufred med hinanden i ran og manddrap<<. Kong Haakon lot et gesandtskap med Vigleik provst og Borgar i spidsen følge med tilbake til Holmgard (d.e. Novgorod), hvor det saa blev sluttet fred mellem begge riker og deres skatland (note 71). Dette er den første fredstraktat som omtales mellem Norge og Rusland, men traktaten selv kjendes ikke. Freden blev forøvrig ikke av lang varighet; ti allerde i 1271 vet de islandske annaler at fortælle om et plyndringstog av kareler og kvæner til Haalogaland" (note 72). SOM MAN SER TOK DET DAVÆRENDE RUSSLAND TIDLIG CONTROL OVER ØST-KARELEN: ALLEREDE I DET 13. ÅRHUNDRE VED GJENTAGNE KRIGSTOKT RETTET MOT KARELEN OG SAVOLOTSJIE I KVITSJØEN. OMRÅDET BLE IGJEN TATT TILBAKE AV SOVJET-UNIONEN I KRIGER RETTET MOT FINLAND I TIDSROM MELLOM WW1 OG WW2 (VINTER-KRIGEN LØSRIVELSES-KRIGEN OG FORTSETTELSES-KRIGEN). VED FINLANDS TAP AV DET ØSTLIGE KARELEN (PGA. FINLANDS ALLIANCE MED NAZI-TYSKLAND- SOM BEGGE I LAG KJEMPET MOT SOVJETUNIONEN OG VÅRE VESTLIGE ALLIERTE) TAPTE FINLAND ØST-KARELEN TIL SOVJETUNIONEN (SOM IDAG DERVED EIES AV REPUBLIKKEN RUSSLAND). KARELERE (=FINSK-RUSSISK-TALENDE FOLKEGRUPPE MED CYRILLISKE BOKSTAVER= RUSSISKE SKRIFT-TEGN). KVÆNER (=FINSK-SVENSK-TALENDE FOLKEGRUPPE MED VESTLIGE SKRIFT-TEGN= ROMERSK LINEARA). SAMER (TIDL.= FJELL OG SJØ-FINNER EL. LAPPER) ESTERE OG UNGARERE (HUNGARY= MAGYAR) TALER ALLE FINSK-UGRISK MED NÆRE RØTTER TIL DEN URAL-ALTAISKE SPRÅK-GRUPPE. (JFR.WIKIPEDIA.ORG)." has-arrows="False">

FYLKES-ADMINISTRASJONEN I FINNMARCK HAR VANDRET UROLIG RUNDT FRA STED TIL STED HELE 6 GANGER SIDEN "VARDØHUS LEN" HADDE "AMTMANNSETET" (=FYLKES-ADMIN.) FRA OG MED 1306 DA VARDØHUS FESTNING BLE BYGD "SOM VERN MOT ØST" PGA. DE KARELSKE HERJETOG (1222-1445) AV KONG HAAKON V MAGNUSSON (1299-1319). FØLGENDE OPPHOLDS-STEDER HAR VÆRT BRUK: VARDØ (1306-1738). ALTAGÅRD [JFR.AMTMANNSNES"] (1738-1814). TROMSØ BY (1814-1858). HAMMERFEST BY (1858-1889). "FINLANDS-BYEN" ("KVÆN-BYEN") VADSØ (1889-2019). TROMSØ BY 2019-. INGEN AV DE ANDRE 19 FYLKENE I NORGE HAR HATT EN LIGNENDE "HERLIG INQONCEQUENCE" MHT. FORFLYTNINGER. KULTUR-FORSKJELLENE (1. NORRØN 2. FINSK-UGRISK= FINNER KARELERE KVÆNER SAMER 3. SLAVISK-RUSSISK) ER STORE I DET NORDLIGSTE OG STØRSTE FYLKET I NORGE: "FINNMARCK"- OG ER ANTAGELIG EN AV HOVED-ÅRSAKENE. KONFLIKTER OG KRIGER SOM OPP GJENNOM TIDENE HAR OPPSTÅTT I FINNMARK OG TROMS HAR OGSÅ EN TYDELIG HENVISNING TIL NETTOPP DET UTRYKK (AV AMTMENN TIDLIGERE SÅ OFTE BRUKT): "3-STAMMERS MØTE". DA FYLKES-SAMMENSLÅINGEN I 2019 BLE FORETATT AV DEN NÅVÆRENDE HØYRE-REGJERINGEN BLE UTRYKKET "ANNERLEDES-FYLKET" BRUKT. (HVILKET BETYR AT MAN KANSKJE HAR SKJØNT NOE AV PROBLEM-STILLINGEN I NORD-OMRÅDENE. STATS-LEDERNE I OSLO-GRYTA HAR TYDELIGVIS VÅKNET). "3-STAMMERS MØTE" ER ETTERHVERT BLITT ET FOR-ELDET UTRYKK. SER MAN PÅ INNVANDRINGS-POLITIKKEN I NORGE DE SENERE ÅR ER DET VEL SNAKK OM BÅDE "5 OG 6 STAMMERS MØTE". INNVANDRINGEN FRA FJERNE LAND DEKKER KANSKJE OVER DET FAKTUM AT FØDSELS-RATEN (FERTILITET OG FORPLANTNINGSEVNE) I NORGE ER PÅ ET LAV-NIVÅ. DERMED FYLLER TILFLYTTEDE UTLENDINGER (FLYKTNNGER FRA KRIGS-OMRÅDER) ET TOMROM I BEFOLKNINGS-TALLET SOM SKYLDES NORDMENNS MANGLENDE EVNE TIL Å FØDE EGNE BARN. DE MANGE "AMERIKANSK-LEDEDE KRIGER" I "PROBLEM-OMRÅDET" MIDT-ØSTEN (MED VERDENS ELDSTE UTDØDDE OLDTIDS-BYER OG PYRAMIDER) GODT HJULPET AV SOLDATER FRA "TELEMARKS-BATALJONEN" M.FL. HAR SÅLEDES LØST PROBLEMET MED SYNKENDE FOLKETALL I NORGE. KRIGENE I MIDT-ØSTEN HAR NOE AV DET SAMME PROBLEMET HENGENDE OVER SEG SOM OMRÅDENE PÅ NORD-CALOTTEN: SVÆRT STORE CULTUR OG SPRÅK-FORSKJELLER. MAN TALER OM RUSSLAND SLIK: "EN HELT ANNEN CULTUR". MAN KAN SI NØYAKTIG DET SAMME OM DEN FINSK-UGRISKE SPRÅK-GRUPPEN. DEN RUSSISKE CULTUREN HAR TROSS ALT ET-PAR FELLES LIKHETS-TREKK MED KONGE-DØMMENE I NORDEN (NORGE SVERIGE OG DENMARCK) "RUSSISK VIKINGTID" (CA.850-1200) TILSVARENDE SAM-TIDIG "NORRØN (OG "ANGELSAKSISK" VIKINGTID". DETTE LIKHETS-TREKK MANGLER "DEN FINSK-UGRISKE FOLKE-GRUPPEN". FINLANDS HISTORIE STARTER FØRST PÅ 1100-TALLET UTEN KILDE-HENVISNINGER OG NED-TEGNEDE NAVN FØR DETTE TIDS-ROMMET. LANDET HAR OGSÅ EUROPAS YNGSTE UNIVERSITET FRA 1920 DA MAN ENDELIG (GJENNOM FLERE KRIGER) KLARTE Å LØSRIVE SEG OG BLI SELVSTENDIG NASJON ETTER VEKSELVIS Å HA VÆRT UNDERLAGT "DET SVENSKA KUNGEHUS" OG "TZARENE" (=RUSSISK KONGEDØMME) I RUSSLAND FRA 1100-TALLET. FINLAND ALLIERTE SEG MED NAZI-TYSKLAND SAMMEN MED DIKTATOREN MOUSSOLINI I ITALIA UNDER WW2. DETTE INNEBAR AT BLA. UNITED KINGDOM SAMMEN MED ALLIERTE LAND ERKLÆRTE FINLAND KRIG. I SLUTT-FASEN AV 2. VERDENS-KRIG BRØT IMIDELERTID FINLAND SAMARBEIDS-AVTALEN MED NAZISTENE. SOVJET-UNION (NÅVÆRENDE RUSSLAND ETTER KOMMUNIST-REGIMETS KOLLAPS I 1991) BEHOLDT HELE ØST-KARELEN (RUSSISK-KARELSK HOVEDSTAD I DAG "PETRASOVODSK") I DE PÅFØLGENDE FINSKE FRIGJØRINGS-KRIGENE MELLOM 1. OG 2. VERDENSKRIG- EN SOVJETISK ANNEKSJON PGA. FINLANDS SAMARBEIDE MED DAVÆRENDE NAZI-TYSKLAND. HISTORIE-FORFATTEREN OSCAR ALBERT JOHNSEN NEVNER I BOKA "FINMARKENS POLITISKE HISTORIE" UTK.1923 KRISTIANIA (SIDE 19 og 20) "Karelene sto allerede ved denne tid (omkring 1200) i et løst avhengighetsforhold til Novgorod. Deres stormænd utnyttet vistnok nu som før finnehandelen og finneskatten til sin egen fordel, men fandt sig dog i at betale en avgift til handelsrepublikken, som derfor betragtet ikke alene Karelen, men ogsaa Kolahalvøen i hele dens utstrækning som hørende ind under sit herredømme. I russiske traktater fra 1200-aarene (note 68) og senere, avsluttet mellom Novgorod og forskjellige fyrster, nævnes saaledes atter og atter Savolotsjie, Koloperem (note 69) og Tre (d.e. Ter) som novgorodske >>voloster<< (d.e.distrikter). Skjønt det novgorodske herredømme over karelene endnu mest gjaldt paa papiret og først befæstedes i løpet av 14. aarh. ved gjentagne krigstog til Savolotsjie (note 70), optræder Novgorod dog alt i det 13. aarh. som karelenes verge ovenfor nabofolkene, saaledes ogsaa ovenfor Norge. I 1251 kom et gesandtskap fra Novgorod (Holmgard) til kong Haakon Haakonson og klaget over stridigheter som hadde fundet sted mellem kong Haakons sysselmænd nord i Finmark og østkarelene, >>fordi de hadde sedvanligen ufred med hinanden i ran og manddrap<<. Kong Haakon lot et gesandtskap med Vigleik provst og Borgar i spidsen følge med tilbake til Holmgard (d.e. Novgorod), hvor det saa blev sluttet fred mellem begge riker og deres skatland (note 71). Dette er den første fredstraktat som omtales mellem Norge og Rusland, men traktaten selv kjendes ikke. Freden blev forøvrig ikke av lang varighet; ti allerde i 1271 vet de islandske annaler at fortælle om et plyndringstog av kareler og kvæner til Haalogaland" (note 72). SOM MAN SER TOK DET DAVÆRENDE RUSSLAND TIDLIG CONTROL OVER ØST-KARELEN: ALLEREDE I DET 13. ÅRHUNDRE VED GJENTAGNE KRIGSTOKT RETTET MOT KARELEN OG SAVOLOTSJIE I KVITSJØEN. OMRÅDET BLE IGJEN TATT TILBAKE AV SOVJET-UNIONEN I KRIGER RETTET MOT FINLAND I TIDSROM MELLOM WW1 OG WW2 (VINTER-KRIGEN LØSRIVELSES-KRIGEN OG FORTSETTELSES-KRIGEN). VED FINLANDS TAP AV DET ØSTLIGE KARELEN (PGA. FINLANDS ALLIANCE MED NAZI-TYSKLAND- SOM BEGGE I LAG KJEMPET MOT SOVJETUNIONEN OG VÅRE VESTLIGE ALLIERTE) TAPTE FINLAND ØST-KARELEN TIL SOVJETUNIONEN (SOM IDAG DERVED EIES AV REPUBLIKKEN RUSSLAND). KARELERE (=FINSK-RUSSISK-TALENDE FOLKEGRUPPE MED CYRILLISKE BOKSTAVER= RUSSISKE SKRIFT-TEGN). KVÆNER (=FINSK-SVENSK-TALENDE FOLKEGRUPPE MED VESTLIGE SKRIFT-TEGN= ROMERSK LINEARA). SAMER (TIDL.= FJELL OG SJØ-FINNER EL. LAPPER) ESTERE OG UNGARERE (HUNGARY= MAGYAR) TALER ALLE FINSK-UGRISK MED NÆRE RØTTER TIL DEN URAL-ALTAISKE SPRÅK-GRUPPE. (JFR.WIKIPEDIA.ORG).

AMTMANNS-SETET (=FYLKES-ADMINISTRASJONEN) I FINNMARCK- SOM OPPRINNELIG HET "VARDØHUS AMT" BLE OMDØPT I 1787 TIL "FINMARKENS AMT". FYLKES-ADMINISTRASJONEN I FINNMARCK HAR FLYTTET RUNDT I FØLGENDE REKKEFØLGE: VARDØ (1306-1738). ALTA (1738-1814). TROMSØ (1814-1866). HAMMERFEST (1867-1889). VADSØ (1889-2019). TROMSØ (2019= FYLKES-SAMMEN-SLÅINGEN TROMS-FINNMARCK).

AMTMANNSNES I BUKTA OG TALVIK I ALTAFJORDEN VAR BOSTEDER FOR ENKELTE AV AMTMENNENE I PERIODEN 1738-1814.

"ALTENGÅRD" HAD 3 FUNCTIONS: "AMTMANNS-SETET" FROM 1738-1814 (JFR. "AMTMANNSNES" NEARBY. LATER AS THE HEADQUARTER FOR ALTA-BATALJON. ALSO THE CATOLIC CHURCH FOR FEW YEARS WAS STATIONATED AT ALTENGAARD. LATER IN MODERN TIME THE NORWEGIAN GOVERNMENT IN OSLO REMOVED AND LAY DOWN ALTAGÅRD- ALTA BATALJON AND HV17 IN ALTA-FJORDEN (HV17 THEN AT KVENVIK-MOEN FEW MILES FROM ALTA).

AMTMANNS-SETET FOR FINNMARK LÅ I TROMSØ BY I PERIODEN DA DETTE FOTET BLE TATT.

BOK OM FINNMARKS ADMINISTRASJONENS HISTORIE I NYERE TID (ETTER AMTMANNSETET`S PLASSERING I IHAMMERFEST).

(FILM 6) ARNULF ØVERLAND "DU MÅ IKKE SOVE"

DET DYSTRE DIKTET SOM ARNULF ØVERLAND SKREV I "DE HARDE 30-ÅRENE" (MELLOM-KRIGS-TIDEN") OG SOM HAN HER SELV LESER OPP- HAR NOE TID-LØST OVER SEG. ENTEN MAN TALER OM KRIGER SOM BERØRTE OSS I OLDTIDEN ELLER SENERE: "HUNER-KRIGENE" (CA.300-454= FOLKEVANDRINGS-TIDEN) ANFØRT AV HERFØREREN ATTILA (:BRUTALE RYTTER-KRIGERE I KAMP MOT BLA. DET SVENSK-ÆTTEDE "ØSTRO-GOTER"-DYNASTIET I CENTRAL-RUSSLAND). OG OMENTRENT 1000 ÅR SENERE OPPSTO EN TILSVARENDE (NÆRMEST TRO KOPI) KRIG: "DE KARELSKE HERJETOKT" (:FINSK-RUSSISKE ATTACK MOT NORD-SVERIGE OG NORD-NORGE 1222-1445) SOM FOREGIKK OMENTRENT SAMTIDIG MED "MONGOL-KRIGENE" (ETTER 1224) DVS. RYTTER-KRIGERE (DJENGIS KHAN) SOM ANGREP RUSSLAND- OG LIKSOM HUNERNE: INNVANDRET FRA OMRÅDER ØST FOR FJELL-KJEDEN URAL-ALTAI- OG SOM ETTERHVERT BRENTE 14 RUSSISKE BYER- HVORAV DEN DAVÆRENDE RUSSISKE HOVEDSTADEN KIEV I 1240. DE 3 NORDISKE LAND (NOR- DEN- SWE) OPPRETTET DERFOR PGA. KRIGER OG UROLIGHETER OVER LENGRE TID- EN FORSVARS-UNION KALT "CALMAR-UNIONEN" (1398-1523). "KALMAR-KRIGEN" FOREGIKK NOEN ÅRHUNDRER SENERE. DVS: KVENSKE OG SVENSK-FINSKE FORSØK PÅ Å OVERTA KYST-OMRÅDER I NORD-NORGE (1611-1614) UNDER SVENSKE-KONGEN CARL 9 SOM DENGANG CONTOLLERTE FINLAND. DEN DANSK-NORSKE KONGEN CHRISTIAN IV "QUART" (1588-1648) HINDRET DETTE SVENSKE FORSØKET PÅ Å OVERTA CONTOLL OVER NORD-NORGE [: VED BRUK AV KVÆNER (NORRBOTTEN) OG SVENSK-FINSK BEFOLKNING (NORD-FINLAND) SOM ETTERHVERT BOSATTE SEG I NORD-TROMS OG FINNMARCK]. ET SVENSK FORSØK PÅ EKSPENSJON MOT NORD DVS.KYST-OMRÅDENE I NORD-NORGE. ARNULF ØVERLANDS DIKT "DU MÅ IKKE SOVE" GJELDER OGSÅ MHT. MODERNE KRIGFØRING I VÅR TID: KRIG MED BRUK AV MED ATOM-VÅPEN ELECTRONISKE ELLER KJEMISK-BIOLOGISKE VÅPEN. FREDS-FORSKNING OG ÅRSAKENE TL KRIG OPPTAR I DAG OGSÅ "FFI" (FORSVARETS FORSKNINGS INSTITUTT) OG "IFS" (INSTITUTT FOR FORSVARS STUDIER). FORSKNINGEN DREIER SEG OM DAGENS KRIGS-SITUASJONER RUNDTOM I VERDEN- MEN OGSÅ OM HISTORISKE KRIGER: RASE-KRIGER (NAZISME ETNINGS RENSING OG ANTISEMITISME) OG DE BLODIGE OG BRUTALE KOMMUNIST-REVOLUSJONENE FOR Å DREPE KONGEHUS (HVORAV 4 SLIKE HAR FOREGÅTT I EUROPA SIDEN SLUTTEN 1700-TALLET). OGSÅ FORSKNING FOREGÅR PÅ 1. OG 2. VERDENSKRIG. KONFLIKT OG KRIG OPPSTÅR SOM OFTEST DER HØYST FORSKJELLIGE KULTURER (CULTUR-KAMP) RELIGIONER (RELIGIONS-KRIG) OG ULIKE FOLKE-GRUPPER ER TETT SAMLET PÅ ET LITE INNSNEVRET OMRÅDE. SULT OG NØD ER OGSÅ ÅRSAKER TIL KRIG- SÆRLIG I TIDLIGERE TIDER (KAMP FOR FØDE). KONGEHUSENE VAR STYRT AV (MANGE SLAGS TYPER) ENEVOLDS-KONGER (ROYALITY= KONGE-ADEL= LANDETS ELDSTE SLEKT= KONGEREKKEN) FRA VIKINGTIDEN FRAM TIL 1814- DA EIDSVOLD-SAMLINGEN FANT STED UTENFOR OSLO- DA ARBEIDS-FOLK FIKK MULIGHET TIL Å YTRE SEG I STORTINGET OG ETTERHVERT OGSÅ STEMME-RETT OG Å DELTA VED POLITISKE AVGJØRELSER. BESTEMMELSER TATT MED "KONGEN I STATSRÅD". ADEL-SKAP BLE STRAKS ETTER 1814 FJERNET I NORGE- MEN "THE NOBILITY= ADELEN" EKSISTERER FORTSATT I ENGLAND (UNITED KINGDOM) OG LEVER ENNÅ DER I BESTE VELGÅENDE "STILL GOING STRONG". JARLER FORSVANT PÅ ET TIDLIG TIDSPUNKT I NORGE (ALLEREDE FØR DEN DANSK-NORSKE UNION 1398-1814) MEN LEVER OGSÅ DEM I UK LIKSOM FØR. MAN BØR MERKE SEG AT UNITED KINGDOM HAR NORD-EUROPAS ELDSTE UNIVERSITET ("OXFORD UNIVERSITY" ETABLERT I 1098 DER BLA. KONG HARALD V AV NORGE HAR VÆRT STUDENT I 2 ÅR) OG AT OGSÅ HELE VERDEN STILLER SINE COMPUTERE OG KLOKKER NETTOPP ETTER LONDON ("GREENWICH MEAN TIME LONDON"= "GMT"). NORGE HAR TIL SAMMEN-LIGNING EUROPAS NEST YNGSTE UNIVERSTET GRUNNLAGT I 1818- MENS FINLAND HAR DET YNGSTE I EUROPA. (HELLER INGEN FINSKÆTTEDE SLEKTS-TAVLER FOREKOMMER I FINLAND FØR 1500-TALLET). ÅRSAKEN TIL AT NORGE KOMMER SKJEVT UT MHT. TIL ALDEREN PÅ LÆRE-ANSTALTER ER "DEN DANSK-NORSKE UNION" DVS. 500 ÅR UNDERLAGT DET DANSKE KONGEHUS (DA RORET PÅ DEN NORSKE SKUTA (DEN NORSKE GREN AV "HAARFAGRE-ÆTTA") "SANK TIL BUNNS" OG ANDRE LAND MÅTTE OVERTA STYRINGEN) !! FINLAND PÅ SIN SIDE HAR VÆRT UNDERLAGT DET SVENSKE KONGEHUS OG DET RUSSISKE TZAR-HUSET VEKSEL-VIS FLERE GANGER SIDEN 1100-TALLET. FINLAND SOM OMRÅDE HAR INGEN NEDSKREVET DOCOMUNTÆR HISTORIE FØR 1100-TALLET. "FOLKE-VANDRINGS-TIDEN" VAR EN TID MED STOR BEVEGELSE OG STADIGE FOR-FLYTNINGER (OM-SKIFTNING OG INNKONSEKVENS) BLANDT FOLKE-MASSER OG FOLKE-GRUPPER I EUROPA- SOM SIKKERT OGSÅ BIDRO TIL KRIGENE. OM-STRUKTURERING ER EN VELKJENT KRIGS-METODE FOR Å SKAPE FORVIRRING OG USIKKERHET I KRIGS-OMRÅDER. "RELIGIONS-KRIGENE" ER MILITÆRE KONFLIKTER OPPSTÅTT PÅ GRUNN AV STOR FORSKJELL I IDEOLOGI (RELIGION) PÅ SAMME MÅTE SOM FKS. KOMMUNISME OG NAZISME OGSÅ ER DET (DVS. FORSKJELLIGE TYPER CONSTITUTIONS-FORMER OG SAMMFUNNS-SYSTEMER I KRIG MED HVERANDRE). KRIGFØRING BYGD PÅ IDEOLOGI BETYR AT MAN PÅ-TVINGER ANDRE SITT LIVS-SYN VED BRUK AV MILITÆR MAKT (ETTER PRINSIPPET: "THE WHOLE WORLD GOT TO BE JUST LIKE US"). SÅKALT "ETNINSK RENSING" ER MILITÆRE ANGREP RETTET MOT EN BESTEMT FOLKE-GRUPPE (OFTE MINORITETS-GRUPPER) OG SELVFØLGELIG OGSÅ I STRID MED MENNESKE-RETTIGHETENE. JØDE-FORFØLGELSENE (ANTISEMITISME) UNDER WW2. ER ET SLIKT EKSEMPEL. PAVE FRANZ I ROMA (VATIKANET) HAR SAGT: "ALLE DRAP OG KRIGER ER EN FORBRYTELSE MOT GUD" !! I DENNE SETNINGEN INCLUDERER HAN KANSKJE OGSÅ BLÅHVAL-FANGST (EN UMENNNESKELIG JAKT PÅ VERDENS STØRSTE PATTEDYR)- HVOR KUN "GREENPEACE" ACTIVT KJEMPER FOR MED-SKAPNINGENER OG HVALENS RETTIGHETER. AT BÅDE "BIBELEN" OG "KORANEN" BRUKES TIL Å RETTFERDIG-GJØRE KRIG- MENER MANGE KRISTNE OG MUSLIMER IKKE ER FORENELIG MED ORDENE I DE 2 NEVNTE RELIGIØSE OLDTIDS-BØKENE. MAN SKAL SAMTIDIG VÆRE KLAR OVER AT KRIGENE- OPP IGJENNOM ÅRHUNDRENE- STADIG HAR SKIFTET CHARACTER- LIKSOM PÅFUNNENE (DE NYE KRIGS-METODENE). EN KRIG KAN DERFOR VÆRE VANSKELIG Å OPPDAGE SELV OM DEN PÅGÅR FOR FULLT. DVS. EN PÅGÅENDE KRIG I DET SKJULTE- FOR Å SKJULE SELVE BAK-MENNENE. DE 4 PRESIDENT-DRAPENE I USA (LINCOLN- GARFIELD- KENNEDY 1- KENNEDY 2) SAMT DRAPET PÅ STATSMINISTER OLOF PALME I SVERIGE- OG IKKE MINST DRAPET PÅ DEN AFRO-AMERIKNSKE APHARTHEID-MOTSTANDEREN MARTIN LUTHER KING JR. (SANNSYNLIGVIS OGSÅ EKS.BEATLES MEDLEM JOHN LENNON) HEVDER ENKELTE ER UTFØRT AV EN TOPP-HEMMELIG ORGANISASJON (DVS. STILLHET TAUSHET OG HEMMELIG-HOLD BRUKT SOM VÅPEN- ISTEDEN-FOR ÅPENHET YTRINGS-FRIHET SOM DEMOCRATIET BYGGER PÅ). AT "DET BLÅSER PÅ TOPPENE" ER HEVET OVER ENHVER TVIL. DEN SVENSKE ADELS-MANN TRUBADUR OG SJØMANN EVERT TAUBE SIER I EN TALE: "KRIG OG POLITIK HAR FORDERVAT VÅR NATUR". VIKINGENE SKREV FOR 1000 ÅR SIDEN I LÆRE-BOKEN "HÅVAMÅL" (SAGA-LITTERATUREN) FØLGENDE: "DET ER IKKE GODT-FOLK SOM GÅR STILLE I DØRENE". UTRYKKET "Å TIE IHJEL" KJENNER MAN. OG NOEN HAR SAGT "STILLHETEN OG SØVNEN ER DØDENS EFTER-APER". UTRYKKET: "STILLE SOM I GRAVEN" BRUKES OGSÅ. HENRICH IBSEN SA "FRED ER EI DET BESTE- MEN AT MAN NOGET VIL". DRAPENE PÅ DE 4 KONGE-HUSENE I EUROPA (FRANKRIKE ØSTERRIKE-UNGARN PORTUGAL OG RUSSLAND) SOM HAR FOREGÅTT DE SENESTE 200 ÅR- BLE DOG IKKE UTFØRT I STILLHET- MEN DERIMOT UNDER 4 FORSKJELLIGE BRUTALE VOLDSOMME OG BLODIGE KOMMUNIST-REVOLUSJONER. POLITIKK ER OFTE EN DEL AV KRIG-FØRINGEN (DVS. "POLITISK KAMP") SOM I FREDS-TID VANLIGVIS UTKJEMPES MED HØFLIGE FRASER OG UTSAGN PÅ STOR-TING OG FYLKES-TING. SABOTASJE SPOLERING PROPAGANDA OG INDOKTRINERING BLIR OFTE BRUKT UNDER KRIG-FØRING (: "SPLITT OG HERSK"-METODER OGSÅ KALT "NAZI-METODER"). FALSK RYKTE-SPREDNING FOR Å ØDELEGGE EN PERSONS RENOME OG OMTALE BRUKES OFTE- ELLER AT MAN FORSØKER Å UTESTENGE OG EKSKLUDERE EN YTRINGS-MOTSTANDER VED BLOCKADER AV ULIKE SLAG. "PLANTING" AV FORBRYTELSER PÅ ENKELT-PERSONER FOREKOMMER. FOR IKKE NEVNE INNSPERRING AV POLITISK OPPOSISJONELLE OG INTELLEKTUELLE PERSONER PÅ PSYKIATRISKE INSTITUSJONER OG DOPE DEM NED PÅ SLØVENDE MEDIKAMENTER ("SOVJET-METODER"). ET ANNEN OFTE BRUKT STYRINGS-FORM I IKKE-DEMOKRATISKE LAND- ER NEDBYGGING AV LÆRDOM OG LÆRE-INNHOLD I SKOLE-VERKET OG LÆRE-PLANER- MENS MAN SAMTIDIG FORETAR VOLDSOMME INVESTERINGER I IDRETTS-ARENAER TIL EGEN BEFOLKNINGEN- FOR Å HOLDE DEM NEDE INTELLEKTUELT OG "PÅ ET AKSEPTABELT KUNNSKAPS-NIVÅ" (="SPORTS-IDIOTER"). AV SAMME GRUNN ER DERFOR WWW.WIKIPEDIA.ORG STENGT NED I MANGE TOTALITÆRE LAND- OG INTERNET FORSØKT SABOTERT OG HACKET ÅRET RUNDT- DEN SÅ-KALTE "CYBER-KRIGEN". DOBBEL-SPILL OG "DOBLE-TALK" OPPDAGES LIKEVEL ENKLEST ETTER DEN GAMLE LÆRE-SETNINGEN "SI MEG HVEM DU OMGÅES MED- SÅ SKAL JEG SI DEG HVEM DU ER". OG DE ORDENE GJELDER BÅDE FOR FOLKET OG REGJERINGS-MAKTENS VENNER UTE I DEN STORE VERDEN ! "NATO" (EN MILITÆR-ALLIANCE MED 29 MEDLEMS-LAND ETABLERT I 1949) HAR ABSOLUTT BIDRATT TIL FRED I VERDEN ETTER 1945. "UN" ("DE FORENTE NASJONER" MED 193 MEDLEMSLAND ETABLERT I 1945) HAR OGSÅ BIDRATT TIL KONFLIKT-LØSING OG FORSØKT Å STABILISERE KRIGS-SITUATIONER RUNDT-OM I VERDEN- SOM OFTEST VED BRUK AV FREDS-BEVARENDE STYRKER. "DEN INTERNASJONALE STRAFFE-DOMSTOLEN" (ICJ) I HAAG I NETHERLAND BLE OPPRETTET I 1945 I FN-REGI (UN). DEN HAR VÆRT TATT I BRUK UNDER RETTS-OPPGJØR DER MILITÆRE OVERGREP (DVS.BRUDD PÅ MENNESKE-RETTIGHETER OG LANDS HISTORISKE SUVERENITET) HAR FUNNET STED. ET TILSVARENDE RETTS-OPPGJØR FOREGIKK UNDER "NURNBERG-PROSESSEN" ETTER NAZISTENES KAPITULASJON I 1945. (DENGANG MED BRUK AV DØDSTRAFF ÅRENE ETTER AT WW2 VAR OVER). U-PARTISK KRIGS-JOURNALISTICK OG FORFATTERSKAP MED SØKELYS PÅ KONFLIKT-SITUATIONER ER EN VIKTIG DEL AV ARBEIDET MED Å BELYSE URETT SOM ER BEGÅTT- ELLER SOM BEGÅES. DEN INTERNASJONALE ORGANISASJONEN "HUMAN RIGHT WATCH" (HRW) BLE ETABLERT I 1978 OG FORSØKER Å OVERVÅKE URETT OG MENNESKE-RETTIGHETS-BRUDD PÅ VERDENS-BASIS. OGSÅ ANDRE TILSVARENDE ORGANISASJONER RETTER SØKELYSET MOT STATER OG OPPRØRS-GRUPPER VED Å AVDEKKE PÅGÅENDE KRIGS-FORBRYTELER.

MONUMENT OVER HARALD I HÅRFAGRE "HAIRFAIR" (865-933) OG SLAGET PÅ HAFRSFJORD I 872 I ROGALAND. NAVNET "ROGALAND"- "RYFYLKE" HAR SITT OPPHAV I ET FOLKE-SLAG "RUGHENE" "RYGHENE" SOM DYRKER "RUG" (ET KORN-SLAG) I SLETTE-OMRÅDENE FRA ROGALAND NED TIL JÆREN. POLLEN-ANALYSER VISER KORN-DYRKING I DETTE OMRÅDET FOR CA.6.500 ÅR SIDEN.

1.

2. OMRÅDET UTENFOR TROMSØ DER ENGELSKE MARINE-FARTØY OG MARINE-SOLDATER GIKK TIL ANGREP UNDER "NAPOLEONS-KRIGENE" (1807-1814). JFR: "TROMSØ BYS HISTORIE" (BD.1-3) AV NILS ARNE YTREBERG.

3. OM "NAPOLEONS-KRIGENE" (1807-1814) OG NOEN AV CONSEQUENSENE FOR NORD-NORGE. [HER UTDRAG FRA BOKEN: "HANDELSSTEDER I FINNMARK" AV NILS ARNE YTREBERG.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. ÅRSAKENE TIL UNITED KINGDOMS (ENGLAND) ANGREP PÅ NORGE MELLOM 1807-1814: VAR: KONGE-DØMMENE DENMARCK-NORGE`S (I UNIONS-TIDEN) STØTTE TIL DEN FRANSKE GENERALEN NAPOLEON BONAPARTE (CA.10 ÅR ETTER "DEN FRANSKE REVOLUSJON" OG KOMMUNISTENES DRAP PÅ DET 1500 ÅR GAMLE FRANSKE KONGEHUS). NESTEN HELE EUROPA SAMLET SEG TIL KAMP MOT NAPOLEON INNTIL KRIGEN VAR OVER I 1814.

11. KOMMUNIST-REVOLUSJONEN I FRANKRIKE ["DEN FRANSKE REVOLUSJON"] I 1790-ÅRENE- OG DRAPET PÅ DET FØRSTE AV 4 KONGEHUS I EUROPA [FRANKRIKE ØSTERRIKE-UNGARN PORTUGAL RUSSLAND]. UT-LØSTE DE SÅKALTE "NAPOLEONS-KRIGENE".

COMMUNISM-REVOLUTIONS IS TO COMPARE WITH OLD EAGLES KILLED BY YOUNG SEAGULLS !!! MANY WEAK KINGDOMS SEEMS TO HIDE AND ETABLISH HIGH UP IN THE MOUNTAINS- FAR FROM THE SEA-SIDE... EVEN IF THEY KNOW THAT THE LIFE ONCE STARTED DEEP IN THE OCEAN- MILLION YEARS AGO [10.000 YEARS OLD ANCIENT SHIPS AND ALSO PORT-TOWNS WHO THERE IS MOST OF IN THE WORLD (HARBOUR-TOWNS) SHOWS THAT]. LIFE ONCE STARTED AMONG THE BLUE-WHALE (WORLD BIGGEST ANIMAL) WHO "GREENPEACE" AND CAPTAIN WATSON TRY TO DEFENCE- WHEN JAPAN STILL IN MODERN TIME WANT TO HUNT ON WHALE. THEY NEVER SEEMS TO LEARN !!!

HARALD HARDRAADE GRUNNLA OSLO BY. DE VAR OGSÅ BOSATT I ENGLAND. ELISABETH AV KIEV (DTR AV TZAR JAROSLAV 1) FLYTTET TIL OSLO-OMRÅDET. "...LEVDE NOEN ÅR EFTER HANS BORTGANG". HUN TILHØRER DEN NORSKE HISTORISKE FORBINDELSEN TIL SÅKALT "RUSSISK VIKING-TID".

BILDE-MONTASJE. FLERE STATUER KONSOLL-KUNST OG MONUMENT ER LAGET AV SAMTIDIGE KUNSTNERE. KONG EYSTEIN (1103-1123) SKAL VISSTNOK VÆRE DET ELDSTE.

NORWAY TRONDHEIM NIDAROS CATHEDRAL. ON WEST-WALL (RIGHT SIDE): 3 KINGS WITH NORWEGIAN KING-CROWNS.

NIDAROS CATHEDRAL. (LEFT SIDE) ALSO KINGS WITH NORWEGIAN (OLD TYPE) KING-CROWNS.

NIDAROSDOMEN "THE NIDAROS CATHEDRAL". BUILDT CA.1150. ROYAL CROWNINGS-SEREMONIES AND WEDDINGS WAS USUAL BY "HAARFAGRE-AETTA" UNTIL 1388- WHEN "THE DANISH-NORWEGIAN UNION" STARTET- AND ENDED 1814. KING HAAKON VII (1905-1957) AND QUEEN MAUD WAS CROWNED IN THE NIDAROS CATHEDRAL SUMMER 1906. KING OLAV V WAS "SIGNET" IN NIDAROS 1958 (A SIMPLIFYED CROWNINGS-SEREMONI- AS NORWAY REMOVED THE OLD TYPE SEREMONI CA.1920). ROYAL WEDDINGS ARE STILL USED IN THE NIDAROS CATHEDRAL IN TRONDHJEM.

MS "RAGNVALD JARL (2) VAR OPPKALT ETTER VIKINGEN RAGNVALD EYSTEINSSØNN MØREJARL (CA.810- CA.890). DA "NORDEN FJELDSKE DAMPSKIBS SELSKAP" "NFDS" I TRONDHJEM HØSTEN 1954 FIKK TILLATELSE TIL Å KONTRAHERE ET NYTT SKIP TIL AVLØSNING FOR DERES FØRSTE MOTOR-SKIP MS "RAGNVALD JARL" (1) BYGGET I 1930- VAR DET IKKE ALDER OG STANDARD SOM LÅ BAK ØNSKET OM UTSKIFTNING- MEN DERIMOT SKIPETS FART OG MANØVRERINGS-EGENSKAPER. "NFDS" SLO SEG NÅ SAMMEN MED "BDS" OG "VDS" OM Å KONTRAHERE VED SKIPSVERFTET "BLOHM OG VOSS" I HAMBURG OG SKULLE FÅ DET 3. SKIP I SERIEN. DEN BLE SJØSATT 19 APRIL 1956. STØRRELSE: 2196 BRUTTO-TONN OG MED EN LENGDE PÅ 266 FOT. MOTOR: 10 CYL. MAN SOM GA 2960 bHK OG MAKS FART 16.9 KNOP. (SKROG UTSTYR OG INNREDNING VAR IDENTISK MED MS "FINNMARKEN" LEVERT 29 MAI 1956 FRA SAMME VERFT). GJENNOM SINE MANGE ÅR PÅ KYSTEN FIKK SKIPET MANGE FØRERE: KAPTEIN PAUL HOLM. MEN SPESIELT LENGE STO OLAF FJELD OMBORD (1956-1976). ASBJØRN DAHL-STAMNES (1976>>) M.FL. DEN 31 AUGUST 1989 OVERTOK TROMS FYLKES DAMPSKIBS SELSKAP "TFDS" SKIPET. DEN SEILTE ENNÅ I HURTIGRUTEN MANGE ÅR ETTERPÅ.

MS "RAGNVALD JARL" (1). NAVNET VAR OPPRINNELIG EKS. "BORNHOLM" LEVERT I MARS 1930 AV SKIPSVERFTET "BURMEISTER & WAIN" I KØBENHAVN " TIL ET DAMPSKIBS-AKTIESELSKAP PÅ BORNHOLM ETABLERT PÅ RØNNE I 1866. SKIPET BLE KJØPT OPP AV DIREKTØR TH THORESEN I "NFDS" OG OM-BYGGET VED FREDRIKSTAD MEKANISKE VERKSTED. ETTER OMBYGGINGEN HØSTEN 1942 BLE SKIPET PÅ 1789 BRUTTOTONN OG 570 TDW MED EN LENGDE PÅ 236 FOT. DIESEL-MOTOREN GJORDE NÅ INNTOG I HURTIGRUTEN OG DAMPMOTORENS TID VAR OVER. MS "RAGNVALD JARL" VAR DERFOR UTSTYRT MED EN DIESEL-MOTOR AV TYPE "BURMEISTER & WAIN" MED 6 CYL. PÅ 1600 bKH SOM GA 13 KNOPS FART. ETTER 14 ÅR I HURTIGRUTEN BLE DEN OMDØPT "HARALD JARL" I FEBRUAR 1956. ETTER Å HA BLITT LAGT OPP FOR SALG BLE SKIPET SOLGT SAMME ÅR I AUGUST TIL "LUBECK LINIE" GmbH I TYSKLAND FOR 150.000 PUND- EN GOD PRIS (TILSVARENDE 3 MILLIONER KRONER I 1993). DEN FIKK NÅ NAVNET "NORDLAND" OG BLE PÅKOSTET STORE SUMMER I OMBYGGING TIL TURISTSKIP. SKIPET HADDE OGSÅ SENERE EIERE FRAM TIL 1974. (REFERANCE: "SKIPENE SOM BANDT KYSTEN SAMMEN- HURTIGRUTEN GJENNOM 100 ÅR" AV DAG BAKKA JR. UTG: THEMA FORLAG. BERGEN 1993 I 3000 EKSEMPLAR).

SLEKTSTAVLE FRA VIKING-TIDEN FOR HELGELAND (HÅLØYGELAND). EIVIND SKALDESPILLER OG EGIL SKALLAGRIMMSON FORLOT SANDNES ((SANDNESSJØEN) OG BOSATTE SEG CA.950 PÅ BORG PÅ ØST-KYSTEN AV ISLAND. SKALDEN EIVIND SKREV BOKA "HÅLØYGJATAL" I ÅR 962. NOE SENERE "HÅKONARMÅL". "EIGLA" ELLER "EGILS SAGA" ER FRA SAMME PERIODE. EN SLEKTS-TAVLE FRA VIKINGTIDEN FINNES OGSÅ FOR STEIGEN- HAMARØY-OMRÅDET. NORD-NORGES STØRSTE BAUTSTEIN "PILA" TILHØRER OGSÅ STEIGEN. VIKINGEN SIGURD RANESON BODDE HER OG VAR GIFT SØSTER AV KONG MAGNUS III OLAVSON BERRFØTTS (1093-1103) SKJALDVOR. SIGURD RANESON SEILTE SAMMEN MED KONG MAGNUS III I "VESTERLED" (ENGLAND SCOTLAND ISLAND OG GRØNLAND). LEIV ERICHSON (OPPDAGEREN AV VINLAND (MEADOWS PÅ NEW FOUNDLAND PÅ ØSTKYSTEN AV AMERICA) VAR GIFT MED TORGUNNA FRA SCOTLAND (ANTAGELIGVIS KRADHLASTADT I LEWIS PÅ YTRE HEBRIDENE). 8 SETT MED SJAKK-BRICKER (FOR SALG) BLE FUNNET LANGS SAND-DYNENE PÅ BADESTRANDEN HER CA.1850. IFØLGE HISTORIKERENE VAR DE LAGET I TRØNDELAG. LEIV ERICHSON SEILTE VESTOVER OG BESØKTE NORGE TRØNDELAG ETTER OPPDAGELSEN AV AMERICA. HANS FAR EIRICH RAUDE VAR BOSATT PÅ BRATTALID PÅ GRØNLAND OG BESØKTE IFØLGE SAGAEN ALDRI MEADOWS. UNDER SEILINGEN FRA BRATTLID TIL "VINLAND" (ØSTKYSTEN AV AMERICA) MISTET LEIV ERICHSON MANGE SKIP I EN STORM (JFR.SNORRE). LEIV ERIHSONS SØNN MED TORGUNNA: TORGILS (FØDT PÅ YTRE HEBRIDENE) BOSATTE SEG PÅ ISLAND.

KIRKERUINENE VED TORGAR (TILREM).

SNORRE STURLASØNN ARBEIDET MED NORDISK HISTORIE GJENNOM HELE SITT OMFATTENDE FORFATTER-SKAP. HAN VIDERE-FØRTE OGSÅ ET ARBEIDE SKREVET FØR HAM: DEN ELDSTE DEL AV SAGA-LITTERATUREN NED-TEGNET (CA.960) AV ØIVIND SKALDESPILLER OG EGIL SKALLAGRIMMSON BOSATT PÅ BORG PÅ ØST-KYSTEN AV PÅ ISLAND. SOM SÅ MANGE ANDRE FORLOT ØIVIND SKALDESPILLER OG FAMILIEN (FRA SANDNESSJØEN-OMRÅDET) NORGE UNDER RIKS-SAMLINGEN. MAN VÅGET IKKE KAMPEN MOT HARALD I HÅRFAGRE (865-933) AV "VESTFOLDKONGENES ÆTT" ETTER AT HAN EKTET DATTER AV HÅKON JARL GRJOTGARDSØNNS (815-868) ÅSA HÅKONSDATTER AV "HÅLØYGENES ÆTT" I NAMDALEN I NORD-TRØNDELAG. SNORRE STURLASSØNN BESØKTE OGSÅ IFØLGE HAM SELV HAUGESUND DER NORGES FØRSTE KONGE HARALD I HALFDANSØNN "HÅRFAGRE" ER "HAUGLAGT". HANS FORFATTERSKAP REGNES SOM DEN VIKTIGSTE DEL AV NASJONAL-LITTERATUREN I NORDEN.

FORBINDELSER MELLOM STEIGEN OG ORKENØY-JARLENE (DE FLESTE AV DEM MED SINE EGENTLIGE RØTTER PÅ MØRE-KYSTEN) TRER FRAM PÅ SLEKTS-TAVLEN OVENFOR. OGSÅ BJARKØY HADDE SLEKTS-SKAPS-MESSIGE FORBINDELSER TIL MØRE. VERDENS STØRSTE COPPER-KJELE (EN GRYTE PÅ 250 LITER SOM ER BEVART VED TRONDARNES HISTORISKE MUSEUM I HARSTAD) HAR SANNSYNLIGVIS ENGANG TILHØRT ET STED KALT "GRYTØYA" NÆRT BJARKØY VED HARSTAD- UTFRA SELVE NAVNET Å BEDØMME. LIGNENDE GRYTER MED NØYAKTIG SAMME UT-FORMING ER FUNNET BÅDE PÅ MØRE-KYSTEN OG ANDRE STEDER I SØR-NORGE- MEN ALLE AV MINDRE STØRRELSE. VI VET FKS. AT SIGURD SLEMBE OVERVINTRET ENGANG PÅ BJARKØY ETTER EN BJARMELANDS-FERD. OGSÅ PÅ VÅGAN I LOFOTEN HADDE VIKING-KONGENE FORBINDELSER UNDER DENNE TIDEN. SLEKTS-TAVLEN FRA VIKING-TIDEN (OVENFOR) VISER DE GAMLE KONGELIGE FORBINDELSENE I VIKING-TIDEN TIL STEIGEN I NORDLAND. DET ER HELLER IKKE UMULIG AT STEDSNAVNET "ENGELØYA" I STEIGEN HISTORISK SETT KAN HA NOE MED ENGLAND Å GJØRE SOM MAN SER ET GODT EKSEMPEL PÅ I NORD-TROMS (JFR: HÅLØYGEN OTTAR CA.890 SOM VAR VENN AV KONG ALFRED THE GREAT AV ENGLAND. LIKELEDES AT KONGENE ERICH I HARALDSØNN "BLODØKS"(933-960) OG HARALD III SIGURDSSØNN "HARDRÅDE" (1045-1066) BEGGE FUNGERTE SOM KONGER AV BÅDE NORGE OG ENGLAND I SEN VIKING-TID. ANDRE LIGNENDE FORBINDELSER TIL ENGLAND I VIKING-TIDEN ER FKS. EN KIRKE PÅ LURØY SOM BLA. SKAL HA VÆRT VIET TIL EN ENGELSK HELGEN. HISTORIE-FORFATTEREN AKSEL EMAHUS COLDEVIN SKRIVER I BOKA "JORDEGODS OG STORGÅRDER I NORD-NORGE"- F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG- TRONDHEIM (SIDE 185): " Stedsnavn og gravfunn, bl.a. en stor båt som ble funnet, men ødelagt for over 100 år siden, viser at her har bodd formående folk. I den skrevne historien trer stedet nokå sent fram. Der kirken ligger nå, noen minuttes vei fra Lurøygården, har det vært kirke sikkert fra 1400-tallet, en annekskirke under Rødøy. Men en vet lite om den annet enn at etter en altertavle som ennå fins, har den vært vigt til St.Olav , men også til fjerne helgener som Thomas Becket erkebiskop av Canterbury, St Edmund , konge av England, og Orkenøyjarlen St.Magnus". ST. MAGNUS ORKENØYJARL STYRTE ORKENØYENE FRA 1108-1117 OG KONG EDMUND II "IRONSIDE" STYRTE I ENGLAND I ÅR 1016. OM KIRKEN PÅ TILREM- LIKE NORD OM BRØNNØYSUND SKRIVER COLDEVIN: "Snorre forteller at da Olav Kyrre kom hjem etter nederlaget på Stanford bro, fulgte det med ham to unge høyættede menn som siden fikk et kjent navn i Norge. Skule kongsfostre og Kjetil Krok. Skule skulde være sønn av Toste Jarl og bror av Ketil. Er dette riktig, var Ketil tremenning av Knut "den Hellige". Det fortelles at han drog til Hålogaland, hvor kongen skaffet ham et godt gifte. Han ble stamfar til mange storfolk. Nå er det ingen positiv sikkerhet at han bodde på Torgar. Men hva der gir denne kombinasjonen en viss sannsynlighet, er både dette med St.Knutskirken som må være bygd omkring år 1100, og at der i flere generasjoner satt en slekt på Torgar hvor det engelske slektsnavnet Viljam forekommer". VERDENS NORDLIGSTE SLEKTSTAVLE (FRA VIKINGTIDEN: NEDENFOR) TILHØRER I DAG BJARKØY. MEN OGSÅ I NORD-TROMS (:KVENANGEN ØKSFJORD ALTEIDET OG KANSKJE OGSÅ ALTA-FJORDEN MED SINE 6.500 ÅR GAMLE HELLERISTNINGS-FELT) KAN ENGANG LIGNENDE SLEKTSTAVLER HA FOREKOMMET. IHVERTFALL UTFRA HISTORIE-FORFATTEREN GUSTAV HEBER`S UTSAGN OM AT HÅLØYGEN OTTAR BODDE I NORD-TROMS. OG DET FAKTUM AT DRONNING GUNNHILD OSSURDATTER (LOPP) BODDE I "NORDRE HAALOGALAND BLANDT LAPPENE" OG ANTAGELIGVIS KAN HA VÆRT FRA ØKSFJORD-OMRÅDET. DET ER SLETT IKKE UMULIG AT SKRIVEMÅTEN "OSSURDATTER" ER EN OMSKRIVING AV "OTTARSDATTER" OG AT HUN DERVED VAR EN DATTER AV HÅLØYGEN OTTAR- SOM I 890 SEILTE SØROVER OG BESØKTE SIN GODE VENN KONG ALFRED "THE GREAT" AV SØR-ENGLAND I 890 !!!

VERDENS NORDLIGSTE SLEKTS-TAVLE FRA VIKING-TIDEN TILHØRER HARSTAD OG SENJA-OMRÅDET. HØYST SANNSYNLIG HAR DET ENGANG OGSÅ FOREKOMMET EN LIGNENDE SLEKTS-TAVLE FOR NORD-TROMS (ALTEIDET) DER HÅLØYGEN OTTAR (SOM I 890 BESØKTE SIN VENN ALFRED THE GREAT AV ENGLAND) ENGANG SKAL HA BODD- I FØLGE OSLO-HISTORIKEREN GUSTAV HEBER I BOKA "NORSK ADEL" S.22 (UTKOMMET I 1936 OG SENERE UTG.). I SAMME OMRÅDET RUNDT KVÆNANGEN (OLD: QUEENANGEN) FANT SØNN AV HARALD I HAARFAGRE (865-933): ERICH I HARLDSON "BLODØKS" SIN VIV (WIFE) OG DRONNING GUNNHILD OSSURDATTER LOPP ETTER EN "BJARMELANDSFERD". "GAMMEL MEN UVANLIG PEN" HETER DET OM HENNE I SAGA-LITTERATUREN AV BLA. SNORRE STURLASSON. HUN ER NEVNT I BØKENE "EIGLA" "OLAV TRYGVASSONS SAGA" OG "FAGRSKRINNA". EN LIGNENDE SEILINGS- (OG SKATTE-INNKREVINGS-) RUTE RUNDT KOLA-HALVØYEN SOM KONG ERICH I HARALDSON (933-960) HADDE FORETATT GJORDE OGSÅ HÅLØYG-KONGEN OTTAR CA.40 ÅR TIDLIGERE. BÅDE DRONNING GUNNHILD OSSURDATTER OG OTTAR HAR ETTER ALL SANNSYNLIGHET BODD I OMRÅDET VED ØKSFJORD-JØKELEN VED "QUEENANGEN". TYPISK NOK BRUKES DET FINSK-UGRISKE ORDET "JIEKKI" (NORR.= ISBRE) KUN 2 PÅ ISBREER I NORGE: ØKSFJORD-JØKULEN OG HARADANGER-JØKULEN". QUEEN OF NORWAY AND ENGLAND: GUNNHILD OSSURDATTER LOPP BOSATTE SEG I YTRE HARDANGER PÅ "AVALDSNES KONGSGÅRD" OG VAR SELV FRA "QUEENANGER" (VANLIG SKRIVEMÅTE TIL CA.1850). KANSKJE HENNES OPPRINNELIGE NAVN SIMPELTEN HAR VÆRT GUNNHILD OTTARSDATTER ? OG DERMED DATTER AV HÅLØYGEN OTTAR JARL ? REVIDERING OG ÅRHUNDRER MED KOPIERING AV 1200 ÅRS GAMMEL SAGA-LITTERATUR OG KILDE-MATRIALE KAN OFTE INNEHOLDE SRIVE-FEIL. (IKKE MINST PÅ GRUNN AV DE GOTISKE SMÅ-BOKSTAVENE SOM BLE MERE OG MERE VANLIG I NORGE ETTER CA.1150 OG HADDE SITT HØYDEPUNKT UNDER RENESSANSEN OG I BAROKK-TIDEN. FEIL-TOLKINGER AV INNHOLD BYGD PÅ DETTE SKRIFT-SYSTEMET- HAR FOREKOMMET FLERE GANGER). DETTE KONGEPARET BOSATTE SEG I ENGLAND DER FLERE COPPER-MYNTER AV ERICH I ER FUNNET I YORK PÅ ØST-KYSTEN AV ENGLAND. ETTER HANS DØD SKAL HUN HA BOSATT SEG INNENFOR DET DAVÆRENDE KONGEHUS I DENMARCK. CA.100 ÅR SENERE BLIR OGSÅ KONG HARALD III SIGURDSSON HARDRAADE (1045-1066) OG ELISABETH JARAOSLAVSDATTER (DTR AV TZAR JAROSLAV 1 I KIEV I UKRAINA) REGENT-PAR AV NORGE OG ENGLAND. HARALD HARDRAADE SKAL IFØLGE SAGAEN HA GRUNNLAGT OSLO BY LIKSOM KONG OLAV TRYGVASSON (995-1000) GRUNNLA TRONDHEIM BY CA.50 ÅR TIDLIGERE. OM OTTAR SIES DET AT HAN BODDE NORDLIGST AV ALLE NORDMENN OG HADDE TAMREIN. OM GUNNHILD OSSURDATTER (OTTARSDATTER?) SIES DET AT HUN BODDE BLANDT LAPPENE I "NORDRE HAALOGALAND". 7 VIKINGSVERD ER FUNNET I FINNMARCK- HVORAV ET 1 I BERGSFJORD I LOPPA (1947). 1 PÅ SØRVÆR OG 1 PÅ INGØY. OLDTIDSFUNN FRA VIKINGTIDEN ER VANLIG I HELE FINNMARCK (OG RUNDT KOLA). BÅDE I ALTAFJORDEN OG VARANGERFJORDEN ER DET GJORDT EN REKKE RIKHOLDIGE FUNN FRA VIKING-TIDEN. I TILLEGG KOMMER SPOR ETTER GAMLE STEIN-ALDER-KULTURER I SAMME OMRÅDE- MED FKS. VERDENS STØRSTE BERGKUNST OG HELLE-RISTNINGSFELT I ALTAFJORDEN (CA.6.500 ÅR GML) OG "KAM-KERAMICK-KULTUREN" (CA.3000 ÅR GML) I PASVIKDALEN (VAGGETEM NOATHUN). OGSÅ KJELMSØY-KULTUREN I VARANGER-FJORDEN. FOR FÅ ÅR SIDEN BLE DET GJORDT FUNN AV CA.75 HELLERISTNINGER PÅ GAMNES NORD OM GRUVE-BYEN KIRKENES. PÅ MORTENSNES NORD I VARANGERFJORDEN SKAL RUSSISKE VIKINGER IFØLGE ET SAGN HA REIST EN BAUTSTEIN. DETTE SAGNET ER GJENGITT I SIN HELHET I EN BOK FRA 1865 AV JENS ANDREAS FRIIS "EN REISE I FINNMARK- RUSSISK LAPPLAND OG NORD-KARELEN". PÅ DENNE REISE-RUNDEN BODDE J.A. FRIIS I HELSINGFORS PÅ TILBAKE-TUREN. HAN HADDE HER KONTAKT MED HISTORIKEREN ELIAS LØNNROTH SOM SAMLET VERSE-MATRIALE (MED FORBINDELSER TIL SAGN FRA 900-TALLET) I KARELEN TIL SENERE UTGIVELSE AV DET BERØMTE FINSKE NASJONAL-EPOSET "KALEVALA" (SOM OGSÅ INNEHOLDER SKAPELSES-MYTE LIKSOM I BIBELEN OG I DEN ISLANDSKE SAGA-LITTERATUREN).

LEIF ERICHSONS SØNN: TORGILS (MED TORGUNNA FRA YTRE HEBRIDENE: LEWIS): SKAL HA BOSATT SEG PÅ ISLAND- ANTAGELIG PÅ BORG- DER BÅDE FOLK FRA HELGELAND (SKALDE-ÆTTA FRA SANDNES: NÅVÆRENDE SANDNESSJØEN) OG FOLK FRA BORGE PÅ VESTVÅGØY I YTRE LOFOTEN SKAL HA VÆRT BOSATT.

THE "LEWIS-CHESSMEN" WAS FOUND ON A SAND-BEACH "KRADLASTADTH" NEAR THE HOME-PLACE TO TORGUNNA ON OUTHER HEBRIDES. TORGUNNA HAD A CHILD TORGILS WITH THE NORWEGIAN VIKING LEIV ERICHSON WHO DICOVERED AMERICA CA.990- MEADOWS ON NEW-FOUNDLAND ("VINLAND").

THE LEWIS-CHESSMEN SEEMS TO BE PRODUCED IN TROENDELAG IN THE VIKING-AGE. LEIV ERICHSON ONCE SAILED TO NORWAY AND ALSO TROENDELAG AFTER DISCOVERING AMERICA (JFR. SNORRE STURLASSON AND THE SAGA-LITTERATURE).

REFERANCE: SIDE 17 I BOKA "FFR- 75 ÅR 1916-1991" AV (KAPTEIN I FFR) LEIF A. FRIBERG. UTK: FAGTRYKK ALTA 1991. GUNNHILD OSSURDATTER (OTTARSDATTER ?) ER NEVNT I 3 BØKER I SAGA-LITTERATUREN ("HEIMSKRINGLA" "EIGLA" "OLAV TRYGVASSØNNS SAGA"). OM GUNNHILD OSSURDATTER LOPP SKRIVER SNORRE: "BODDE BLANDT LAPPENE I NORDRE HÅLOGALAND ....GAMMEL MEN UVANLIG PEN". HISTORIEN OM HENNE LÅ I LÆREPLANEN CA.1920 PÅ FOLKESKOLEN PÅ ÅRØYA I ALTAFJORDEN - DER KONG CHRISTIAN "QUART" IV (1588-1648) BYGDE "KONGSHUS FESTNING" I 1611. HUN VAR ANTAGELIG FRA OMRÅDET RUNDT QUEENANGEN (DEN GAMLE SKRIVEMÅTE PÅ KVÆNANGEN FRAM TIL CA.1850 HVORAV OGSÅ ETTERNAVNET "QUEENANG" TIDLIGERE ER BRUKT). STEDSNAVNET ØKSFJORD HVOR EN FRA-FLYTTET BOPLASS ERICHSBY FINNES PÅ GAMLE KART FRA 1750-TALLET KAN HA TILKNYTNING TIL HENNE. ETTER Å HA SPURT SIN FAR OSSUR TOTE (OTTAR TOTE ?) OM LOV- FLYTTET HUN TIL "AVALDSNES KONGSGÅRD" I YTRE HARDANGER DER HUN GIFTET SEG MED KONG ERICH I HARALDSØNN "BLODØKS" (933-960). DE BLE REGENT-PAR AV NORGE OG ENGLAND [LIKSOM HARALD III SIGURDSØNN HARDRAADE (1045-1066) OG ELISABETH A KIEV CA.100 ÅR SENERE]. COPPER-MYNTER AV ERICH I- ER FUNNET I YORK. ØKSFJORDJØKULEN OG HARDANGERJØKULEN ER MINNET OM EKTESKAPET BEVART I NORSKE ISBREER (DET FINSK-UGRISKE NAVNET JIEKKI=ISBREE ER IKKE BRUKT ANDRE STEDER I NORGE). ETTER AT ERICH I HARALDSON DØDE I ENGLAND FLYTTET HUN TIL DENMARCK OG BODDE HOS DANSKE-KONGEN. OSLO-FORFATTEREN I NORDISK HISTORIE: GUSTAV HEBER MENER AT OGSÅ HÅLØYGEN OTTAR ANTAGELIGVIS MÅ HA BODD I KVÆNANGEN-OMRÅDET I NORD-TROMS (ALTEIDET) SIDEN HAN BODDE NORDLIGST AV ALLE NORDMENN OG AT NORDOM HAM LÅ "FINNMORK". OTTAR (CA.890) FORETOK LIKSOM BÅDE KONG ERICH I HARALDSON (933-960) OG KONG HARALD II ERICHSØNN "GRÅFELL" (960-970) SKATTE-OPPKREVING RUNDT KOLA-HALVØYA TIL ET GRENSE-OMRÅDE I KVIT-SJØEN (UMBA) I NORD-KARELEN. I FØLGE OSLO-FORFATTEREN OSCAR ALBERT JOHNSEN ("FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" UTK. KRISTIANIA 1923) BERODDE SKATTE-OPPKREVINGEN RUNDT KOLA PÅ EN GAMMEL "SEDVANE-RETT" SOM OGSÅ HÅLØY-KONGENE I NAMDALEN OG TRØNDELAG SKAL HA FORETATT I ÅRHUNDRER FØR OTTAR (JARL). "BJARMELANDS-FERDENE MED SKIP I "ØSTERLED" KAN DERFOR OGSÅ HA VÆRT VANLIG BÅDE UNDER HARALD TRONDSSØN NAUMDØLAJARL (CA.725) OG BRAND JARL (CA.5-600-TALLET). BRAND JARL FOREKOMMER NEVNT OMENTRENT SAMTIDIG SOM REGENT OGSÅ I GAMLE FØR-KRISTNE SLEKTS-TAVLER I ENGLAND. FORBINDELSEN MELLOM NORGE OG ENGLAND ER DERFOR AV GAMMEL DATO. SOM VI VET VAR OTTAR (JARL) VENN AV KONG ALFRED "THE GREAT" AV ENGLAND (PGA. EN SEILAS TIL SØR ENGLAND CA.890- DER OTTAR OGSÅ NEVNES I ALFRED "THE GREATS" PRIVATE HISTORIE-BOK: EN REVIDERT DATIDENS UTGAVE AV "OROSIUS VERDENSHISTORIE"- JFR: BRITISH MUSEUM). ["HAALOGALANDS URTID OG FORTID (2 BIND) OG "NORSK ADEL" TILHØRER FORAFATTEREN GUSTAV HEBER`S VIKTIGSTE FORFATTER-SKAP].

PÅ KOLA-HALVØYA BUKES ENNÅ ORDET "LOPP" FOR SAME (LAPP) FINN. "ØKSFJORDJØKULEN" OG "HARDANGERJØKULEN" ER DE ENESTE ISBREER I NORGE SOM BRUKER DET FINSK-UGRISKE ORDET "JIEKKI" (=ISBRE- GLACIER) ET SPRÅK HUN TYDELIGVIS HAR TALT SIDEN HUN BODDE I "NORDRE HAALOGALAND" (JFR: SNORRE STURLASSONS). ETTER EN "BJARMELANDS-FERD" I "ØSTERLED" (SKATTEFERD RUNDT KOLA-HALVØY TIL GRENSE-BYEN UMBU NORD I KVITSJØEN) TRAFF ERICH I HARALDSSSON HENNE (ANTAGELIGVIS I ØKSFJORD-OMRÅDET). SNORRE SIER OM HENNE: "GAMMEL MEN UVANLIG PEN- OG BODDE BLANDT LAPPENE". HUN VAR NØDT Å SPØRRE SIN FAR OSSUR TOTE OM LOV TIL Å GIFTE SEG MED KONG ERICH 1 HARALDSØNN (933-960) FRA YTRE HARDANGER (AVALDSNES KONGSGÅRD). STEDSNAVNET "QUEENANGER" (IDAG OMSKREVET: KVENANGEN) KAN VÆRE OPPKALT ETTER HENNE (ANGEL-SAKSISK: QUEEN= DRONNING) SIDEN DETTE REGENT-PARET STYRTE BÅDE I ENGLAND OG NORGE- LIKSOM KONG HARALD III SIGURDSØNN HARDRÅDE (1045-1066) CA.100 ÅR SENERE (:GRUNNLEGGEREN AV OSLO BY GIFT MED DRONNING ELISABETH AV KIEV I UKRAINA- DTR. AV TZAR JAROSLAV 1). KONG HAAKON I HARALDSØNN ADELSTINFOSTRE "DEN GODE" (CA.960) VAR HALVBROR AV ERICH I HARALDSØNN OG OVERTOK SOM NORGES 3. KONGE I VIKING-TIDEN.

OSLO-HISTORIKEREN GUSTAV HEBER FORKLARER HER I BOKEN "NORSK ADEL" (UTK.1936 OG FLERE SENERE UTGAVER) AT HÅLOYGEN OTTAR JARL (890) SANNSYNLIGVIS BODDE I NORD-TROMS (ALTEIDET). NORDOM HAN LÅ "FINNMORK". OTTAR SEILTE I "ØSTER-LED" OG FORETOK EN SKATTE-INNKREVING I "BJARMELAND" (RUNDT KOLA-HALVOYA NED TIL GRENSE BYEN UMBA VED NÅVÆRENDE KANDALAKS). EN URGAMMEL SÆDVANE-RETT FORETATT AV HÅLØYG-KONGENE I ÅRHUNDRER- OGSÅ FØR OTTARS TID- UVISST HVOR LENGE- OG SOM VARTE HELT FRAM TIL 1222 (DEN SISTE BJARMELANDS-FERD) DA "DE KARELSKE HERJETOKT" STARTER (SOM FORTSATTE FRAM TIL 1445- OG FORÅRSAKET OPPRETTELSEN AV "THE CALMAR-UNION"= A DEFENCE-UNION BETWEEN NORWAY DENMARCK SWEDEN TO STOP THIS WARS). MONGOLERNE HERJINGER I RUSSLAND PÅGIKK SAMTIDIG.14 RUSSISKE BYER BLE BRENT- HVORAV HOVESTADEN KIEV I UKRAINA (MED TZAR-RESIDENCER) I 1240. ETTER SEIL-TUREN I "ØSTERLED" RUNDT KOLA SEILTE OTTAR I "VESTER-LED" TIL SIN VENN KONG ALFRED "THE GREAT" AV ENGLAND. HISTORIEN OM OTTAR ER BEVART I ENGELSKE HISTORIE-ARCHIV (:"OROSIUS VERDENS-HISTORIE- ALFRED "THE GREATS" PRIVATE HISTORIE-BOK). DEN NORSKE HISTORIE-FORFATTEREN GUSTAV HEBER SKREV OGSÅ ET 2-BINDS-VERK "HAALOGALANDS URTID OG FORTID". GUSTAV HEBER HAR I SIN BOK "NORSK ADEL" KUN STILT OPP 3 SLEKTS-TAVLER NORDOM TRØNDELAG FRA VIKING-TIDEN: "HÅLØYG-ÆTTA" I NAMDALEN "HÅREK AV TJØTTAS ÆTT" OG "BJRKØY-ÆTTA" VED HARSTAD. UTFRA NYERE FORSKNING HAR VI SATT OPP FØLGENDE SLEKTS-TAVLER FOR NORD-NORGE: "SIGURD RANESSON OG KONG MAGNUS BERRFØTT" I STEIGEN OG "HÅLØYGEN OTTAR JARL OG GUNNILD OTTARSDATTER" SOM BEGGE I FØLGE HISTORIKEREN GUSTAV HEBER- SNORRE STURLASSØNN OG WIKIPEDIA.ORG M.FL. PÅSTÅR BODDE I NORD-TROMS. SOM TIDLIGERE ANTATT KAN DRONNING-NAVNET "GUNNHILD OSSURDATTER" (M.W. KONG ERICH I HARALDSSØN CA.933) VÆRE EN OMSKRIVING ELLER FEIL-TOLKING AV "OTTARSDATTER" DVS. DATTER AV HÅØYGEN OTTAR SOM SEILTE I ØSTERLED (KVITSJØEN) OG SENERE I VESTERLED OG BESØKTE SINN VENN KONG ALFRED THE GREAT AV ENGLAND. AT NORDENFJELDSKE DAMPSKIBS SELSKAP "NFDS" I TRONDHEIM (FRA CA.1850 OG UTOVER) DØPTE 3 AV SINE FARTØY "OTTAR JARL" KAN OGSÅ TYDE PÅ DET. DE 2 SLEKTS-TAVLENE ER LAGT UT PÅ DENNE SIDEN. I TILLEGG HAR VI CONSTRUERT SLEKTS-TAVLA TIL "LEIV ERICSSON OG TORGUNNA AV YTRE HEBRIDENE" V.HJ.A. SAGA-LITTERATUREN O.A. KILDER RUNDT SAMME TEMA. OGSÅ DEN ER GJENGITT HER- OVENFOR.

"OROSIUS VERDENS-HISTORIE". ALFRED "THE GREAT" (840-899) AV ENGLANDS PRIVATE HISTORIE-BOK. HER LIGGER HISTORIEN OM HÅLØYGEN OTTAR (890) BEVART. EN ANNEN ENGELSK HISTORIE-BOK ER "THE ANGLO-SACHSIAN CHRONICLE" FOR SAMME PERIODE.

"HÅKON JARL (3) BLE BYGD OG LEVERT FRA "AALBORG VERFT" I DENMARCK 15. FEBRUAR 1952. 2173 BRT OG 674 TDW. LENGDE: 265 FOT. MASKINERI: 2 STK. 8 CYL. SVENSKE ATLAS-MOTORER 3040 bHK GEARET TIL PROPELL-AKSELEN. FART: 17 KNOP. SEILTE 31 ÅR I HURTIGRUTEN. KAPTEINER I DENNE PERIODEN VAR: PAUL HOLM (1956). NILS ALSTAD. OLAF FJELD. KR MEYER. ASBJØRN DAHL-STAMNES (1963-1976). EINAR JENSEN OG JAN CLAUSEN. ETTER AT SKIPET GIKK I OPPLAG I 18 DECEMBER 1982 BLE DET OPPKJØPT AV FLERE SELSKAPER- OG ENDTE TIL SLUTT SINE DAGER SOM HOTELLSKIP (OG H...HUS) HVITMALT OG VACKER VED BONAPARTE DOCK I ANTWERPEN I BELGIA. FREMDELES MED "NFDS" GAMLE SKORSTEINS-MERKE OG DET OPPRINNELIGE NAVN "HÅKON JARL" MALT PÅ SKUTE-SIDEN. DE 3 SKIPENE "HÅKON JARL" I "NFDS" FLÅTILJE VAR OPPKALT ETTER HARALD I HAARFAGRES SVIGERFAR HAAKON JARL GRJOTGARDSSØNN (815-868) SOM TILHØRTE "HÅLØYG-ÆTTA" I NAUM-DØLA (NAMDALEN) I TRØNDELAG. HARALD HÅRFAGRE VAR SELV AV VESTFOLD-KONGENES ÆTT NÆRT TØNSBERG OG BORRE- OG BOSATT VED HAUGESUND ("AVALDSNES KONGSGÅRD"). TILSVARENE FØR-KRISTNE KONGEÆTTER FINNER MAN I GAMLE UPPSALA ("YNGLINGE-ÆTTEN") I SVERIGE- MED SLEKTS-FORBINDELSER TIL ØYA GOTLAND. I DENMARCK "SKJOLDUNGE-ÆTTEN" I LEIJRE. OG I DET GAMLE VIKING-CENTRET YORK I ENGLAND (ANGLIA) "BALDER-ÆTTA" ("BALDEGG-ÆTTA").

DS "HAAKON JARL" BLE LEVERT "NFDS" I APRIL 1879 FRA "MOTALA MEK WEKSTADS" AB PÅ LINDHOLMEN I GØTEBORG. TONNASJE: 873 BRUTTOTONN OG 197 FOT LANG. I 1906 BLE SKIPET RENOVERT VED "AKERS MEKANISKE VERKSTED" I OSLO OG DEN GAMLE MOTOREN ERSTATTET MED EN MODERNE TRIPLE-MASKIN PÅ 760 iHK. ETTER OMBYGGINGEN KOM "HAAKON JARL" FØRST INN I KYST-RUTEN MELLOM OSLO-FJORDEN OG FINNMARCK, OG SEILTE DERETTER ATTER EN TID I HAMBURGER-RUTEN SOM TIDLIGERE. FOTOET ER TATT MOT TROMS-DALEN- UTEN BE-BYGGELSE DENGANG CA.1890. DS "HAAKON JARL" (2) SEILTE BÅDE FOR "STATENS POSTDAMPERE" OG DEN SENERE PRIVATISERTE "HURTIGRUTEN" ETTER CA.1881. REFERANCE: "SKIPENE SOM BANDT KYSTEN SAMMEN- HURTIGRUTEN GJENNOM 100 ÅR" (SIDE 41) AV DAG BAKKA JR. UTGITT: RHEMA FORLAG- BERGEN 1993 (3000 EKSEMPLAR).

DAMP-MOTOREN BLE OPPFUNNET I SCOTLAND (UK) AV JAMES WATT CA.1775. DS "HAAKON JARL" (1) BLE BYGD I DUMBARTON I UNITED KINGDM I 1857. 157 COMMERS-LESTER. INFORMATION: "NORGE PÅ HAVET" BIND 3 AV NILS P. VIGELAND. NASJONALFORLAGET OSLO. MALERI AV HOLM. "SKRU-PROPELLEN" BLE OPPFUNNET I ENGLAND CA.1850. FLERE AV NORDEN FJELDSKE DAMPSKIBS SELSKAB (NFDS) SKIP HADDE SKOVEL-HJUL TIL FRAMDRIFT (BLA: DS "NIDELVEN") SOM ETTERHVERT BLE SKIFTET UT.

MS "HARALD JARL" BLE BYGD OG KONTRAHERT FOR "NFDS" VED "TRONDHJEMS MEKANISKE VERKSTED" AS. STABEL-AVLØPNINGEN FANT STED 29 JANUAR 1960. 2568 BRUTTO-TONN 286 FOT OG HOVEDMOTOR PÅ 3450 bHK 5 CYL. BURMEISTER & WAIN. FART: 18.3 KNOP. "HARALD JARL" VAR ET VAKKERT OG VEL-PROPORSJONERT SKIP OG ERFARINGENE MED FARTØYET BLE LAGT TIL GRUNN FOR DEN NESTE SERIE MED HURTIGRUTE-SKIP SOM BLE LEVERT I 1964. KAPTEINER DE FØRSTE ÅRENE VAR: O CHR ØDEGÅRD (1960). LEIF HASSEL. PAUL G HOLM (1965-1976). "HARALD JARL" BLE ETTER MANGE ÅR I HURTIGRUTEN OPPKJØPT AV TROMS FYLKES DAMPSKIBS SELSKAP (TFDS) UNDER ADM.DIR. BJØRN KALDHOL- DER SKIPET FREMDELES FORTSATTE I RUTEN BERGEN-KIRKENES INNTIL DEN ETTER FLERE ÅR GIKK I OPPLAG OG BLE SOLGT TIL UTLANDET. DEN SKAL I DAG VISSTNOK HA NYE EIERE I SØR-AMERICA OG VÆRE I BRUK PÅ AMAZONAS-DELTAET.

NAMDALS-JARLENE (NAUMDOELAJARL) OG LADE-JARLENE I TROENDELAG. MØRE-JARLENE OG ORKANØY-JARLENE I VIKING-TIDEN.

2 VIKING-SHIPS: THE "GOKSTAD-SHIP" AND "OSEBERG-SHIP" IS FOUND IN THE OLD VESTFOLD-KINGS AREA: NEAR TØNSBERG AND BORRE- WHERE ALSO HARALD I HAIRFAIRS (865-933) FATHER: HALFDAN SVARTE ONCE LIVED.

"HÅLØYGELAND" "HÅLOGALAND" "HELGELAND"= ET OMRÅDE SOM KAN HA STRAKT SEG FRA HARDANGER GEIRANGER TIL QUEENANGER PORSANGER OG VARANGER= EN TIDS-EPOKE MAN VET SVÆRT LITE OM- ET TIDS-ROM FØR HARALD HAARFAGRE (865-933)- FORDI INGEN FJORDER PÅ ISLAND LENGERE BRUKER ENDELSEN -ANGER ETTER COLONISATIONEN DER (TIDLIGST CA.850). BORGE I LOFOTEN BLE TIDLIG FRAFLYTTET DA MAN SLO SEG NED I BORG (ISLANDS-KYSTEN). HIT KOM OG FOLK FRA SANDNES I NORDLAND OG BOSATTE SEG (BLA. 2 KJENTE FORFATTERE I SAGATIDEN: OIVIND SKALDESPILLER OG EGIL SKALLAGRIMMSON). LEIV ERICSON (SOM MED SINE SKIP OPPDAGET VINLAND MEADOWS NEWFOUNDLAND I AMERICA) OG HANS FAR EIRIK RAUDE (COLONISAJONEN I BRATTALID GROENLAND) SKYLDTES HARALD I HAARFAGRE SOM ANTAGELIG "RENSET" LANDET FOR MOTSTANDERE AV RIKS-SAMLINGEN I 865. MAN FORLOT HELLER NORGE- ISTEDENFOR EN KAMP MOT "RIKS-SAMLEREN" HARALD 1 HALFDANSSON HAARFAGRE (865-933) BOSATT VED AVALDSNES KONGSGAARD I HAUGESUND- YTRE HARDANGER. SAGNET OM HAALOYG-KONGEN SAUMING (SÆMING) ANTAGELIG AV ORDET "SAUM"= "BÅT-SAUM"= SKIPS-NAGL AV IRON (JERN)) ER HITTIL FORSØKT STAD-FESTET TIL CA.300 AC. NÅR HAAKON JARL GRJOTGARDSØNN (815-868) I TRØNDELAG REGNER OPP SINE FORFEDRER I 25 LEDD TILBAKE TIL ODIN (NORRØN GUD) I "HAALEYGJATAL" (CA.862) OG "HAAKONARMAAL" (DEN ELDRE DEL AV SAGA-LITTERATUREN- SKREVET PÅ BORG PÅ VESTKYSTEN AV ISLAND AV ØIVIND SKALDESPILLER) KAN DET SYNES SOM OM HAAKON JARL (ANG-SACHS= "EARL"= TIDLIG) GJØR LANGE SPRANG MHT. ÅR-HUNDRENE. JOTNEN THJASSE ER MOR TIL SKI-DRONNINGEN SKADE. SKATE (ANG-SACHS)= GÅ PÅ SKI ELLER SKØYTER. TJADSE (FINSK-UGRISK)= VANN (NORR)= WATER (ANG-SACHS). UNDER VINTER-OL PÅ LILLEHAMMER BRUKTE MAN SOM LOGO- EN BERG-KUNST-FIGUR FRA ØYA TRO PÅ SØR-HELGELAND: EN KVINNE-FIGUR PÅ SKI. CA.4000-6000 ÅR GAMMEL HELLERISTNING. VED BERG-KUNST-CENTRET I ALTA-FJORDEN FOREKOMMER OGSÅ EN LIGNENDE FIGUR PÅ SKI FRA SAMME TIDS-ROM: SOM DERVED TIL-HØRER STEINALDER-KULTURENE: KOMSA- OG FOSNA-KULTUREN. ODIN SER MAN FORSATT BRUKT SOM TALLET 1 I RUSSLAND (1=ОДИН). EN REKKE FOLKEGRUPPER I "FOLKE-VANDRINGS-TIDEN" (CA.350- 500) OG TIDLIGERE- HADDE ODIN SOM GUD (="NORRØN GUDE-TID"). OGSÅ DE SVENSK-ÆTTEDE "OSTRO-GOTHS" [= "ØST-GOTENE" FRA DEN OVER-BEFOLKEDE ØYA GOTLAND I ØSTER-SJØEN SOM DANNET ET DYNASTIE MED 11 KONGER I RUSSLAND UKRAINA OG CRIMEA (JFR."KRIM-GOTHS")] TRODDE PÅ GUDEN ODIN. DE GRESKE OG ROMERSKE SAMTIDIGE FORFATTERE GIR OSS ET GODT BILDE MHT. ØST-GOTERNE. GOTISK SPRÅK ER REQONSTRUERT OG FREMDELES BEVART. I KINA BRUKES ORDET "TAO" FOR TALLET 2 (SORT-HVIT). OSTRO-GOTHERNE BRUKTE [CA.400 AC] ORDENE: "ODIN" "TAU" "TREIA" FOR TALLENE 1 2 3.(JFR.ODINSDAG TORSDAG FREIDAG= WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY M.FL.) "SKRIDT-FINNOI" (=Å SKRIDE PÅ SKI) ET FOLK I NORD- NEVNES OGSÅ HOS DA-TIDENS FORFATTERENE (BLA. JORDANES) I HELLAS OG ROMA. ODIN TOR OG FRØYA (FRØYA= ØY PÅ TRØNDELAGS-KYSTEN) VAR CENTRALE FIGURER I NORRØN GUDELÆRE OG HELTESAGN. UKE-DAGENE BRUKER SOM NEVNT FORTSATT NORRØNE GUDE-NAVN- OVER HALVE JORDEN: ODINSDAG TORSDAG FRØYASDAG (NORR- ISL) WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY (ANG-SACHS) MITTWOCH DONNERSTAG [=TORDENDAG] FREITAG (GERM). DET SIKRESTE BEVIS PÅ AT DE NORRØNE GUDENE MÅ VÆRE MYE ELDRE ENN 300 AC (SLIK DET TIDLIGERE BLE ANTATT AV HISTORIKERE MELLOM CA.1850 TIL CA.1930) ER DET KINESISKE ORDET FOR 2=TAO (=2 FARGER= SORT-HVIT). TWÅ TO (SWE-NOR- ISL) TWO (ANG-SACHS) ZWEI (GERMAN) DVA (RUSS). MULIGENS KAN DE NORRØNE GUDENE DERFOR HA EKSISTERT ALLEREDE BLANDT STEIN-ALDER-KULTURENE. ET ANNET HISTORISK SPØRSMÅL SOM HITTIL ICKE HAR LATT SEG BESVARE ER BRUKEN AV STEDS-NAVNENE "NORDLAND" (NORGE) OG "NORRLAND" (SVERIGE) I SAMME OMRÅDE. OGSÅ "GRAN" ORT (SVERIGE) OG GRAN KOMMUNE (NORGE) FORE-KOMMER I SAMME FYLKER (ORT-LEN) PÅ BEGGE SIDER AV RIKS-GRENSEN.

UNITED KINGDOM OLDEST ROYAL FAMILY-TREE: FROM ALFRED "THE GREAT" BACK TO "BALDEGG" (NORR: "BALDER").( "BRAND EARL" ALSO IN USE IN NORWEGIAN FAMILY-TREE FOR CA. SAME PERIOD).

SVENSK SLEKTS-TRE CA.300 AC ELLER FØR. DET AT RUSSLAND BRUKER ORDET "ODIN" "ОДИН" FOR TALLET EN (1) OG FJERNT-LIGGENDE LAND SOM CHINA BRUKER ORDET "TAO" FOR TALLET "TO" (2= SORT-HVIT) KAN TYDE PÅ AT DE NORRØNE GUDE-NAVNENE "ODIN" "TOR" "FRØY" (EN TO TREI) KAN VÆRE MYE ELDRE ENN MAN TIDLIGRE HAR ANTATT. HAAKON JARL (815-868) I TRØNDELAG REGNET SINE FORFEDRER I 25 LEDD TILBAKE TIL ODIN (I BOKA "HAALOYGJATAL"). "HÅLØYG-ÆTTA" SLIK VI KJENNER DEN (FKS. GJENGITT I: "NORSK ADEL" AV GUSTAV HEBER) KAN DERFOR- DERSOM HÅKON JARL GJØR STORE TIDS-MESSIGE SPRANG- KANSKJE HA SINE SAGN-MESSIGE RØTTER HELT TILBAKE TIL FOSNA-KULTUREN (VESTLANDET TIL NARVIK) OG KOMSA-KULTUREN (TROMS OG FINNMARCK)- SOM ENGANG LEVDE I DET SAMME GEOGRAFISKE OMRÅDET ! DET ER OGSÅ NOKSÅ SPESIELT AT MAN I NORDLAND ("HÅLØYGELAAND JFR: HÅL-ØY-LAND= HULLET I TORGHATTEN) HAR SAGN OG HISTORISKE FORTELLINGER KNYTTET TIL FJELL OG ØYER I MILEVIS UT-STREKNING- FRA ØYA FRØYA I TRØNDELAG VIA: TORGHATTEN LEKAMØYA VÅGAKAILLEN DE-SYV-SØSTRE HESTMANNEN OG HELT OPP TIL SULIS-KONGEN I SALTEN. EN HELT SPESIELL SAGN-TRADISJON MED FORTELLINGER KNYTTET TIL FJELL-FORMASJONER OG GEOGRAFISKE PUNKT- ENESTÅENDE OGSÅ I VERDENS-SAMMENHENG. ALT DETTE I OMRÅDET RUNDT "THE ARCTIC CIRLE". I NORDLAND FYLKE (I NORGE) HAR MAN SOM NABO (I SVERIGE) "NORRLANDS LEN". DESSUTEN "GRANE" KOMMUNE I NORDLAND FYLKE (NORGE) OG "GRAN" ORT I NORRLANDS LEN (SVERIGE). ET OMRÅDE MED SAMME BRUK AV STEDS-NAVN BÅDE I NORGE OG SVERIGE- SOM HITTIL IKKE HAR LATT SEG FORKLARE HISTORISK. DENNE SAMMEN-KOBLINGEN AV FYLKES OG STEDSNAVN TILHØRER EN USKREVEN DEL AV NORSK HISTORIE. LIKELEDES FJORD-NAVN SOM: VARANGER PORSANGER QUEENANGER MALNGR BALLANGR SALANGER BREMANGER GEIRANGER HARADANGER STAVANGER OSV. ANGR-ENDELSEN ER IKKE TATT I BRUK PÅ ISLAND ELLER GRØNLAND SOM FJORD-NAVN OG ER DERMED ELDRE ENN KOLONISASJONEN PÅ ISLAND CA.850 OG MÅ DERFOR TILSKRIVES EN PERIODE LENGE FØR RIKS-SAMLINGEN (HARALD I HAARFAGR (865-933 AV VESTFOLD-KONGENES ÆTT) M.W. ÅSA HÅKON-JARLS-DATTER (AV HÅLØYGÆTTA). ET ANNET UFORKLARLIG HISTORISK EKSEMPEL ER BRUKEN AV "BJARKØY-RETTEN"- EN BYLOV SOM GJALDT BÅDE I NORSKE OG SVENSKE BYER (TRONDHJEM BERGEN STOCKHOLM LØDØSE I VESTER-GØTLAND M.FL.) FRAM TIL DEN BLE AV-LØST AV "MAGNUS LAGABØTES BYLOV LANDLOV OG SJØLOV" (CA,1270). SOM MAN VET BLE KONG OLAV II HARALDSON "DEN HELLIGE" (1015-1030) DREPT AV VIKINGER FRA BJARKØY (BLA.TORE HUND- ASBJØRN SELSBANE M.FL.) I TROMS PGA. OLAV "DEN HELLIGE" OG HANS TVANGS-KRISTNING AV NORGE MED ØKS. AT BYLOVEN I SVERIGE OG NORGE FRA SAMME TIDS-EPOKE BÆRER NAVNET "BJARKØY-RETTEN" (STEDET I MIDT-TROMS SOM VAR DIREKTE INVOLVERT OG VANT SLAGET PÅ STIKLESTAD I 1030) HØRES LITT MERKELIG UT- HISTORIEN TATT I BETRAKTNING....KANSKJE OLAV II "DEN HELLIGE" HELLER BURDE HA FÅTT TILNAVNET "BLODØKS". DE KRISTNE I DAG TIL-DELER OLAV "DEN HELLIGE" HELGEN-STATUS. MENS ANDRE KALLER HAM "TYRANN". KRISTNINGEN HAN GJENNOMFØRTE SKAL HA FOREGÅTT HELT OPP TIL SVARTISEN I NORDLAND. AT "BJARKØY-RETTEN" ETTER SLAGET PÅ STIKLESTAD BLE BRUKT SOM BYLOV I NORGE OG SVERIGE I DE NESTE 250 ÅR HØRES LITT MERKELIG UT. MAN SKULLE TRO AT BJARKØY-NAVNET VAR BANNLYST I DE FLESTE SAMMENHENGER ETTER SLAGET PÅ STIKLESTAD I 1030. DET MOTSATTE SYNES LIKEVEL Å HA VÆRT TILFELLE. BYLOVEN MED DET "POPULÆRE" NAVNET "BJARKØY-RETTEN" ER DELT OPP I 8 BOLKER OG INNEHOLDER LOVER OG REGLER FOR OPPFØRSEL BLANDT BYENS BORGERE OG TIL-REISENDE M.M.

NORRØN GODS (GUDE-TIDEN" "GOD-AGE"). THE COUNT-SYSTEM (NUMBER-SYSTEM) AND WEEK-DAYS AROUND IN THE WORLD: WE STILL USE FRAGMENTS OF OLD NORROEN GODS:1=ODIN (ODIN= ОДИН= RUSSIAN) ONE (ANGEL-SACHS) EN (NORR) EIN (NYNORSK AND GERMAN). 2=TAO= CHINEESE= (A RELIGON "TAOISME" WITH 2 COLOR: BLACK-WHITE). TWO (ANGEL-SACHS) TO (NORR) (DVA= ДВА= RUSSIAN) ZWEI (GERMAN). ALSO IN 7 WEEK-DAYS WE USE: ODINSDAG TORSDAG FRØYASDAG (NORRØN-ISL). WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY (ANGEL-SACHS). MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG (GERMAN). THE ODIN TOR FRØYA CULTUS IS OLDEST IN NORWAY (NAMDALEN= "HAALOYGE-AETTA" AND VESTFOLD "VESTFOLD-YNGLINGEAETTA") SWEDEN (UPPSALA AND GOTLAND= "YNGLINGE-AETTA"). DENMARCK (LEJRE "SKJOLDUNGE-AETTA"). UNITED KINGDOM (YORK "BALDER-AETTA").

NORTH-EUROPA: 1200 YEARS OLD ANCIENT LITTERATURE.

CHRONOLIGISK HISTORIE- NEDTEGNET ÅR FOR ÅR (SIDEN ØIVIND SKALDESPILLER- EGIL SKALDGRIMSØNN OG SNORRE STURLASØNN) KJENNETEGNER KONGE-RIKET NORGE OG NABO-KONGEDØMMENE: SVERIGE DENMARCK UNITED-KINGDOM NEDERLAND OG BELGIA. MAN BØRE SAMTIDIG ICKE GLEMME AT 4 KONGEHUS ER BRUTALT DREPT AV KOMMUNIST-REGIMER (YTTERLIGÅENDE REVOLUSJONÆRE SOSIALIST-GRUPPER) I EUROPA (LAND SOM IDAG HAR TONET OVER TIL CONSTITUSJONS-FORMEN REPUBLICK): FRANKRIKE 1790. PORTUGAL 1912. ØSTERRIKE-UNGARN 1918 OG RUSSLAND 1918. I TYSKLAND ABDISERTE KONGEN I 1918. 2 AV LANDENE SOM DREPTE SINE 1200 ÅRS GAMLE KONGEHUS (OG DERVED OVERTOK GODS OG GULL ETTER LANDETS ELDSTE SLEKT) HAR SKAFFET SEG ATOM-VÅPEN: FRANKRIKE OG RUSSLAND. RUSSLAND ER (TILTROSS FOR SINE I ALT 10 KONGEHUS OG DYNASTIER SIDEN CA.700 BC) VERDENS YNGSTE REPUBLICK: BARE 28 ÅR GAMMEL. KOMMUNIST-DIKTATURET SOM DREPTE TZAR-HUSET (DVS. DET RUSSISKE KONGEHUS) VED KATHERINEBURG (:OMRÅDET VED URAL-ALTAI-FJELLENE DER DEN FINSK-UGRISKE SPRÅK-GRUPPEN: FINLENDERE KARELER (OGSÅ BJARMER CA.900) SAMER ESTERE HUNERNE OG MONGOLENE OPPRINNELIG STAMMER FRA) KOLLAPSET I 1991. FRA 1917 (OKTOBER-REVOLUSJONEN I RUSSLAND) FRAM TIL KOMMUNIST-REGIMET FALT I 1991 VAR PREGET AV "DEN KALDE KRIG". FINLAND BENYTTET SJANSEN TIL Å LØSRIVE SEG UNDER WW1 FRA SINE 2 VEKSELVISE MAKT-HAVERE SIDEN 1140 (DET SVENSKA KUNGEHUSET OG TZAR-RUSSLAND) OG BLE REPUBLICK I 1918. FINLAND VAR DET FØRSTE LAND I EUROPA SOM GA KVINNER STEMMERETT I 1919. SOM NYFØDT REPUBLICK HAR FINLAND DET YNGSTE UNIVERSITET I HELE EUROPA GRUNNLAGT I 1920. NORGE HAR EUROPAS NEST YNGSTE UNIVERSITET PGA. CA. 500 ÅR UNDER DENMARCK (1398-1814) SOM BLE GRUNNLAGT I 1818.

MUSEUM IN OSLO- NORWAY

1 AV I ALT 2 VIKING-SVERD FUNNET I YTRE LOFOTEN (BORGE PÅ VESTVÅGØY).

VIKING-SWORD FROM NORDLAND FYLKE (RAN-FJORDEN).

FUNN-STEDER I NORDEN ENGLAND OG RUSSLAND. ØVERST TIL VENSTRE: INGØY-SVERDET FRA VEST-FINNMARK. OGSÅ PÅ TAMSØY I SØRVÆR OG I BERGSFJORD (1947) ER DET GJORDT FUNN AV LIGNENDE VIKING-SVERD (I SAMME OMRÅDER). LIKELEDES I INDRE PORSANGER (LADNJA= FI-URG.TRANSLATE: LANDINGS-STED FOR BÅTER) OG I VARANGER (MORTENSNES). FUNN-MENGDEN AV SVERD ER STØRRE I TROMS OG NORDLAND. STØRST I TRØNDELAG- OG MINST I INNLANDS-KOMMUNENE.

I HARSTAD OG SENJA-OMRÅDET FOREKOMMER STEDS-NAVNET "GRYTØYA". ETTER ALL SANNSYNLIGHET HAR STEDET EN ELLER ANNEN FORBINDELSE TIL DENNE GRYTA (1600 ÅR GAMMEL) SOM ER VERDENS STØRSTE I SITT SLAG. 2 TILSVARENDE MEN MINDRE GRYTER AV SAMME FASONG- ER OGSÅ FUNNET PÅ MØRE-KYSTEN OG LENGERE SØR I LANDET. GRYTER OG KAR OG KJELER DUKKER FOR FØRSTE GANG OPP I DE ARCTISKE OMRÅDER I.FORB.M. "THE CAM-CERAMIC CULTURE" IN PASVIK-VALLEY [NOATHUN] IN SOUTH-VARANGER IN EAST-FINNMARCK CA. 2000 BC. AROUND 2000 DESTROYD FRAGMENTS AND ELEMENTS OF POTTERY IS FOUND IN PASVIK. THIS POTTERY-CULTURE SEEMS TO HAVE CONNECTION WITH THE HIGH-CULTURES IN GREECE AND CULTURES IN THE MIDDLE-EAST AT SAME TIME. THE ORNAMENTIC ON THE CERAMIC FRAGMENTS IN PASVK-VALLEY ALSO SEEMS TO HAVE SIMILARE TRACES WITH CAM-CERAMIC AS FAR AS IN CHINA CA 2000 BC- AT THE SAME TIME. CERAMIC WAS USUAL MOSTLY AMONG THE HIGH-CULTURES IN ANCIENT TIME. PASVK-VALLEY IN VARANGER-FJORD HAVE THE BIGGEST COLLECTION OF CAM-CERAMIC- USED IN SCANDINAVIA IN OLD AGE.

OLDTIDS-FUNN FRA VIKINGTIDEN: HALSE-SMYKKER ARM-RINGER I TVINNET GULL ELLER SØLV. FLERE HUNDRE STYKKER ER FUNNET. VANLIG FUNNSTEDER I SCANDINAVIA ENGLAND TYSKLAND RUSSLAND UKRAINA M,FL.

VANLIG I HELE NORDEN.

voloster< (d.e.distrikter). Skjønt det novgorodske herredømme over karelene endnu mest gjald paa papiret og først befæstedes i løpet av 14. aarh. ved gjentagne krigstog til Savolotsjie, optræder Novgorod dog alt i det 13. aarh. som karelenes verge ovenfor nabofolkene, saaledes ogsaa ovenfor Norge. I 1251 kom et gesandskap fra Novgorod (Holmgard) til kong Haakon Haakonson og klaget over stridigheter som hadde fundet sted mellom kong Haakons sysselmænd nord i Finmark og østkarelene. >>fordi de hadde sedvanligen ufred med hinanden i ran og mandedrap<<. Kong Haakon lot et gesandtskap med Vigleik provst og Borgar i spidsen følge med tilbake til Holmgard (d.e.Novgorod), hvor der saa blev sluttet fred mellem begge riker og deres skatland. Dette er den første fredstraktat som omtales mellem Norge og Russland, men traktaten selv kjendes ikke. Freden blev forøvrig ikke av lang varighet; ti allerede i 1271 vet de islandske annaler at fortælle om et plyndringstog av kareler og kvæner til Haalogaland. Derefter nævnes et herjetog av kareler i Finmark aar 1279, utvilsomt til lands, da karelene ved denne leilighet fanget kong Magnus sysselmand Thorbjørn Stein og dræpte 35 mand for ham paa fjeldet (a` fjalli). Et nyt angrep nævnes 1302. (REFERANCER: SIDE 19- 20 I BOKEN "FINMARKENS POLITISKE HISTORIE" AV OSCAR ALBERT JOHNSEN. UTK. KRISTIANIA 1923. (:ET BESTILLINGS-VERK FORLANGT SKREVET ETTER ØNSKE FRA KONG HAAKON VII (1905-1957) I.FORB.M. DRAPT PÅ TZAR NICOLAY II OG FAMILIEN I 1918 I KATERINEBURG VED URAL. BOKA BLE FERDIGSTILT BARE 5 ÅR ETTER DRAPET). SOM DET FREMGÅR AV DETTE REFERATET: RUSSLAND OPPNÅDDE CA.1400 CONTROL OVER KARELENE VED GJENTAGNE KRIGSTOG MOT SOVOLOTSJIE" ...det novogorodske herredømme over karelene....først befestedes i løpet av det 14.aarh. ved gjentagne krigstog til Sovolotsjie,....". AV TEKSTEN TIL O.A.JOHNSEN FREMKOMMER OGSÅ AT: KVÆNENE (DEN FINSK-ÆTTEDE BEFOLKNING I NORD-FINLAND OG I NORRBOTN) VAR MED PÅ DE KARELSKE HERJE-TOKTENE I FINNMARK: ".....vet de islandske annaler at fortælle om et plyndringstog av kareler og kvæner til Haalogaland." !! BOKEN AV OSCAR ALBERT JOHNSEN NEVNER OGSÅ ENKELT-STÅENDE TILFELLER AV SAMMENSTØT MED FOLKE-GRUPPENE I ØST HELT TILBAKE TIL THOROLF KVELDULVSSON (SANDNES I NORDLAND= SANDNESSJØEN) SOM HADDE "FINNE-SYSSELEN" (INNKREVING AV SKATT TIL DA-TIDENS KONGERIKET NORGE). [THOROLF OG SKALDE-FAMILIEN PÅ TJØTTA UTVANDRET IMIDLERTID NOEN ÅR SENERE TIL "BORG" PÅ ØST-KYSTEN AV ISLAND- DER DEN FØRSTE DELEN AV SAGA-LITTERATUREN BLE NEDSKREVET (BLA. "HÅKØYGJATAL" OG "HÅKONARMÅL" I ÅR 962]. ETTER AT "DE KARELSKE HERJETOKT" TOK SLUTT I 1445 (:DET ÅRET FOR NORGES VEDKOMMENDE- MEN FOR SVERIGES DEL VARTE KRIGEN NOEN TI-ÅR LENGERE) HAR IKKE NORDEN VÆRT I KRIG HVERKEN MED "KAREL-RUSSERE" I NORD ELLER TZAR-RUSSLAND I NOVGOROD OG KIEV. DENNE FREDS-RECORDEN PÅ HELE 575 ÅR ER ENESTÅENDE I SIN LENGDE- TIL OG MED I VERDENS-SAMMENHENG !!! MEN TIL GJENGJELD VAR OGSÅ KAREL-KRIGENE MENS DE PÅGIKK PÅ NORD-CALOTTEN SVÆRT BRUTAL I SIN CHARACTER (PÅ LINJE MED MONGOLERENES HERJINGER OMENTRENT SAMTIDIG- OG HUNER-KRIGENE CA. 1000 ÅR TIDLIGERE (I "FOLKE-VANDRINGSTIDEN" CA.400). MANGE EKSEMPEL PÅ INNGIFTE TIL TZAR-HUSET IRUSSLAND (OG MOTSATT VEI) FRA KONGEHUSENE I VEST-EUROPA ETTER CA.1500-TALLET BIDRO SANNSYNLIGVIS TIL ET LANGVARIG FREDS-FORHOLD MED RUSSLAND PÅ DEN TIDEN. FINLAND BLE VEKSELVIS STYRT AV TZAR-RUSSLAND OG DET "SVENSKA KUNGAHUSET" FRA CA.1140 TIL SIN LØS-RIVELESE (PGA. EN SELVSTENDIGHETS-KAMP SOM PÅGIKK UNDER 1. OG DELVIS UNDER 2. VERDENS-KRIG). FINLAND GA KVINNER STEMMERETT SOM DET FØRSTE LAND I EUROPA I 1906- DENGANG STYRT AV TZAR-RUSSLAND. ETTER SELVSTENDIGHETS-KAMPEN ENDTE FINLAND OPP SOM UAVHENGIG LAND OG DERVED OGSÅ SOM EUROPAS YNGSTE REPUBLICK- OG HAR DERFOR EUROPAS YNGSTE UNIVERSITET GRUNNLAGT I 1829. UNIVERSITETET I RUSSISK NORD-KARELEN (:"PETROZAVODSK" I OMRÅDET SOM RUSSLAND OVERTOK ETTER ETPAR KORT-VARIGE KRIGER MED FINLAND ETTER 1918) HAR KUN 1 STUDIE-FELT: MEDISIN OG MICRO-BIOLOGI FOR FARMASØYTER OG KJEMI-INTERESSERTE. HVORVIDT MAN (SOM MANGE ANDRE LAND) JOBBER MED (DET LITE PÅ-AKTEDE OG HELLELIGHETS-FULLE FELTET) KJEMISKE VÅPEN TIL BIOLOGISK KRIG-FØRING SKAL VÆRE USAGT. NOEN MIL NORDOM PETRAZOVODSK LIGGER IHVERTFALL 2 MILITÆR-BYER: DET MODERNE MARINE-SKIPS-VERFTET I ARCHANGELSK. OG PÅ KOLA I MURMANSCK-FJORDEN (ZEVEROMORSK) LIGGER "NORD-FLÅTEN: RUSSLANDS STØRSTE ATOM-UBÅT-FLÅTE. RUSSLAND HAR OGSÅ MILTÆRFLÅTER I SVARTEHAVET (ZEVASTOPOL) VED KYSTEN AV JAPAN (VLADIVOSTOK) OG I ENKLAVEN "KALININGRAD" I ØSTERSJØEN. DE 2 UNIVERSITETENE I FINLAND OG KARELEN (: PETROZAVODSK TILHØRER NÅ RUSSISKE KARELEN DER BEGGE SPRÅK ER I BRUK- OGSÅ I TV-SENDINGER) ER SVÆRT UNG I EUROPEISK SAMMENHENG. SOM ET EKSEMPEL ER "OXFORD UNIVERSITY" (KONG HARALD V SITT STUDIE-STED I 2 ÅR) I UK GRUNNLAGT I 1098. I TILLEGG STILLER HELE VERDEN CLOCKER OG COMPUTERE ETTER "GMT" I LONDON- NOE TIL OG MED MOSCOW BEJING OG NEW-YORK MÅ. SIKKERT TIL STOR IRRITASJON OG ERGRELSE FOR MANGE LAND- MEN TYDELIGVIS UNDER SVÆRT LAVMÆLT DISCUSSION...KANSKJE FORDI USA ER ENGLAND OG UK SITT NÆRMESTE ALLIERTE LAND). DA KOMMUNIST-REGIMET "SOVJETUNIONEN" FALT I 1991 OVERTOK PLUTSELIG RUSSLAND ROLLEN SOM VERDENS YNGSTE REPUBLICK (I 2020 BARE 29 ÅR GAMMEL). OG DET TILTROSS FOR AT RUSSLAND SIDEN CA.750 BC HAR HATT I ALT 10 KONGDØMMER SAMMEN MED UKRAINA (NORD-EUROPAS ELDSTE HISTORIE)- NORDOM SVARTE-HAVET (SOM VI NEDENFOR PÅ DENNE SIDEN ETTERHVERT GRUNDIG SKAL GJENNOMGÅ SAUM-FARE OG DOCUMENTERE). I UKRAINA FUNGERTE KIEV SOM RUSSLANDS HOVEDSTAD FRA CA.900-1240 (DVS: 340 ÅR). PÅ BAKRUNN AV DENNE KJENNS-GJERNINGEN ER DE NÅ-VÆRENDE URETTFERDIGE SANKSJONENE PÅ-FØRT RUSSLAND: HELT UTEN HISTORISKE RELEVANS OG HOLDE-PUNKTER- OG DERFOR OGSÅ FEIL. AT DEN ELLERS SÅ TRIVELIGE OG POPULÆRE MIKHAIL GORBATSJOV LOT UKRAINA (ETTER EGET ØNSKE) LØSRIVE SEG I 1991- ER DEN STØRSTE POLITISKE TABBEN HAN SOM RUSSLANDS PRESIDENT NOENSINNE GJORDE !! VLADIMIR PUTIN OG STATS-LEDELSEN I DAGENS MOSKVA HAR LIKEVEL SKJØNT DETTE FEIL-STEGET- OG UTTALTE NYLIG (SKARPT OG TYDELIG) "CRIMEA (DVS. DEN MILITÆRE MARINE-BASEN I ZEVASTOPOL I UKRAINA SIDEN TZARINNEN KATHARINA DEN STORE)- OMRÅDER SOM OGSÅ TILHØRTE OLDTIDENS RUSSLAND- VIL ALLTID FOR-BLI RUSSISK" ! EU USA OG NORGE- LANDENE SOM GJØR COLLECTIVE VEDTAK- OVERSER VIKTIGE TREKK I HISTORIEN (ANTAGELIG SIDEN MAN SELV HAR MINIMALT AV HISTORIE Å FRAM-VISE: BÅDE I FORHOLD TIL RUSSLAND ROMERRIKET HELLAS OLDTIDSBYENE (BLA. PYRAMIDENE I CAIRO) I MIDT-ØSTEN OG LATIN-AMERICA (MAYA OG ATZEKER-PYRAMIDENE OG INKA-CULTURENE). DE FØRSTE BY-DANNELSER I VEST-EUROPA OPPSTÅR IKKE FØR RUNDT ÅR 1000 OG DE FØRSTE BY-DANNELSER I USA CA. 1500-TALLET. LAND SOM I DAG KOLLEKTIVT AVSTRAFFER OG KRIGER I DE GAMLE HØY-KULTUR-OMRÅDENE (SIVILISASJONENS VUGGE)." has-arrows="False">

BÅDE HUNERNES (CA.440) OG MONGOLERNE HERJINGER (CA.1223- 1250) I RUSSLAND (SOM ETTERHVERT BRENTE 14 RUSSISKE BYER- HVORAV DEN DAVÆRENDE RUSSISKE HOVED-STADEN KIEV I 1240) OG DE SAMTIDIGE KARELSKE HERJETOKT PÅ NORD-CALOTTEN (1222-1445) HAR ALLE 3 SINE SPRÅKLIGE OG KULTURELLE FELLES-RØTTER VED FJELL-KJEDEN I ØST: URAL OG ALTAI OG TILHØRER ALLE "DEN FINSK-UGRISKE" OG "URAL-ALTAISKE SPRÅK-GRUPPE": I FØLGE WIKIPEDIA.ORG. KARELERNES HERJINGER FOR-ÅRSAKET SOM KJENT BYGGINGEN UNDER KONG HAAKON V MAGNUSON (1299-1319) AV "VARDØHUS FESTNING" (1306) "SOM VERN MOT ØST" (:VERDENS NORDLIGSTE FORSVARS-VERK). LIKELEDES OGSÅ OPP-RETTELSEN AV EN FELLES NORDISK FORSVARS-UNION "CALAMAR-UNIONEN"(1398-1523). ALT DETTE SOM ET DIREKTE RESULTAT AV DE NEVNTE KRIGENE. OM-STRUKTURERINGER PÅ 1200-1300-TALLET SOM ALLE KAN TIL-SKRIVES "DE KARELSKE HERJETOKT" OVER NORD-CALOTTEN. EN KRIG SOM ETTERHVERT OGSÅ RUSSERNE I NOVGOROD OG KIEV (IHVERTFALL PÅ PAPIRET) STØTTET TILTROS FOR GRENSOPPGANG MED NORGE UNDER "NØTEBORGS-FREDEN" (1323) OG EN TIDLIGER NEVNT FREDSTRAKTAT UTEN AT DETTE HJALP. IFØLGE DEN FINSKE HISTORIE-BOKEN "SUOMI" BLE KAREL-FINNENE "OPPFORDRET" OG "OPPMUNTRET" AV FYRSTEHUSET I NOVGOROD OG TZAR-RESIDENSEN I KIEV I VEST-UKRAINA TIL Å KRIGE MOT "SVEA-NORDMENNENE". DEN SAMISKE BEFOLKNINGEN I NORD-OMRÅDENE SYNES HELLER IKKE Å HA VÆRT SKÅNET FOR DISSE KRIGENE- TILTROSS FOR NÆRT SPRÅK-FELLESKAP OG FELLES KULTUR-HISTORISK BAKGRUNN. SAMENE KALLER DE ANSVARLIGE FOR KRIGENE "TSJUDENE" OG SELVE EPOKEN "TSJUDE-TIDEN". (I SAMISK SPRÅKDRAKT OVERSATT SOM: "DE FREMMEDE" EL: "NOEN ANDRE"). DEN SAMISKE FILM-SKAPEREN I KAUTOKEINO NILS GAUP HAR LAGET EN FILM "VEIVISEREN" SOM BESKRIVER DISSE KRIGENE UTFRA ET SAMISK SYNSPUNKT OG DERES BEVARTE SAGN. AMTMANN HANS LILLIENSKIOLD (1650-1703) PÅ VARDØHUS FESTNING FORTELLER AT MINNENE OG FORTELLINGEN OM DISSE KRIGENE ENNÅ VAR I FRISKT MINNE HOS DEN NORSKE BEFOLKNINGEN LANG KYSTEN I NORD-NORGE UNDER HANS TID. ( DISSE KRIGENE TOK BRÅTT SLUTT ETTER 2 "GJENGJELDELSES-TOKT" I DET 14. ÅRHUNDRE- UTFØRT AV "SVEANORDMEN" TIL OMRÅDENE I KVIT-SJØEN HVORAV DET SISTE VAR I 1445- OG SOM AVSLUTTET KRIGEN ETTER CA.250 ÅR MED KRIGER OG UFRED FRA EN FINSK-UGRISKE BEFOLKNINGEN. MED ORDET "RUSSER" SOM MAN MISVISENDE OFTE BRUKER OG HAR GITT ANSVARET FOR DISSE KRIGENE (VED FOR EKSEMPEL MISFORSTÅTT BRUK AV UTRYKKET: "KAREL-RUSSISKE HERJETOG") MENES "RUSSERE" PÅ SELVE KOLA OG I NORD-KARELEN [:DVS."BJARMERE" I "BJARMELAND" (=KOLA-HALVØYA)] SOM IFØLGE HÅLØYGEN OTTAR I 890 (FØR SIN SEILING TIL KONG ALFRED "THE GREAT" AV ENGLAND) FORKLARER OSS TRODDE PÅ GUDEN "JUMALA". ALTSÅ NØYAKTIG SAMME OG FELLES GUD MED FINNER KARELERE SAMER FJELLFINNER LAPPER ESTERE OG UNGARERE (HUNGARY). "DET FINSK-UGRISKE SPRÅKET ER OM KJENT IKKE BESLEKTET MED "INDO-EUROPEISK" SOM REGNES FOR Å VÆRE VERDENS ELDSTE SPRÅK AV SPRÅK-FORSKERNE. (HVOR BAKTIARSK UR-PERSISK OG INDO-IRANSKE FORMER UTGJØR DE SISTE NÅ-LEVENDE RESTENE AV DETTE OLDTIDS-SPRÅKET- ANTAGELIG MED RØTTER TIL DET GAMLE TRSTAMENTET OG BIBELENS MESOPOTAMIA. JFR: WIKIPEDIA OG SPRÅK-HISTORIEN). OM RUSSANDS FORHOLDET CA.1200 TIL KARELENE FORTELLES: "Karlene sto allerede ved denne tid (omkring 1200) i et løst avhængighetsforhold til Nogorod. Deres stormænd utnyddede visstnok nu som før finnehandelen og finneskatten til sin egen fordel, men fandt sig dog i at betale en avgift til handelsrepublikken, som derfor betraktet ikke alene Karelen, men ogsaa Kolhalvøen i hele dens utstrækning som hørende ind under sit herredømme. I russiske traktater fra 1260-arene og senere, sluttet mellem Novgorod og forskjellige fyrster, nævnes saaledes atter og atter Sovolotsjie, Koloperem og Tre (d.e.Ter) som novgorodske >voloster< (d.e.distrikter). Skjønt det novgorodske herredømme over karelene endnu mest gjald paa papiret og først befæstedes i løpet av 14. aarh. ved gjentagne krigstog til Savolotsjie, optræder Novgorod dog alt i det 13. aarh. som karelenes verge ovenfor nabofolkene, saaledes ogsaa ovenfor Norge. I 1251 kom et gesandskap fra Novgorod (Holmgard) til kong Haakon Haakonson og klaget over stridigheter som hadde fundet sted mellom kong Haakons sysselmænd nord i Finmark og østkarelene. >>fordi de hadde sedvanligen ufred med hinanden i ran og mandedrap<<. Kong Haakon lot et gesandtskap med Vigleik provst og Borgar i spidsen følge med tilbake til Holmgard (d.e.Novgorod), hvor der saa blev sluttet fred mellem begge riker og deres skatland. Dette er den første fredstraktat som omtales mellem Norge og Russland, men traktaten selv kjendes ikke. Freden blev forøvrig ikke av lang varighet; ti allerede i 1271 vet de islandske annaler at fortælle om et plyndringstog av kareler og kvæner til Haalogaland. Derefter nævnes et herjetog av kareler i Finmark aar 1279, utvilsomt til lands, da karelene ved denne leilighet fanget kong Magnus sysselmand Thorbjørn Stein og dræpte 35 mand for ham paa fjeldet (a` fjalli). Et nyt angrep nævnes 1302. (REFERANCER: SIDE 19- 20 I BOKEN "FINMARKENS POLITISKE HISTORIE" AV OSCAR ALBERT JOHNSEN. UTK. KRISTIANIA 1923. (:ET BESTILLINGS-VERK FORLANGT SKREVET ETTER ØNSKE FRA KONG HAAKON VII (1905-1957) I.FORB.M. DRAPT PÅ TZAR NICOLAY II OG FAMILIEN I 1918 I KATERINEBURG VED URAL. BOKA BLE FERDIGSTILT BARE 5 ÅR ETTER DRAPET). SOM DET FREMGÅR AV DETTE REFERATET: RUSSLAND OPPNÅDDE CA.1400 CONTROL OVER KARELENE VED GJENTAGNE KRIGSTOG MOT SOVOLOTSJIE" ...det novogorodske herredømme over karelene....først befestedes i løpet av det 14.aarh. ved gjentagne krigstog til Sovolotsjie,....". AV TEKSTEN TIL O.A.JOHNSEN FREMKOMMER OGSÅ AT: KVÆNENE (DEN FINSK-ÆTTEDE BEFOLKNING I NORD-FINLAND OG I NORRBOTN) VAR MED PÅ DE KARELSKE HERJE-TOKTENE I FINNMARK: ".....vet de islandske annaler at fortælle om et plyndringstog av kareler og kvæner til Haalogaland." !! BOKEN AV OSCAR ALBERT JOHNSEN NEVNER OGSÅ ENKELT-STÅENDE TILFELLER AV SAMMENSTØT MED FOLKE-GRUPPENE I ØST HELT TILBAKE TIL THOROLF KVELDULVSSON (SANDNES I NORDLAND= SANDNESSJØEN) SOM HADDE "FINNE-SYSSELEN" (INNKREVING AV SKATT TIL DA-TIDENS KONGERIKET NORGE). [THOROLF OG SKALDE-FAMILIEN PÅ TJØTTA UTVANDRET IMIDLERTID NOEN ÅR SENERE TIL "BORG" PÅ ØST-KYSTEN AV ISLAND- DER DEN FØRSTE DELEN AV SAGA-LITTERATUREN BLE NEDSKREVET (BLA. "HÅKØYGJATAL" OG "HÅKONARMÅL" I ÅR 962]. ETTER AT "DE KARELSKE HERJETOKT" TOK SLUTT I 1445 (:DET ÅRET FOR NORGES VEDKOMMENDE- MEN FOR SVERIGES DEL VARTE KRIGEN NOEN TI-ÅR LENGERE) HAR IKKE NORDEN VÆRT I KRIG HVERKEN MED "KAREL-RUSSERE" I NORD ELLER TZAR-RUSSLAND I NOVGOROD OG KIEV. DENNE FREDS-RECORDEN PÅ HELE 575 ÅR ER ENESTÅENDE I SIN LENGDE- TIL OG MED I VERDENS-SAMMENHENG !!! MEN TIL GJENGJELD VAR OGSÅ KAREL-KRIGENE MENS DE PÅGIKK PÅ NORD-CALOTTEN SVÆRT BRUTAL I SIN CHARACTER (PÅ LINJE MED MONGOLERENES HERJINGER OMENTRENT SAMTIDIG- OG HUNER-KRIGENE CA. 1000 ÅR TIDLIGERE (I "FOLKE-VANDRINGSTIDEN" CA.400). MANGE EKSEMPEL PÅ INNGIFTE TIL TZAR-HUSET IRUSSLAND (OG MOTSATT VEI) FRA KONGEHUSENE I VEST-EUROPA ETTER CA.1500-TALLET BIDRO SANNSYNLIGVIS TIL ET LANGVARIG FREDS-FORHOLD MED RUSSLAND PÅ DEN TIDEN. FINLAND BLE VEKSELVIS STYRT AV TZAR-RUSSLAND OG DET "SVENSKA KUNGAHUSET" FRA CA.1140 TIL SIN LØS-RIVELESE (PGA. EN SELVSTENDIGHETS-KAMP SOM PÅGIKK UNDER 1. OG DELVIS UNDER 2. VERDENS-KRIG). FINLAND GA KVINNER STEMMERETT SOM DET FØRSTE LAND I EUROPA I 1906- DENGANG STYRT AV TZAR-RUSSLAND. ETTER SELVSTENDIGHETS-KAMPEN ENDTE FINLAND OPP SOM UAVHENGIG LAND OG DERVED OGSÅ SOM EUROPAS YNGSTE REPUBLICK- OG HAR DERFOR EUROPAS YNGSTE UNIVERSITET GRUNNLAGT I 1829. UNIVERSITETET I RUSSISK NORD-KARELEN (:"PETROZAVODSK" I OMRÅDET SOM RUSSLAND OVERTOK ETTER ETPAR KORT-VARIGE KRIGER MED FINLAND ETTER 1918) HAR KUN 1 STUDIE-FELT: MEDISIN OG MICRO-BIOLOGI FOR FARMASØYTER OG KJEMI-INTERESSERTE. HVORVIDT MAN (SOM MANGE ANDRE LAND) JOBBER MED (DET LITE PÅ-AKTEDE OG HELLELIGHETS-FULLE FELTET) KJEMISKE VÅPEN TIL BIOLOGISK KRIG-FØRING SKAL VÆRE USAGT. NOEN MIL NORDOM PETRAZOVODSK LIGGER IHVERTFALL 2 MILITÆR-BYER: DET MODERNE MARINE-SKIPS-VERFTET I ARCHANGELSK. OG PÅ KOLA I MURMANSCK-FJORDEN (ZEVEROMORSK) LIGGER "NORD-FLÅTEN: RUSSLANDS STØRSTE ATOM-UBÅT-FLÅTE. RUSSLAND HAR OGSÅ MILTÆRFLÅTER I SVARTEHAVET (ZEVASTOPOL) VED KYSTEN AV JAPAN (VLADIVOSTOK) OG I ENKLAVEN "KALININGRAD" I ØSTERSJØEN. DE 2 UNIVERSITETENE I FINLAND OG KARELEN (: PETROZAVODSK TILHØRER NÅ RUSSISKE KARELEN DER BEGGE SPRÅK ER I BRUK- OGSÅ I TV-SENDINGER) ER SVÆRT UNG I EUROPEISK SAMMENHENG. SOM ET EKSEMPEL ER "OXFORD UNIVERSITY" (KONG HARALD V SITT STUDIE-STED I 2 ÅR) I UK GRUNNLAGT I 1098. I TILLEGG STILLER HELE VERDEN CLOCKER OG COMPUTERE ETTER "GMT" I LONDON- NOE TIL OG MED MOSCOW BEJING OG NEW-YORK MÅ. SIKKERT TIL STOR IRRITASJON OG ERGRELSE FOR MANGE LAND- MEN TYDELIGVIS UNDER SVÆRT LAVMÆLT DISCUSSION...KANSKJE FORDI USA ER ENGLAND OG UK SITT NÆRMESTE ALLIERTE LAND). DA KOMMUNIST-REGIMET "SOVJETUNIONEN" FALT I 1991 OVERTOK PLUTSELIG RUSSLAND ROLLEN SOM VERDENS YNGSTE REPUBLICK (I 2020 BARE 29 ÅR GAMMEL). OG DET TILTROSS FOR AT RUSSLAND SIDEN CA.750 BC HAR HATT I ALT 10 KONGDØMMER SAMMEN MED UKRAINA (NORD-EUROPAS ELDSTE HISTORIE)- NORDOM SVARTE-HAVET (SOM VI NEDENFOR PÅ DENNE SIDEN ETTERHVERT GRUNDIG SKAL GJENNOMGÅ SAUM-FARE OG DOCUMENTERE). I UKRAINA FUNGERTE KIEV SOM RUSSLANDS HOVEDSTAD FRA CA.900-1240 (DVS: 340 ÅR). PÅ BAKRUNN AV DENNE KJENNS-GJERNINGEN ER DE NÅ-VÆRENDE URETTFERDIGE SANKSJONENE PÅ-FØRT RUSSLAND: HELT UTEN HISTORISKE RELEVANS OG HOLDE-PUNKTER- OG DERFOR OGSÅ FEIL. AT DEN ELLERS SÅ TRIVELIGE OG POPULÆRE MIKHAIL GORBATSJOV LOT UKRAINA (ETTER EGET ØNSKE) LØSRIVE SEG I 1991- ER DEN STØRSTE POLITISKE TABBEN HAN SOM RUSSLANDS PRESIDENT NOENSINNE GJORDE !! VLADIMIR PUTIN OG STATS-LEDELSEN I DAGENS MOSKVA HAR LIKEVEL SKJØNT DETTE FEIL-STEGET- OG UTTALTE NYLIG (SKARPT OG TYDELIG) "CRIMEA (DVS. DEN MILITÆRE MARINE-BASEN I ZEVASTOPOL I UKRAINA SIDEN TZARINNEN KATHARINA DEN STORE)- OMRÅDER SOM OGSÅ TILHØRTE OLDTIDENS RUSSLAND- VIL ALLTID FOR-BLI RUSSISK" ! EU USA OG NORGE- LANDENE SOM GJØR COLLECTIVE VEDTAK- OVERSER VIKTIGE TREKK I HISTORIEN (ANTAGELIG SIDEN MAN SELV HAR MINIMALT AV HISTORIE Å FRAM-VISE: BÅDE I FORHOLD TIL RUSSLAND ROMERRIKET HELLAS OLDTIDSBYENE (BLA. PYRAMIDENE I CAIRO) I MIDT-ØSTEN OG LATIN-AMERICA (MAYA OG ATZEKER-PYRAMIDENE OG INKA-CULTURENE). DE FØRSTE BY-DANNELSER I VEST-EUROPA OPPSTÅR IKKE FØR RUNDT ÅR 1000 OG DE FØRSTE BY-DANNELSER I USA CA. 1500-TALLET. LAND SOM I DAG KOLLEKTIVT AVSTRAFFER OG KRIGER I DE GAMLE HØY-KULTUR-OMRÅDENE (SIVILISASJONENS VUGGE).

VANLIG FUNNSTEDER I NORGE OG SVERIGE.

SIDE FRA EN RUSSISK OVERSETTELSE TIL NORSK SOM OMHANDLER KARELENS HISTORIE. NOEN ÅRSTALL ER NEVNT I.FORB.M "DE KARELSKE HERJETOG". WEB-SIDE OG URL-ADRESSEN MED DENNE RUSSISKE BOKEN LIGGER I SIN HELHET PÅ DENNE SIDEN- UNDER MAPPEN "HISTORIE".

EN SIDE FRA DET GAMLE FYLKES-LEKSIKONET "NORGES-LAND OG FOLK"- FINNMARKENS AMT AV AMUND HELLAND (UTK.1905). "DE KARELSKE HERJETOKT" ER DET OGSÅ NEVNT DETALIERT OM I BØKENE: (CA.10 SIDER) "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" AV OSCAR ALBERT JOHNSEN (UTK.KRISTIANIA 1923)- OG I "VARDØHUS FESTNING- 650 ÅRS JUBILEUMS-SKRIFT" (CA.7 SIDER) AV GENERALINSPEKTØREN I KYST-ARTILLERIET- OG (CA.10 SIDER) NEVNT I "ALTA HISTORIE" (BIND 1) AV JENS PETTER NIELSEN. ETTER 1445 DA DISSE KRIGENE OPPHØRTE- HAR NORGE-DENMARCK IKKE VÆRT I KRIG MED KARELEN ELLER RUSSLAND !! "CALMAR-UNIONEN" (11398-1523) BLE OPPRETTET NETTOPP PGA. DISSE KRIGENE. SVENSKE-KONGEN GUSTAV WASA TRAKK SEG UT AV UNIONEN I 1523 ETTER LANGVARIG FRED.

KONGE-RIKET NORGE I LIKHET M.FL. KONGE-RIKER I VEST-EUROPA ER ICKE SPESIELT INTERESSERT (I VÅR TID) Å CUTTE UT ABSOLUTT ALLE FOR-BINDELSER MED REPUBLICKEN RUSSLAND- TIL TROSS FOR DET BRUTALE DRAPET PÅ DEN RUSSISKE KONGE-FAMILIEN (TZARENE) I BYEN KATERINEBURG VED URAL-ALTAI-FJELLENE (: HUNERNES MONGOLERNES OG DEN FINSK-UGRISKE FOLKEGRUPPE OG SPRÅK-GRUPPES OPPHAVS-STED) ) I 1918. U-DÅDEN BLE UTFØRT AV DET DA-VÆRENDE RUSSISKE KOMMUNIST-REGIMET "SOVJET-UNIOEN" ("DEN RØDE ARME") SOM TIL SLUTT COLLAPSET I 1991- ETTER 70 ÅR MED "KALD KRIG" MOT KONGE-DØMMENE OG LAND I VEST- GJEMT OG ISOLERT BAK DET SÅKALTE "JERN-TEPPET" OG ALLIERT MED KOMMUNIST-KINA OG NORD-KOREA. DRAP PÅ 1000 ÅRS GAMLE KONGE-HUS I EUROPA HAR NEMLIG SKJEDD FLERE GANGER TIDLIGERE (DE SENESTE 200 ÅR): FRANKRIKE 1790- PORTUGAL 1912- ØSTERRIKE-UNGARN 1918. KONGE-DRAPENE ER SOM ALLTID UT-FØRT AV BRUTALE KOMMUNIST-REGIMER: LIKSOM I RUSSLAND (SOM I DAG DERVED ER VERDENS YNGSTE REPUBLICK: KUN 28 ÅR GML- UTEN ANNEN HISTORIE Å FORHOLDE SEG TIL ENN DE KONGEHUSET MAN LIKVIDERTE UNDER WW1.). ALLE DISSE LANDENE HAR ETTERHVERT "FASET FORSIKTIG OG UMERKELIG OVER" TIL REPUBLICKER. DERMED ER DENNE DEL AV HISTORIEN DELVIS BLITT GJEMT OG GLEMT- SOM KANSKJE HENSIKTEN OGSÅ ER. FRANKRIKE OG RUSSLAND HAR SÅLEDES I MODERNE TID GÅTT TIL AN-SKAFFELSE AV ATOM-VÅPEN FOR GODS GULL OG RIKDOM ETTER DE DREPTE OG LIKVIDERTE 1200 ÅRS GAMLE KONGE-HUSENE ! ABSOLUTE TO REQOGNIZE FOR EVERYONE OF US !! WIKIPEDIA.ORG (SOM ER STENGT I FLERE LAND) HAR MERE OM NETTOPP DETTE.

RUSSLAND 850-1125.

EN DEL AV DOCUMENTATIONEN OM INGRID VON NOORWEGEN HENTET FRA ET GAMMELT NEDERLANDSK ARCHIV.

"NESTOR-KRØNIKEN" ELLER "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE" TAR FOR SEG PERIDEN I RUSSLAND FØR 1110 TILBAKE TIL CA.800-TALLET ("RUSSISK VIKING-TID").

RUSSLAND UNDER DET KOMMUNIST-STYRTE SOVJETUNIONEN (1917-1991) LIKVIDERTE SITT EGET 1200 ÅRS GAMLE KONGEHUS I KATERINEBURG VED URAL-FJELLENE I 1918. MAN OVERSÅG DERMED LANDETS ELDSTE FAMILIE (I RUSSLANDS TILFELLE- 86 TZARER SIDEN CA.850) OG DERMED OGSÅ LANDETS ELDSTE HISTORIE. RUSSLAND STO SÅLEDES I FARE FOR Å BLI HISTORIE-LØS. HVERKEN RUSSLAND ELLER ANDRE LAND RUNDTOM I VERDEN HAR NOEN HISTORIE Å FORHOLDE SEG- DERSOM MAN FJERNER SINE KONGE-HUS. DET HAR VÆRT SAGT: "ET LAND UTEN HISTORIE ER ET FATTIG LAND". DETTE MÅ SOVJETUNIONEN TIL SLUTT HA INNSETT DA RUSSISKE HISTORIKERE UNDER SOVJETUNIONEN VALGTE Å GI UT "STORE SOVJETISKE ENCYCLOPEDI". DEN FØRSTE UTGAVEN VAR PÅ 65 BIND. RUSSLAND HAR NORD-EUROPAS ELDSTE HISTORIE MED I ALT 10 REGJERENDE KONGEDØMMER SIDEN CA.700 BC FRAM TIL 1917 AC. ALT DETTE STO I FARE FOR Å FORSVINNE UNDER DEN KOMMUNISTISKE IDEOLOGIEN. ETTER KOMMUNIST-REGIMETS FALL I 1991 HAR RUSSISK HISTORIE FÅTT EN NY OPP-BLOMSTRING. IKKE MINST PGA. DET MODERNE INTERNET-VERKTØYET.

DE HISTORISKE FORBINDELSES-LINJENE MELLOM BULGARIA OG ROMANIA TIL "LILLE-SCYTHIA" ("SCYTHIA MINOR") UNDER KONGEDØMMET I THRACIA (=THRACE) EKSISTERTE ALLEREDE I OLDTIDEN. "Thracia included the territory north of Thessaly, with no definite boundaries, sometimes to the inclusion of Macedonia and Scythia minor. Later, Thracia was understood to include the territory bordered by the Danube on the north, by the Black Sea on the east, by Macedonia in the south by Ilyria to the west, roughly equivalent with the territory of the Tracian kingdom as it stood during the 5th to 1st centuries BC". "Scythia Minor eller Lesser Scythia var i gamle tider regionen omringet av Donau i nord og vest og Svartehavet i øst, omentrent som tilsvarer dagens Dobruja, med en del i Romania, og en del i Bulgaria". "I senere tid var området også vitne til keltiske og skytiske inavsjoner"." En av de mest kjente beskrivelsene av regionen finnes i Herodotus på 500-tallet f.Kr som identifiserte som Scythia regionen som starter nord for Donau-deltaet". DERAV LAR DET SEG FORKLARE HISTORISK AT "THE 1. BULGARIAN EMPIRE" OVERTAR OMRÅDENE VEST OG NORD OM SVARTEHAVET BARE 45 ÅR ETTER AT "THE OSTROGOTH KINGDOM" OPPHØRER (DOG ETTERFULGT AV ET KORT-VARIG STYRE UNDER "THE ANTES RULERS"). DE HISTORISKE FRAGMENTENE ETTER RUSSLANDS OG UKRAINAS LANG-VARIGE STYRE UNDER "THE SCYTHIAN KINGDOM" (CA.700-100 BC) FINNES DET DERMED SPOR ETTER- OGSÅ ETTER ÅR 597 UNDER DET 1. BULGARSKE KONGEDØMMET SOM VARER FRAM TIL 852- DA SVERIGE PÅ NYTT (PÅ OPPFORDRING AV RUSSERNE SELV) OVERTAR RUSSLAND UNDER "THE RURIK DYNASTIE" (EN SVENSK-ÆTTET VIKING-KONGE RURIK (850-879) MED SVENSK INNFLYTTET FAMILIE BOSATT I NOVGOROD "NYGÅRD" EL. "HOLMGARD"). JFR. "NESTOR-KRØNIKEN" EL. "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE" FORFATTET CA.1110 I RUSSLANDS SENERE HOVEDSTAD KIEV I VEST-UKRAINA.

ETTER AT DEN SISTE AV 11 KONGER UNDER "THE OSTRO-GOTH KINGDOM" (TEIAS 552-553) OG DET ØST-GOTISKE DYNASTIET FORSVINNER UT AV RUSSISK HISTORIE BLIR RUSSLAND OG UKRAINA EN KORT-VARIG TID OVERTATT AV "THE ANTES RILERES". ETTERPÅ OVERTAR ET LANGVARIG BULGARSK KONGEDØMME "THE BULGARIAN FIRST EMPIRE" I 250 ÅR TIL RUSSLAND PÅ NYTT OVERTAES AV SVENSKER (LIKSOM UNDER
DE ØST-GOTISKE KONGENE CA.300 ÅR TIDLEIGERE). "RURIK-DYNASTIET" OPPSTÅR I RUSSLAND ETTER CA.850 MED 2 SVENSKE VIKING-HØVDINGER: "RURIK OG OLEG (HELGE) MED FORBINDELSER TIL HOLMGARD OG ALDEIGJUBORG (OMRÅDENE NOVGOROD KIEV). DEN SLEKTSKAPS-MESSIGE FORBINDELSEN TIL ØST-GOTERNE SOM REGJERTE RUSSLAND FRAM TIL MIDTEN AV 500-TALLET ER UTVILSOMT TIL STEDE - UTEN AT MAN I DAG HAR NOEN KONKRETE SLEKTS-TAVLER Å FORHOLDE SEG TIL. LITE BLE GRANSKET AV DETTE FRAM TIL 1991 PGA. KOMMUNIST-REGIMET I SOVJETUNIONEN. DAVÆRENDE RUSSLAND VAR HERMETISERT OG STENGT FOR HELE DEN VESTLIGE VERDEN I CA.70 ÅR FRAM TIL 1-PARTI-STATEN KOLLAPSET I 1991 OG BERLIN-MUREN BLE REVET. ALT HISTORISK ARBEIDE ANGÅENDE RUSSLAND VAR DERMED NÆRMEST UMULIG FOR FOLK OPPTATT AV HISTORIE I DEN VESTLIGE VERDEN.

BEFORE THE ANTES RULERS: CENTRAL-RUSSIA UKRAINA AND CRIMEA WAS RULED BY THE OSTRO-GOTHS- A SWEDISH-TALKING DYNASTIE WHO HAD THEIR OLD FAMILY-ROOTS TO GOTLAND IN SWEDEN.

OSTRO-GOTHS CA.150 BC- 553 AC. DE SVENSK-ÆTTEDE ØST-GOTERNE (FRA DEN DA OVER-BEFOLKEDE ØYA GOTLAND I ØSTERSJØEN I SVERIGE) EMIGRERTE OG BOSATTE SEG NORDOM SVARTEHAVET (CRIMEA UKRAINA OG CENTRAL-RUSSALAND) OG REGJERTE OMRÅDET ("THE OSTRO-GOTH KINGDOM") ETTER "THE SCYTIANS" (ET GAMMELT RUSSISK OG UKRAINSK LANG-VARIG KONGE-DØMME TILBAKE TIL CA.700 BC OG SOM UTGJØR RUSSLANDS ELDSTE NEDSKREVNE OG DOCUMENTERTE HISTORIE- JFR.DEN GRESKE OLDTIDS-FORFATTEREN "HERODOTUS"). "STOR-SKYTIA" STRAKK SEG (VIA "LILLE-SKYTIA"= SØRLIGE OG VESTLIGE SVARTEHAVET: ØST-HELLAS INCLUDERT BULGARIA OG ROMANIA) HELT TIL NORDVEST-PERSIA. DE ELDSTE DOCUMENTERTE REGENTER I "SKYTIA" VAR DE 3 KONGENE ISHPAKA (678) BARTATUA (675) OG MADIUS (628) SOM I EN PERIODE STYRTE MEDER-DYNASTIET I PERSIA. DET PERSISK-TALENDE "ROYAL SCYTHIAN KINGDOM"( UR-PERSISK INDO-IRANSK TILHØRENDE DEN INDO-EUROPEISK SPRÅK-GRUPPE) HAR EN REKKE FELLES-ORD MED DET UT-DØDDE ØST-GOTHISK SPRÅKET. TAKKET VÆRE EN ØST-GOTHISK BIBEL (FRA CA.500-TALLET) ER SPRÅKET REQONSTRUERT I DAG OG KAN LÆRES OG STUDERES ONLINE VIA INTERNET (E-BOK). DET ØST-GOTISKE SPRÅKET ER FORTSATT PÅFALLENDE LIKT SVENSK- NORRØNT- ANGEL-SACHISK OG GERMANSK.

FUTARCK-BOKSTAVENE (BRUKT AV VIKINGENE) SIES Å VÆRE EN ARV (SKRIFT-MESSIG VIDERE-FØRING) FRA DE SVENSK-ÆTTEDE ØST-GOTERNES SKRIFT-SYSTEM: GOTISKE BOKSTAVER (SCANDINAVERE FRA ØYA GOTLAND I ØSTERSJØEN OG DEN GOTISKE SAGN-KONGEN BERIG CA.150 BC).

EKSEMPEL PÅ BRUK AV RUNE-SKRIFT PÅ EN BAUTA-STEIN FRA VIKING-TIDEN I YTRE LOFOTEN (GIMSØY) NÆRT DAGENS RECONSTRUERTE VIKING-CENTER "LOFOTR" PÅ BORGE PÅ VESTVÅGØY. RUNE-SKRIFTEN PÅ-STÅES AV ENKELTE HISTORIKERE OG ARCHEOLOGER Å VÆRE EN ARV FRA DET SVENSK-ÆTTEDE "ØST-GOTER-DYNASTIET" ("THE OSTRO-GOTHS" OPPRINNELIG FRA DEN DAVÆRENDE OVER-BEFOLKEDE ØYA GOTLAND I SØRLIGE ØSTERSJØEN I SVERIGE- MED 11 KJENTE KONGER I PERIODEN CA.350-553). HISTORIEN RUNDT DEM ER TATT VARE PÅ AV SAMTIDIGE OLD-TIDS-FORFATTERE I DA-TIDENS HELLAS OG GAMLE ROMA. DISSE KONGENE REGJERTE I OMRÅDER NORDOM SVARTE-HAVET (NÅ-VÆRENDE UKRAINA OG CRIMEA). RUNE-SKRIFTEN VAR HELE TIDEN UNDER UTVIKLING OG FORANDRING- OG HADDE FORSKJELLIGE VARIANTER UTFRA HVILKE OMRÅDER VIKINGENE TILHØRTE. TYPISK NOK ER BAUTA-STEINER MED INSCRIPTIONER OGSÅ FUNNET I CENTRAL-RUSSLAND OG UKRAINA I ØST- LIKSOM PÅ BRATTALID PÅ GRØNLAND I VEST. VIKING-SKIPENE SOM DENGANG BLE BRUKT SOM FRAMKOMST-MIDDEL KUNNE BEVEGE SEG OVER SVÆRE AVSTANDER PÅ SVÆRT KORT TID- OG ER VEL EN AV ÅRSAKENE TIL AT BAUTA-STEINER MED INSCRIPTIONER FRA DENNE TIDS-EPOKEN (CA.500-1100) FINNES SPREDD OVER ULIKE GEOGRAFISKE OMRÅDER.

THE OSTRO-GOTHIC WRITING-SYSTEM ALSO WAS IN NEAR FAMILY WITH GREECE (CA.700 BC) LATIN (CA.100 BC) CYRILLIC=OLD-RUSSIAN (CA.300 BC) AND OLD VIKING-FUTARCK= RUNER( CA.700 AC) ANCIENT WRITING-SYSTEMS.

12 SKRIFT-TEGN ER FREMDELES UFORANDRET I NORDEN SIDEN CA.350 AC. "GOTISK" ER DEN ELDSTE DOCUMENTASJON PÅ SKRIFT OG SPRÅK SOM HAR SINE EGENTLIGE RØTTER I OLD-TIDENS SCANDINAVIA ("SCANDZA"). GOTISK BLOCK-SKRIFT VAR I BRUK I RUSSLAND OG UKRAINA I PERIODEN CA.350-553 UNDER DE 11 SVENSK-ÆTTEDE ØST-GOTISKE KONGENE SOM DENGANG STYRTE OMRÅDENE NORDOM SVARTEHAVET- I DAGENS CENTRAL-RUSSLAND.

OSTRO-GOTHIC: BØYNINGS-FORMER AV PROMOMENER (BRUKT I SETNINGER).

TALL-ORD PÅ DET FORSVUNNE SPRÅKET: ØST-GOTISK CA. 500 AC NORDOM SVARTE-HAVET. DETTE DYNASTIET (CA.250-553) HADDE DIREKTE FORBINDELSER TIL ØYA GOTLAND I ØSTERSJØEN- SVERIGE. SPRÅK-LIKHETEN OG FELLES-ORD MED NORRØNNE OG ANGEL-SAKSISKE SPRÅK-VARIANTER AV I DAG- ER PÅFALLENDE ETTER OVER 1500 ÅRS TIDS-FORSKJELL.

ODINSDAG TORSDAG FROYASDAG (WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY) MIDTWICH DONNERSTAG FREITAG ER OPP-HAVELIG DE NORROENE GUDE-NAVN: ODIN TOR FROY. AT RUSSLAND FREMDELES BRUKER "ODIN" FOR TALLET 1 OG KINA BRUKER "TAO" FOR TALLET 2 (SORT-HVIT) TYDER PAA AT DE 3 SCANDINAVISKE OG ENGELSK-TYSKE GUDE-NAVNENE HAR VAERT I BRUK ENGANG DE ALLER FLESTE STEDER MELLOM KINA OG EUROPA. AT OGSAA PERSIA OG URDU OVERRASKENDE BRUKER (:DO "DO') FOR 2 (:TO TVAA TWO ZWEI) TYDER PAA AT TALL-ORDET MAA HA VAERT I BRUK I DE ELDSTE FORMER FOR INDO-EUROPEISKE OG INDO-IRANSKE (:UR-PERSISK) SPRAAK. TALL-ORDENE STEMMER OVERENS MED DET REQUNSTRUERTE OSTRO-GOTISKE SPRAAKET (CA.150 BC-553 AC) SOM ER DEN ELDSTE FORMEN MAN KJENNER (OG KAN DOCUMENTERE) AV DE SCANDINAVISKE BEVARTE SPRAAK-FORMENE. I DEN ISLANDSKE SAGA-LITTERATUREN (CA.900- 1100) IGJEN-OPPSTAAR SENERE RESTER OG FRAGMENTER AV DET OSTRO-GOTHISKE SPRAAKET SLIK DET MAA HA BLITT TALT I SVEALAND (OESTERSJOEN) RUSSLAND OG UKRAINA CA.150 BC- CA.600 AC. THE SCYTHIAN KINGDOM (CA.700-300 BC) TALTE ET INDO-EUROPEISK (DE ELDSTE SPRAAK-TYPENE) OG INDO-IRANSK SPRAAK BESLEKTET MED OSTRO-GOTHIC OG VISI-GOTHIC (CA.150 BC- CA.600 AC) OG SENERE FORMER AV NORROENT (CA.700-900) ANGEL-SACHSISH (CA.700- CA.1000 AC) OG GAMMEL-RUSSISK (CA.850-1220). ENNAA FINNES DET EN REKKE FELLES-ORD MELLOM GAMLE INDO-EUROPEISKE SPRAAK-FORMER OG NAATIDENS MODERNE VARIANTER AV ANGEL-SACHSISH OG NORROENE SPRAAK- SOM VIST OVEN-FOR. FINSK-UGRISKE SPRAAK: FINSK ESTISK SAMISK KARELSK (OLD: BJARMSK CA.900 AC) NENETSK SAMOJEDISK UNGARSKE (MAGYAR-HUNGARIEN) OG MONGOLSK TILHOERER DEN URALSK-ALTAISKE SPRAAK-GRUPPE. (JFR: WWW.WIKIPEDIA.ORG).

OSTRO-GOTHIC VISI-GOTHIC (PRONOMENER).

> i 1478 var blit underlagt storfyrsten i Moskva"......"De store gjengjeldelsestog i 1419 og 1445 er vitnesbyrd derom, og har sikkert bidrat kraftig til at de egentlige krigstog fra russisk side nu instilledes. Endnu paa Lilienskiolds tid, i slutten av 17. aarh., var erindringen om disse kampe levende i Nord-Norge, og man visste at peke paa valpladsene hvor de hadde staat; man mente forøvrig at russernes indfald mest var løpet av til deres egen skade;....". (REFERANCE: SIDE 29- 30. "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE". UTK.1923. KRISTIANIA. AV: OSCAR ALBERT JOHNSEN). I ETTERTID BØR MAN MERKE SEG: AT HVERKEN RUSSLAND (ELLER KAREL-FINLAND) HAR VÆRT I KRIG MED NORGE OG SVERIGE ETTER 1445 ! ENSLAGS UTROLIG VERDENS-RECORD I SÅ MÅTE MHT. FREDS-LENGDEN (:HELE 575 ÅR MED FRED FRAM TIL 2020) !! ETTER 1445 OPPLEVER TVERIMOT NORD-NORGE "EN HJELPENDE HÅND" FRA SELVESTE KARELEN OG NORD-VEST-RUSSLAND. DET UNDER DEN SÅKALTE "POMOR-TIDEN" (CA.1725-1917) JFR. "POMOR-MUSEET" PÅ VARDØ. [:ПОМOГАТЬ= HJELPE. ПОМОШЬ= HJELP]. NORGE OPPLEVDE OGSÅ ETTER KOMMUNIST-REGIMETS KOLLAPS I 1991- ET HØYDE-PUNKT I GJENTATTE VENNSKAPELIGE FORHOLD MED RUSSLAND- SPESIELT UNDER DE 2 VERDENS-KJENTE OG POPULÆRE RUSSISKE STATS-LEDERNE MIKHAIL GORBATSJOV OG DEN (NÅ AVDØDE) TRIVELIGE BORIS JELTSIN. I TILLEGG MOTTOK MIKHAIL GORBATSJOV NOBELS FREDSPRIS I OSLO I DE PÅFØLGENDE ÅR. OGSÅ BORIS JELTSIN OG DIMITRIV MEDVEDEV (:SOM SAMTIDIG UTDELTE MEDALJER TIL NORSKE KRIGS-VETERANER UNDER WW2) BESØKTE OSLO UNDER "DEN GODE TID" OG VAR GJESTER PÅ SLOTTET HOS KONG HARALD V. OGSÅ VLADIMIR PUTIN BESØKTE SELVESTE UNITED KINGDOM OG VAR GJEST PÅ BUCKINGHAM PALACE CA.2003. DEN KONGELIGE NORSKE MARINE (KNM) HADDE I DISSE ÅRENE CA.10 MARINE-ØVELSER MED NORD-FLÅTEN I MURMANSK-FJORDEN (ZEVEROMORSK). OFTE SOM MARINE- OG REDNINGS-ØVELSER DER NORGE OG RUSSLAND ØVET SAMMEN ALENE: UTEN INNBLANDING FRA NATO-LANDENE. I TILLEGG FOREGIKK DET ET UTSTRAKT SAMARBEIDE MELLOM "STATOIL" (NÅ: "EQUINOR") OG "TELENOR" MHT. ARBEIDS-OPPDRAG I NORD-VEST-RUSSLAND. "STATOIL" HADDE DENGANG INNGÅTT MILLIARD-AVTALER MED RUSSLAND MHT. UTBYGGINGEN AV EN GASS-RØRLEDNING UNDER UTVINNINGEN AV "STOCHKMANN-FELTET" VED NOVAJA ZEMLAJA- ØST FOR MURMANSK-FJORDEN- MENS "TELENOR" NÅDDE Å FULLFØRE Å FERDIG-BYGGE ET AV MURMANSCK MOBIL-NETT. IDAG ER ALT AV LIGNENDE STØRRE VIRKSOMHETER OG SAMARBEIDE MED RUSSLAND "LAGT FULLSTENDIG PÅ IS". SAMARBEIDE MED VÅRT NABOLAND I ØST HAR OPPHØRT ETTER DE URETTSMESSIGE SANKSJONEDE SOM ER PÅFØRT RUSSLAND AV "EU" "USA" OG VÅRT EGET LAND "NORGE"." has-arrows="False">

SPRÅK-LIKHETEN MELLOM VERDENS ELDSTE SPRÅK: INDO-EUROPEISK (BLA.UR-PERSISK OG INDO-IRANSK) OG NORRØNE OG ANGEL-SAKSISKE SPRÅK (GERMANSKE SPRÅK-VARIANTER) HAR INGEN HITTIL KUNNET FORKLARE INNENFOR ET HISTORISK PERSPEKTIV. SPRÅK-FORSKNINGEN VISER TYDELIGE SPRÅK-FORBINDELSER MELLOM DET SVENSK-ÆTTEDE ØST-GOTISKE (NÅ REKONSTRUERTE PGA. EN GAMMEL GOTISK BIBEL) SPRÅKET BRUKT UNDER DYNASTIET I UKRAINA OG PÅ CRIMEA (:CRIMEA-GOTHS). ET KONGE-RIKE MED 11 (VEL-DOKUMENTERTE: VIA SAMTIDIGE GRESKE OG ROMERSKE HISTORIE-FORFATTERE) KONGER (CA.250-553)BOSATT I UKRAINA NORD-OM SVARTEHAVET. ØST-GOTISK SPRÅK UNDER DETTE DYNASTIET MED KONG TEIAS (-553) SOM DEN SISTE AV DEM- HAR EN REKKE FELLES-ORD OG LIKHET MED DE ENNÅ TIDLIGERE DYNASTIER I OLD-TIDENS UKRAINA OG OLD-TIDENS RUSSLAND: THE BOSPORAN AND THE SCYTHIAN KINGS( CA.100- 750 BC). DERMED HAR DE NORRØNE KULTURENE HATT INNFLYTELSE PÅ RUSSISK SPRÅK OG CULTUR IHVERTFALL 2 GANGER: (1) DEN FØRSTE SVENSK-ÆTTEDE VIKING-TZAREN RURIK (CA.850) M.W. ELISABETH VON NOORWEGEN (TZAR PGA. ORDET: KAIZAR= KEISER) OG (2) DET ENNÅ TIDLIGERE OSTRO-GOTH- DYNASTIET- OGSÅ MED SITT OPPHAV I SVERIGE: ØSTERSJØEN (DENGANG MAN IFØLGE ET GAMMELT SAGN FORLOT DEN DA OVER-BEFOLKEDE ØYA GOTLAND OG HISTORIEN OM SAGN-KONGEN BERIG CA.150 BC). UNDER RURIK-DYNASTIET (C.850-1600) SYNES NORRØNT SPRÅK GRADVIS Å FORSVINNE ETTER CA.ÅR 1220- OG TZAR-DØMMET OVERTAS (PGA. INNGIFTE) AV SLAVISKE FOLKE-GRUPPER. DVS: SPRÅKET FORANDRES (LIKE ETTER AVSLUTTET RUSSISK VIKINGTID) OMENTRENT DENGANG PERIODEN MED HÅLØYGENES GMLE OG UR-MINNELIGE SEDVANE-RETT OPPHØRER (FORETATT OGSÅ FØR HÅLØYGEN OTTAR I 890): DA SKATTE-KRAV TIL UMBA I KVIT-SJØEN BLIR AVSLUTTET. DEN SISTE "BJARMELANDS-FERD" (SEILING I "ØSTER-LED" RUNDT KOLA-HALVØYA) VAR I 1222. LIKE ETTERPÅ ANGRIPES RUSSLAND FRA ØST AV MONGOLSKE RYTTERE-KRIGERE- ANFØRT AV LEDEREN DJENGIS KHAN- SOM BRENNER 14 RUSSISKE BYER- HVORAV DEN DAVÆRENDE RUSSISKE HOVEDSTADEN KIEV I VEST-UKRAINA ØDELEGGES I 1240. SAMTIDIG ANGRIPES BÅDE NORD-SVERIGE OG NORD-NORGE AV NORDVEST-RUSSERE (EGENTLIG FINSKÆTTEDE "BJARMER") OG KARELERE. I 1306 BYGGER DERFOR DEN NORSKE KONG HAAKON V MAGNUSSON (1299-1319) "WARDØHUS FESTNING" I YTRE VARANGER "SOM VÆRN MOT ØST". NOEN ÅR TIDLIGERE UNDER KONG HAAKON IV HAAKONSONS REGJERINGS-TID (1217-1263) TILLOT MAN "BJARMERE" Å FÅ BOSETTE SEG NORD I MALANGEN I TROMS PGA. DERES EGNE UTSAGN OM PÅSTÅTTE KRIGS-HANDLINGER SOM DA SKAL HA FOREGÅTT I "BJARMELAND" (:KOLA-HALVØYA). UNDER OTTARS SKATTE-REISE RUNDT NÅ-VÆRENDE KOLA-HALVØYA I 890 FØR REISEN TIL SIN VENN KONG ALFRED "THE GREAT" AV ENGLAND (871-899) FREM-KOMMER DET (NEVNT I OTTARS BERETNING TIL DEN ENGELSKE KONGEN JFR. BRITISH MUSEUM) AT "BJARMERNE" TRODDE PÅ GUDEN "JUMALA". DET VIL SI: BJARMENE HADDE FELLES GUD MED SAMER FINNER OG KARELERE. DERFOR ER ORDET "KAREL-RUSSISKE HERJETOKT" ET DELVIS MIS-VISENDE UTRYKK- FORDI "NORDVEST-RUSSERE" IHVERTFALL UNDER OTTARS TID (890) I ORDETS RETTE FORSTAND EGENTLIG VAR AV FINSK-KARELSK AVSTAMNING PGA. EN FELLES GUD "JUMALA"- OG DERFOR IKKE RUSSERE. KONG HAAKON VII (1905-1957) FORLANGTE EN BOK SKREVET PÅ OPPDRAG (:OM ALLE FORHOLD I FINNMARCK OG PÅ KOLA-HALVØYA TILBAKE TIL DE ELDSTE TIDER OG STEIN-ALDEREN ) PGA. DRAPET PÅ DET 1200 ÅRS GAMLE RUSSISKE KONGEHUSET: TZAR NICOLAY II OG HANS FAMILIE [EN FORBRYTELSE UTFØRT AV KOMMUNISTENE OG "DEN RØDE ARME" I BYEN KATERINEBURG VED URAL-ALTAI-FJELLENE I 1918]. BOKEN SOM VAR FERDIGSTILT BARE 5 ÅR ETTER KONGEDRAPET I RUSSLAND- HAR TITTELEN: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" UKT. OG TRYKT I KRISTIANIA 1923. HER FORTELLER FORFATTER OG OSLO-HISTORIKER OSCAR ALBERT JOHNSEN- AT OGSÅ FYRSTEHUSET I NOVGOROD OG TZAR-RESIDENSEN I HOVEDSTADEN KIEV I UKRAINA TIL Å BEGYNNE MED SELV LÅ I KRIG MED KARELERNE LENGERE NORD CA.100 ÅR FØR "DE KARELSKE HERJE-TOKT" OVER NORD-SVERIGE OG NORD-NORGE (1222-1445) STARTET. DET SAMME BEKREFTES I MINNE-HEFTET "VARDØHUS FESTNING- 650 ÅRS JUBILEUM" I ET AVSNITT SKREVET AV GENERAL-INSPEKTØREN FOR KYST-ARTILLERIET: "AT BÅDE FYRSTENE I NOVGOROD OG TZARENE I KIEV I UKRAINA LENGE VAR UVITENDE OG IKKE BLITT UNDERRETTET OM KRIGENE SOM FOREGIKK I NORD I START-FASEN". DE RUSSISKE KRIGS-HANDLINGENE UTFØRT AV TZARENE OG RETTET MOT KARELENE CA.100 ÅR TIDLIGERE FOREGIKK TIL DA-TIDENS TZAR-RUSSLAND TIL SLUTT FIKK KONTROLL OVER DEN FINSK-UGRISKE (SANNSYNLIGVIS DENGANG NOMADISERTE) FOLKE-GRUPPEN I ØST-FINLAND OG OMRÅDER I KARELEN. I FØLGE DEN FINSKE HISTORIE-BOKEN "SUOMI" BLE KARELERNE (ETTERHVERT) DELVIS "OPPFORDRET" TIL Å SLOSS MOT SVENSKER OG NORDMENN. HISTORISKE FUNN PÅ ET MUSEUM I MOSKVA VISER AT KARELERE IHVERTFALL RUNDT CA.ÅR 1500-BEHERSKET RUSSISKE BOKSTAVER (CYRILLISK) MEN AT ORDENE VAR SKREVET PÅ FINSK-KARELSK. AT RUSSLAND ETTERHVERT STØTTET KARELERNES HERJETOKT I NORD (I SVENSKE OG NORSKE OMRÅDER)KAN KANSKJE BERO PÅ ET RUSSISK ØNSKE OM EKSPENSJON MOT LANDENE I VEST- ELLER AT MAN RETT Å SLETT HELLER VALGTE EN KRIG MED FOLKENE I VEST I STEDEN FOR KAMP-HANDLINGER MED DE BRUTALE MONGOL-RYTTERNE UNDER DERES HERJINGER I CENTRAL-RUSSLAND FRAM TIL CA.1250. SAMTIDIG MED MONGOL-RYTTERNES KRIGER I RUSSLAND PÅGIKK "DE KARELSKE HERJETOG" OG LANG-VARIGE KRIGENE OVER NORD-CALOTTEN ETTER 1222 (HELT SØR TIL "RØSSVATN" OG "RØSSÅGA" VED MO I RANA- DER NOEN AV "KAREL-RUSSERNE" SKAL HA GÅTT GJENNOM ISEN OG DRUKNET). DENNE KRIGEN SOM OGSÅ RUSSLAND ETTERHVERT VALGTE Å TA DEL I (PÅ KARLERNES SIDE) FORÅRSAKET DERFOR AT NORGE-SVERIGE-DENMARCK OPPRETTET EN NORDISK FORSVARS-PAKT: "CALMAR-UNIONEN" (1398-1523). SAMARBEIDET MELLOM DE 3 NORDISKE LAND BIDRO SÅLEDES TIL AT DE 3 NORDISKE LANDENE UNDER "CALMAR-UNIONENS " TID I UTSTREKNING VAR STØRRE I AREAL ENN DATIDENS RUSSLAND (DVS: NORGE SVERIGE DENMARCK FÆRØYENE OREKANØYENE ISLAND GRØNLAND OG SVALBARD (JFR: "DE ISLANDSKE ANNALER" ÅR 1194 "SVALBARD FUNNIN"). "DE KARELSKE HERJETOKT" FØRTE TIL AT OGSÅ FJERNE LAND OG BLA. PAVEN I ROMA KOM MED FORDØMMENE ANGÅENDE KARELERNE OG DERES KRIG-FØRING- UTTALELSER TIL FORDEL FOR DE NORDISKE LANDENE- OG DEN KRIG OG URETT LANDENE I NORD VAR UTSATT FOR I CA.220 ÅR. FLERE FORSØK PÅ FREDS-FORHANDLINGER BÅDE FØR OG UNDER "CALMAR-UNIONEN" (DE 3 NORDISKE LAND) OG RUSSLAND HJALP LITE. "NØTEBORGS-FREDEN" (1323) OG EN ENNÅ TIDLIGERE INNGÅTT FREDS-TRAKTAT (NEVNT I BOKEN FRA 1923 FINNM.POL.HIST" AV O.A.JOHNSEN) MED FLERE PÅFØLGENDE O GJENTATTE GRENSE-OPPGANGER I NORD MELLOM RUSSLAND OG DE NORDISKE LAND I ET FORSØK PÅ Å STANSE KRIGENE. DET ENE GESANDTSKAP ETTER DET ANDRE BLE SENDT (I STADIG TRAFIKK) MELLOM DE 3 NORDISKE KONGENE OG TZAREN I KIEV UTEN AT DET HJALP. MEN SÅ I 1445 FORETOK "PÅNYTT" "SVEA-NORDMEN" ET GJENGJELDELSES-TOKT I OMRÅDENE I KVIT-SJØEN (GJENGITT NOKSÅ DETALJERT AV OSCAR ALBERT JOHNSEN):....."Derefter hører vi ikke mere om gjensidige krigstog; men det fiendlige forhold mellem karel-russer og nordmændene i Finnmark vedblev at holde sig endnu i menneskealdre, ogsaa efterat Novgorod og dets <<voloster>> i 1478 var blit underlagt storfyrsten i Moskva"......"De store gjengjeldelsestog i 1419 og 1445 er vitnesbyrd derom, og har sikkert bidrat kraftig til at de egentlige krigstog fra russisk side nu instilledes. Endnu paa Lilienskiolds tid, i slutten av 17. aarh., var erindringen om disse kampe levende i Nord-Norge, og man visste at peke paa valpladsene hvor de hadde staat; man mente forøvrig at russernes indfald mest var løpet av til deres egen skade;....". (REFERANCE: SIDE 29- 30. "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE". UTK.1923. KRISTIANIA. AV: OSCAR ALBERT JOHNSEN). I ETTERTID BØR MAN MERKE SEG: AT HVERKEN RUSSLAND (ELLER KAREL-FINLAND) HAR VÆRT I KRIG MED NORGE OG SVERIGE ETTER 1445 ! ENSLAGS UTROLIG VERDENS-RECORD I SÅ MÅTE MHT. FREDS-LENGDEN (:HELE 575 ÅR MED FRED FRAM TIL 2020) !! ETTER 1445 OPPLEVER TVERIMOT NORD-NORGE "EN HJELPENDE HÅND" FRA SELVESTE KARELEN OG NORD-VEST-RUSSLAND. DET UNDER DEN SÅKALTE "POMOR-TIDEN" (CA.1725-1917) JFR. "POMOR-MUSEET" PÅ VARDØ. [:ПОМOГАТЬ= HJELPE. ПОМОШЬ= HJELP]. NORGE OPPLEVDE OGSÅ ETTER KOMMUNIST-REGIMETS KOLLAPS I 1991- ET HØYDE-PUNKT I GJENTATTE VENNSKAPELIGE FORHOLD MED RUSSLAND- SPESIELT UNDER DE 2 VERDENS-KJENTE OG POPULÆRE RUSSISKE STATS-LEDERNE MIKHAIL GORBATSJOV OG DEN (NÅ AVDØDE) TRIVELIGE BORIS JELTSIN. I TILLEGG MOTTOK MIKHAIL GORBATSJOV NOBELS FREDSPRIS I OSLO I DE PÅFØLGENDE ÅR. OGSÅ BORIS JELTSIN OG DIMITRIV MEDVEDEV (:SOM SAMTIDIG UTDELTE MEDALJER TIL NORSKE KRIGS-VETERANER UNDER WW2) BESØKTE OSLO UNDER "DEN GODE TID" OG VAR GJESTER PÅ SLOTTET HOS KONG HARALD V. OGSÅ VLADIMIR PUTIN BESØKTE SELVESTE UNITED KINGDOM OG VAR GJEST PÅ BUCKINGHAM PALACE CA.2003. DEN KONGELIGE NORSKE MARINE (KNM) HADDE I DISSE ÅRENE CA.10 MARINE-ØVELSER MED NORD-FLÅTEN I MURMANSK-FJORDEN (ZEVEROMORSK). OFTE SOM MARINE- OG REDNINGS-ØVELSER DER NORGE OG RUSSLAND ØVET SAMMEN ALENE: UTEN INNBLANDING FRA NATO-LANDENE. I TILLEGG FOREGIKK DET ET UTSTRAKT SAMARBEIDE MELLOM "STATOIL" (NÅ: "EQUINOR") OG "TELENOR" MHT. ARBEIDS-OPPDRAG I NORD-VEST-RUSSLAND. "STATOIL" HADDE DENGANG INNGÅTT MILLIARD-AVTALER MED RUSSLAND MHT. UTBYGGINGEN AV EN GASS-RØRLEDNING UNDER UTVINNINGEN AV "STOCHKMANN-FELTET" VED NOVAJA ZEMLAJA- ØST FOR MURMANSK-FJORDEN- MENS "TELENOR" NÅDDE Å FULLFØRE Å FERDIG-BYGGE ET AV MURMANSCK MOBIL-NETT. IDAG ER ALT AV LIGNENDE STØRRE VIRKSOMHETER OG SAMARBEIDE MED RUSSLAND "LAGT FULLSTENDIG PÅ IS". SAMARBEIDE MED VÅRT NABOLAND I ØST HAR OPPHØRT ETTER DE URETTSMESSIGE SANKSJONEDE SOM ER PÅFØRT RUSSLAND AV "EU" "USA" OG VÅRT EGET LAND "NORGE".

LANGUAGE COMPARISON IN NORTH-WEST EUROPA (OLD WORDS).

LANGUAGE COMPARE 01. NORRØNE SPRÅK (NORSK SVENSK DANSK M.FL.) HAR VIA DET SVENSK-ÆTTEDE "OSTRO-GOTH- DYNASTIET" (CA.350-553 AC) SOM REGJERTE I UKRAINA OG PÅ CRIMEA (MED I ALT 11 KONGER) SPRÅKLIGE FORBINDELSES-LINJER TIL DE ELDSTE DELER AV INDO-EUROPEISKE SPRÅK (BLA. UR-PERSISK) OG DERMED OGSÅ TIL DET SCYTHISKE KONGEDØMMET (CA.700- 100 BC I RUSSLAND OG UKRAINAS) SOM BESTO VAR AV ET IRANSK-TALENDE FOLKE-SLAG.

LANGUAGE COMPARE 02.

LANGUAGE COMPARE 03."YEK" "YAK" "YKSI" ER EN AV FÅ- MEN OGSÅ TYDELIGE FORBINDELSER MELLOM UR-PERSISK OG FINSK-UGRISK I DEN NOE UVANLIGE BOKSTAV-COMBINATIONEN "YK". ORDET ER OGSÅ BESLEKTET MED DET NORRØNE DIALECT-ORDET "DYKK" (= DERE) EL. OGSÅ BRUKT I SVØMME-METODEN= "DUKKE" OG DERMED OGSÅ I SLEKT MED ORDET "DEKK"= SØKE DEKNING FKS. VED ANGREP) FOREKOMMER OGSÅ BRUKT OM LEKETØY "= EN DUKKE". SIDEN DET FINSKE ORDET "YKSI" (=1) HER LIGGER NÆRMERE DE ELDRE PERSISKE SPRÅK-FORMENE "YAK" "YEK" ENN ANDRE LAND I NORDEN OG OGSÅ ENGLAND- KAN DET TYDE PÅ AT ORDET HAR FOR-BINDELSER TIL EN FINSK-UGRISK NOMADE-KULTUR MED TILHOLDS-STED (ENGANG I HISTORIENS LØP) MYE NÆRMERE NORD-PERSIA ENN DE NORDISKE LAND PÅ SAMME TIDS-PUNKT. UMULIG EGENTLIG Å SI NÅR- UTEN NÆRMERE GRANSKING AV "YK"- VARIANTENE OG TIDS-PUNKT FOR TIDLIG BRUK AV DEM- ANTAGELIG EN NOMADE ELLER STEPPE-KULTUR GEOGRAFISK PLASSERT LANGT NORDOM PERSIA- OG DA SOM EN FINSK-UGRISK UR-KULTUR. MAN BØR IKKE GLEMME AT DET GAMLE PERSIA TILHØRER EN AV DE ELDSTE HØY-CULTURENE I VERDEN- IKKE BARE MHT. DE ELDSTE SPRÅK-TYPENE AV INDO-EUROPEISK- SOM ENNÅ FINNES I BRUK I VERDEN. INDO-IRANSK OG UR-PERSISK HAR DERFOR PÅVIRKET ALLE CULTURER RUNDT SEG- SELVFØLGELIG DA OGSÅ DE NOMADISKE I DET HØYE NORD- SOM DEN FINSK-UGRISKE (DVS. SAMER FINNER KARELERE BJARMER HUNERE ETC.) JO TILHØRER HELT OPP I MOT MODERNE TID (TILHØRENDE DEN URAL-ALTAISKE SPRÅK-GRUPPE).

LANGUAGE COMPARE 04.THE CONNECTION BETWEEN ENGLISH- NORRØNT (VIA OSTRO-GOTHISH CA.300- 550 AC IN UKRAINA) TO SCYTHIAN LANGUAGE (: A OLDER PART OF THE IRANIAN LANGUAGE GROUP USED CA.750-500 BC IN CENTRAL-RUSSIA) IS STILL POSSIBLE TO REQOGNIZE- ESPECIALLY IN VERY OLD WORDS- WITH (AS IT LOOK LIKE) MINIMAL AND FEW CHANGES AMONG CA.2700 YEARS- ESPECIALLY ON PERSON-NAMES LIKE: FATHER MOTHER BROTHER DAUGHTER A.O. (THE PERSIAN LANGUAGE USED HERE IS HOW IS WAS SPOKED IN 1882 CA.150 YEARS AGO). THE DIALECT-WORDS IN NORTH AND WEST-SCANDINAVIA BUILT ON "K": KEM KA KOR KA-TID KE-LESSEN KE-HEN (RANA-DISTRICTS) AND KOSSEN =HVORDAN (ROGALAND HORDALAND) IN ALL ASKING-WORDS IS STILL IN USE- LIKE IN THE OLD PERSIAN LANGUAGE: KIH KAI KU KUDAM AND ALSO IN RUSSIAN LANGUAGE F.EKS: KAG DA (КАГ ДА)= WHEN. SAME USE OF "K" ALSO IN LATIN F.EKS: QUO VADIS (=KUO VADIS). BUT UNDER THE RULING OSTRO-GOTHIC DYNASTIE(CA.150 BC-600 AC) SURPRISING USE OF SOFT-SOUNDING "HV" LIKE IN THE OSTRO-GOTHS ASKING-WORD: HUAS= WHO. TODAY "H" "HV" "WH" IS STILL IN USE IN SOUTH-NORWEGIAN AND ENGLISH LIKE: HVEM HVA HVOR (NORR)= WHO WHAT WHERE (ANG). THE SAME ALSO IN GERMAN LANGUAGE- WITH USE OF "W" IN ASKING WORDS LIKE: WER WAS WO. THE ORIGIN SWEDISH (FROM GOTLAND) OSTRO-GOTICH LANGUAGE WAS USED IN UKRAINA AND ON CRIMEA (ACTIVE USED CA.150 BC- 600 AC) AND LATER USED (IN A NEWER LANGUAGE-FORM) ALSO UNDER THE (IN THE BEGINNING SWEDISH-TALKING) RURIK-DYNASTIE (CA.850-1250) SO-CALLED: "RUSSIAN VIKING-AGE". AFTER CA.1250 SWEDISH-INFLUENCE IN RUSSIAN LANGUAGE GRADUALLY DISSAPEARED. THIS IS ALL SOME OF THE THE SCANDINAVIAN (NORRØN) ENGLISH AND GERMAN LANGUAGE-ROOTS: BACK TO THE OLD SCHYTIAN LANGUAGE (USED CA.750 BC- UNTIL CA.500 AC) FONETIC FIRST GROUNDED ON UR-PERSISH (PERHAPS THE OLDEST PART OF INDO-EUROPEISH LANGUAGE). "BIG-SCYTHIA" WAS A KINGDOM IN CENTRAL-RUSSIAN AREAS NORTH OF THE BLACK-SEA. A NORWEGIAN HISTORICAN THOR HEYERDAHL STUDY THE NORRØN GODS (ODIN TOR FRØYA) AND THEIR HISTORICALLY (ALSO LANGUAGE) CONNECTIONS TO AREAS AROUND AND NORTH OF THE BLACK SEA. HEYERDAHL POINTED IT IN HIS BOOKS AS SOME OLDER SWEDISH HISTORICANS BEFORE HIM ALSO HAVE DONE. RUSSIA IS GROUNDED ON 2 BIG HIGH-CULTUR-IMPULSES COMING OVER (1) THE CASPIAN SEA (PERSIA) AND (2) OVER THE BLACK-SEA (GREECE- HELLAS). INDO-EUROPEAN (WHO IS WORLD OLDEST LANGUAGE) IN ITS EARLIEST FORMS STILL ARE INTACT (WITH MANY OLD WORDS) IN SCANDINAVIA ISLAND AND ENGLAND GERMANY AS IN RUSSIA AND UKRAINA. ALSO FINNISH-UGRISH SURPRISING CONTAINS SOME FEW OLD INDO-EOROPEAN WORDS AS THIS WORDS-COMPARE ABOVE SHOW US.

LANGUAGE COMPARE 05. THE NORWEGIAN-SWEDISH-DANISH WORD "NEI" IS VERY NEAR UP TO OLD-PERSIAN "NAI". THE NORRØN LOCAL DISTRICT-WORD "ARD" (NORTH-SWEDISH "ARJ") IS A AGRICULTURE-TOOL (PLOUGH) IN USE TO MAKE MEAL (OLD PERSIAN= "ARD"). THE SCANDINAVIAN WORD "BART" DIRECTLY TALK ABOUT SNOW AND MEANS: "WITHOUT SNOW" AND ARE THEREFORE IN NEAR FAMILY WITH THE OLD PERSIAN WORD FOR SNOW "BART". A UN-CHANGED WORD IN WORD-CLASS. OLD WORDS OFTEN SHIFT PLACES- AMONG 1000 OF YEARS IN USE- BUT STILL IS TO FIND WORKING AFTER LONG TIME IN SAME SIMILAR AREA.

LANGUAGE COMPARE 06. ALSO FINNISH-UGRISH HAVE SOME FEW WORDS SIMILAR TO OLD PERSIAN (INDO-EUROPEAN LANGUAGE). SINCE FINNISH-UGRISH HAVE THEIR OLDEST LANGUAGE-ROOTS IN THE URAL-ALTAI-REGION THIS WORDS (UR-SAMISH UR-FINNISH) WITH CONNECTION TO SCYTHIA OR OLD PERSIA COULD BE FROM THEIR OLD NOMADIC SETTLEMENTS THERE (THOUSAND OF YEARS AGO). THE OLD PERSIAN WORD "LAIL" = "NIGHT" IS IN FAMILY WITH "LAY" AND ALSO IN USE AS A LOCAL-DIALECT-WORD IN PARTS OF NORWAY AS: "LAILL" = "LAY IN NIGHT-SLEEP". OTHER NORRØN WORDS IN SAME CATEGORY: LIGGE LÅ LAGT LEGGE (LY). THE WORD "STAR" ALSO IS IN FAMILY WITH A NORRØN WORD "STIRRE" = SEE ON (LOOK AT) A OBJECTS FAR AWAY". THE RUSSIAN WORD "LUNA" = MOON- NOT SEEMS TO BE IN FAMILY WITH NORRØN ANGEL-SACHISH PERSIAN OR FINNISH-UGRISH LANGUAGES.

> som strakte seg et 20-dagers ritt fra Donau i vest, tvers over steppene fra dagens Ukraina til det nedre Don-bassenget, fra Lille Skytia Don, da kjent som Tanais, som har vært en betydelig handelsrute siden". CONTROLL OVER HANDELEN FOREGIKK GJENNOM GRESKE KOLONI-HAVNER VED SVARTEHAVETS NORD-KYST. "De dyrket også korn og fraktet hvete ull og ost til Hellas". DERES KONGEDØMMET STRAKTE SEG FRA DNEPR-ELVEN TIL CRIMEA. "Deres hovedstad Skytisk Neapol, eksisterte i utkanten av dagens Simferopol". "250 AC the Goths invaded Crimea and stormed Scythian`s fortress". "ca.AD 200-370: Invasions by the Goths". "362: Goterne trenger in på Krim"."DET SKYTISKE KONGEDØMME PÅ CRIMEA: BYEN "NEAPOL" HÆRTATT AV GOTHERNE". "370: The Huns invade". (CAME FROM URAL-ALTAI-AREA LIKE THE MONGOLS CA.1000 YEARS LATER). SIMFEROPOL BLE SENERE ØDELAGT AV GOTHERNE I DET 5 ÅRHUNDRE. I 553 OPPHØRER DET ØST-GOTISKE DYNASTIET MED (DEN SISTE AV DERES 11 REGENTER): KONG TEIAS. 555-597: THE ANTES RULERS. "558: The invasion of the Avar. 7th century: Formation of the Khazar State. 681: The First Bulgarian Empire is formed". ETTER CA.850 DANNER SVENSK-ÆTTEDE VIKINGER ET RUSSISK KONGEDØMME (THE RURIK-DYNASTIE) I NOVGOROD OG SENERE KIEV I VEST-UKRAINA. CENTRAL-RUSSLAND HAR VEST-EUROPAS ELDSTE HISTORIE- BÅDE ARCHEOLOGISK SPRÅKLIG OG CULTURELT. DE MANGE UTDØDDE OLDTIDS-BYENE NORDOM SVARTEHAVET (BLA. "CHERSONESOS" CA.200 BC= CRIMEA) VITNER OM EN SVÆRT GAMMEL HISTORIE I EUROPEISK SAMMENHENG. DE FLESTE AV DEM ER SKRIFTLIG BEVART AV OLDTIDS-FORFATTERE I ROMA HELLAS OG ORIENTALSKE KILDER." has-arrows="False">

OSTRO-GOTHS 491-605. DE SVÆNSK-ÆTTEDE (OG SVENSK-TALENDE) KONGENE UNDER ØSTGOTHER-DYNASTIET (CA.350-553) ER VEL SÅ GODT DOCUMENTERT- SOM SAGN-KONGENE OG JARLENE I NORDEN I FØR-KRISTEN TID "GUDE-TIDEN" (JFR. SAGA-LITTERATRUREN- PÅBEGYNT AV ØIVIND SKALDESPILLER CA.962 PÅ BORG PÅ ØST-KYSTEN AV ISLAND) TAKKET VÆRE HISTORIKEREN OG GOTEREN JORDANES (JFR. ØST-GOTERNES HISTORIE CA.551 UTGITT PÅ LATIN) OG NOEN SAM-TIDIGE ROMERSKE FORFATTERE. FORBINDELSES-LINJENE TIL "THE SCYTHIANS" VIA DEN OSTRO-GOTHISKE SAGN-KONGEN BERIG (CA.150 BC) NORDOM SVARTE-HAVET ER FORHOLDSVIS UKLAR- BORTSETT FRA EN MENGDE SPRÅKLIGE LIKHETS-TREKK (SE: LANGUAGE-COMPARE OVENFOR). DET UTDØDDE ØST-GOTHER-SPRÅKET (CA.150 BC-600 AC) ER RECONSTRUERT PGA. EN GAMMEL ØST-GOTISK BIBEL. "THE SCYTHIAN HISTORY" (CA.750 BC- 400 AC) ER FØRST OG FREMST DOCUMENTERT AV DEN HELLENSKE (GREECE) OLDTIDS-FORFATTEREN HERODOTES (484-455 BC). MADIUS "THE SCYTHS" "KING OF SCYTHIA" (653-625 BC) VAR SØNN AV PARTATUA (670 BC) AV PERSISK HERKOMST UNDER MEDER-DYNASTIET OG FREMSTÅR SOM NOEN AV DE FØRSTE SIKRE DOCUMENTERTE LEDD I DEN ELDSTE DEL AV RUSSISK OG UKRAINSK HISTORIE- CA.500 ÅR FØR DEN FØRSTE ØST-GOTISKE SAGN-KONGEN BERIG (CA.150 FVT) SOM VAR UTVANDRET MED SITT FOLK- FRA DEN OVER-BEFOLKEDE ØYA GOTLAND I ØSTERSJØEN (SVERIGE). KONG MADIUS LEVDE DERMED CA.320 ÅR FØR ALEKSANDER DEN STORE AV HELLAS UNDERLA SEG PERSIA. RUSSLAND OG UKRAINA HAR (GJENNOM HELE SIN HISTORIE) ALLTID HATT STERKE CULTURELLE PÅVIRKNINGER FRA DET GAMLE HELLAS (VIA SVARTE-HAVET) OG DET GAMLE PERSIA (SEILINGS-RUTER VIA DET CASPISKE HAV). MAN SER DET TYDELIGST I DAGENS BRUK AV DET RUSSISKE SKRIFT-SYSTEMET (CYRILLIC BLOCK) NÆRT I FAMILIE MED DE GRESKE SKRIFT-TEGN. OGSÅ GJENNOM FORBINDELSEN TIL HELLAS GJENNOM BLA. DEN UTDØDDE OLDTIDS-BYEN "CHERSONESOS" (CA.200 BC) PÅ CRIMEA (NÆRT HAVNE-BYEN SEVASTOPOL NORD I SVARTE-HAVET). FORBINDELSEN ØSTOVER MOT OLDTIDENS PERSIA ER AV ELDRE DATO OG KAN TILSKRIVES RUSSLANDS ELDSTE DOCUMENTERTE HISTORIE KONGEDØMMET "STOR-SCYTHIA". I PERIODEN 1917-1991 (ETTER DEN BRUTALE LIKVIDERINGEN AV DERES 1200 ÅR GAMLE KONGEHUS (TZARENE) UTFØRT I BYEN KATERINEBURG VED URAL-FJELLENE) VAR RUSSLAND STYRT AV ET KOMMUNIST-REGIME (SOM I DAGENS KINA NORD-KOREA OG CUBA). "DEN KALDE KRIGEN" OG "JERN-TEPPET" SOM DET DAVÆRENDE KOMMUNISTISKE SOVJETUNIONEN (NÅ REPUBLICKEN RUSSLAND SIDEN 1991) GJENNOMGIKK I 74 ÅR- BIDRO TIL AT ALT HVA SOM ANGIKK RUSSISK HISTORIE- BLE TONET NED OG NÆRMEST GLEMT. SÆRLIG HVA SOM ANGIKK RUSSLANDS I ALT 10 KONGEDØMMER SIDEN CA.750 BC. DET CA.25 ÅR GAMLE INTERNET-VERKTØYET OG FORSKERE OG HISTORIKERE VERDEN OVER- HAR HELDIGVIS RETTET PÅ EN DEL AV DENNE GAMLE OG STOLTE RUSSISKE HISTORIEN- OG ALTSÅ FRAM TIL 1991 GJEMTE GLEMTE OG UNDERTRYKTE HISTORIEN. EN AV ÅRSAKENE TIL AT DE (FREMDELES BEVARTE) ELDSTE TYPER AV INDO-EUROPEISK SPRÅK HAR SINE KJERNE-OMRÅDER I OMRÅDENE SØR NORD OG VEST OM ARAL-SJØEN ER AT SELVE MIDT-PUNKTET FOR HELE DET EURO-ASIATISKE CONTINENT LIGGER NETTOPP HER: CONTACTEN OG FERDSELS-VEIENE MOT INDIA AFRICA LILLEASIA (:TYRKIA OG KAUKASUS) EUROPA SIBIR OG CHINA- LIGGER AKKURAT HER (SE SPRÅK-KARTENE OVENFOR). I BORTGJEMTE DALER (MED LITEN CULTURELL PÅVIRKNING) RUNDT OG VEST FOR TIBET FOREKOMMER ENNÅ RESTER AV VERDENS ELDSTE SPRÅK. DISSE OMRÅDENE MED SIN CENTRALE BELIGGENHET HAR (VED Å MOTTA SPRÅKLIGE OG CULTURELLE IMPULSER FRA ALLE DE NEVNTE VERDENS-HJØRNER) PÅVIRKET SPRÅKENE I DE FLESTE LAND RUNDT DEM- HELT FRAM TIL VÅR MODERNE TID. DEN VEST-EUROPEISKE SPRÅK-ARVEN (NORRØNT ANGEL-SACHISH OG GERMANSK) GÅR VIA ØST-GOTHERNE OG "STOR-SCHYTIA" TILBAKE TIL DISSE OMRÅDENE. DE MANGE FELLES-ORDENE NEVNT OVENFOR BEVISER DET. LIKESÅ EN MENGDE ARCHEOLOGISKE FUNN FRA DEN SAMME TIDS-EPOKE. "ca. 4000 BC: Earliest evidence of Neolitich culture in Russia. ca. 1000-700 BC: Cimmerians in Thrace. ca. 700 BC: Scythians invade Thrace, conquering the Cimmerans. ca.700 BC- AD 200: Greco-Iranian culture develops around the Black Sea". "The migration of the Schythians from Asia eventually brought them into the territory of the Cimmerians, who had traditionally controlled the Caucasus and the plains north of the Black Sea. In a war that lasted 30 years, the Schythians destroyed the Cimmerins and set themselves up as rulers of an empire stretching from west Persia through Syria and Judea to the borders of Egypt. The Medes who ruled Persia, attaced them and drove them out of Anatolia, leaving them finally in control of lands which stretched from the Persian border north trough the Kuban and into southern Russia". "The class of chieftains, the Royal Scyths, finally established themselves as rulers of the southern Russian and Crimean territories. It is there that the richest, oldest, and most numerous relics of Scythian civilization have been found. Their power was sufficient to repel as invasion by the Persian king Dareius I 513 BCE". "I løpet av 400- til 200-tallet blomstret skyterne. Da Herodot skrev sin Historier på 400-tallet f.Kr., så grekerne et <<Stor-Skytia>> som strakte seg et 20-dagers ritt fra Donau i vest, tvers over steppene fra dagens Ukraina til det nedre Don-bassenget, fra Lille Skytia Don, da kjent som Tanais, som har vært en betydelig handelsrute siden". CONTROLL OVER HANDELEN FOREGIKK GJENNOM GRESKE KOLONI-HAVNER VED SVARTEHAVETS NORD-KYST. "De dyrket også korn og fraktet hvete ull og ost til Hellas". DERES KONGEDØMMET STRAKTE SEG FRA DNEPR-ELVEN TIL CRIMEA. "Deres hovedstad Skytisk Neapol, eksisterte i utkanten av dagens Simferopol". "250 AC the Goths invaded Crimea and stormed Scythian`s fortress". "ca.AD 200-370: Invasions by the Goths". "362: Goterne trenger in på Krim"."DET SKYTISKE KONGEDØMME PÅ CRIMEA: BYEN "NEAPOL" HÆRTATT AV GOTHERNE". "370: The Huns invade". (CAME FROM URAL-ALTAI-AREA LIKE THE MONGOLS CA.1000 YEARS LATER). SIMFEROPOL BLE SENERE ØDELAGT AV GOTHERNE I DET 5 ÅRHUNDRE. I 553 OPPHØRER DET ØST-GOTISKE DYNASTIET MED (DEN SISTE AV DERES 11 REGENTER): KONG TEIAS. 555-597: THE ANTES RULERS. "558: The invasion of the Avar. 7th century: Formation of the Khazar State. 681: The First Bulgarian Empire is formed". ETTER CA.850 DANNER SVENSK-ÆTTEDE VIKINGER ET RUSSISK KONGEDØMME (THE RURIK-DYNASTIE) I NOVGOROD OG SENERE KIEV I VEST-UKRAINA. CENTRAL-RUSSLAND HAR VEST-EUROPAS ELDSTE HISTORIE- BÅDE ARCHEOLOGISK SPRÅKLIG OG CULTURELT. DE MANGE UTDØDDE OLDTIDS-BYENE NORDOM SVARTEHAVET (BLA. "CHERSONESOS" CA.200 BC= CRIMEA) VITNER OM EN SVÆRT GAMMEL HISTORIE I EUROPEISK SAMMENHENG. DE FLESTE AV DEM ER SKRIFTLIG BEVART AV OLDTIDS-FORFATTERE I ROMA HELLAS OG ORIENTALSKE KILDER.

SVENSK-ÆTTEDE OSTRO-GOTHS GRUNNLA ET DYNASTIE I UKRAINA OG PÅ CRIMEA ("CRIMEA-GOTHS" WAS USED AS NAME ON PEOPLE IN UKRAINA UNTIL CA.1700) FRA CA.250 TIL 553. ETTERPÅ OVERTOK "THE ANTES RULERS" I CA.100 ÅR. DERETTER STYRES DET DAVÆRENDE RUSSLAND UKRAINA OG CRIMEA AV "THE 1. BULGARIEN EMPIRE" I CA.250 ÅR- FRAM TIL DE FØRSTE SVENSK-ÆTTEDE (LIKSOM ØST-GOTERNE) VIKING-TZARENE. [TZAR= KEISER= KAIZAR]. VIKING-TZAREN RURIK OVERTOK RUSSLAND OG UKRAINA CA. ÅR 850. HAN VAR IFØLGE ET NEDERLANDSK ARCHIV (SOM OGSÅ I RUSSISKE KILDER) EKTET MED INGRID EFANDRA VON NOORWEGEN. DETTE ER IFØLGE DE ELDSTE NEDTEGNEDE DOCOUMENTER VISSTNOK FØRSTE GANG NORGE NEVNES I.FORB.M. "RUS" EL. RUSSLAND (NORR: "GARDA-RIKET"). "THE NESTOR-CHRONICHLE" WAS WRITTEN IN THE RUSSIAN MAIN CAPITOL KIEV IN UKRAINA CA.1110 (DOWN-WROTED BY A PRIEST "NESTOR") AND TELLS THE RUSSIAN HISTORY BACK TO CA.800 AC IN DETAIL- AND ALSO ABOUT RURIK AND OLEG (HELGE) AND "THE RUSSIAN VIKING-AGE" (CA.850-1220). SOME WORDS IN "THE NESTOR-CHRONICLE" ALSO SHOW US THE IEARS IN RUSSIAN BEFORE 850- AND SAY SO: "FOLK-GROUPS FIGHT WITH FOLK-GROUPS- AND RUSSIAN PEOPLE GET MORE AND MORE TIRED OF THAT- AND THEREFORE ASKED COUNTRIES IN WEST: "PLEASE SEND US SOME FAIR VIKINGS TO RULE OVER US- SO WE CAN GET A FAIR SOCCIETY WITH LAW AND ORDER". [REFERANCE HENTET FRA "THE NESTOR-CHRONICHLE" FORFATTET I KIEV CA.1110) GJENGITT I DANSK OVERSETTELSE: SIDE 182-183 I "DANMARKS HISTORIE". BIND 2. "NORMANNER-TIDEN 600-1060" AV: THORKILD RAMSKOU. UTK: POLITIKENS FORLAG 1963]. THEREFORE SWEDISH VIKINGS SEATTLE DOWN IN RUSSIA (:NOVGOROD AND AROUND THE LAKES: LADOGA-ONEGA). ANOTHER OLD BOOK WHO WORK FOR THE SAME PERIOD IN RUSSIA IS "THE NOVGOROD-CHRONICLE".

"DE ORIGINE ACTIBUSQUE GETARUM" (GOTHERNES HISTORIE) BLE SKREVET PÅ AV GOTHEREN JORDANES (CA.551 AC). HER I EN ENGELSK OVERSETTELSE. LIGGER PÅ INTERNET SOM E-BOK.

ALSO THE SOUTHERN PART(THRACE= THRACIA) OF THE BLACK-SEA EARLY HAD CONNECTION TO THE OLD SCYTHIAN KINGDOM (CA.700-100 BC) IN NORTH

THIS ANCIENT ROYAL FAMILY-TREE SHOWS THAT UKRAINA AND RUSSIA HAVE OLDEST DOWN-WROTED HISTORY IN WHOLE NORTH-EUROPA ! COUNTRIES IN WEST-EUROPA HAVE NOT FAMILY-TREES BEFORE ARMENIUS AND GERMANICUS IN GERMANY AROUND CA.50 AC. IN SOUTH-EUROPA HAS MAKEDONIA AND GREECE OLDEST ROYALITY BACK TO ALEKSANDER "THE GREAT" AROUND CA.300 BC AND BEFORE. THE AREA NORTH OF BLACK-SEA (CRIMEA AND UKRAINA) HAD NEAR DISTANCE TO GREECE AND ROME- THEREFORE ALSO IS MENTION AMONG THE OLD SCRIBENTS IN ANCIENT SOUTH-EUROPA (LIKE JORDANES HERODOTHES A.O.).

THE SCYTHIAN KINGS- THE OLDEST PART OF RUSSIAN AND UKRAINIAN DOWN-WROTED AND DOCUMENTARY HISTORY. ONLY GREECE AND MACEDONIA HAVE KINGDOMS FROM THE SAME (OLDEST) PERIOD IN EUROPEAN HISTORY. RUSSIA HAVE TOTALLY 10 KINGDOMS FROM CA.700 BC- 1917 AC. SOME OF THEM WITH FAMILIAR AND LANGUAGE-CONNECTION OR OTHER RELATION-SHIP TO EACH OTHER.

DE FØRSTE RUSSISK-UKRAINSKE DYNASTIER OG KONGEDØMMER DUKKER OPP CA.700 BC: THE SCYTHIANS- CIMMERIANS AND BOSPORAN KINGS.

THE SCYTHIAN PERIOD CA 900 BC.

OLD DYNASTIES IN UKRAINA AND RUSSIA: SCYTHIAN KINGDOM 750 BC CIMMERIANS 680 BC BOSPORIAN KINGDOM CA.200 BC (ALL NORTH OF BLACKSEA). SHORT WAY FROM CRIMEA UKRAINA AND AREAS NORTH OF BLACK-SEA VIA THE CASPIAN-SEA TO OLD HIGH-CULTURES IN THE MIDDLE EAST- AND ALSO VERY NEAR WAY TO OLD ANCIENT GREECE AND ROMAN CULTURES IS THE MAIN REASON TO EARLY OLD CITY-CONSTRUCTIONS (LIKE FKS. "CHERSONESOS" CA.200 BC) JUST AROUND CRIMEA AND IN UKRAINA. DOWN-UNDER IS WHAT THE MODERN INTERNET-TOOL AND WIKIPEDIA.ORG CAN TELL US ABOUT THIS OLD DYNASTIES AND KINGDOMS IN SOUTH-EAST-EUROPA (RUSSIA AND UKRAINA). TYPICALLY RUSSIA STILL USE BLOCK-LETTER-ALFABETH AS GREECE ALWAYS HAVE DONE- AND STILL DO- AS THE ONLY (AND LAST) 2 COUNTRIES IN THE WHOLE WORLD! BUT IN OLD TIME ALSO: THE VIKINGS (600-1100) THE ROMAN EMPIRE (100 BC-500 AC) AND THE OSTRO-GOTHS (CA.300-553 AC) USED BLOCK-LETTERS. IN SWEDEN (WHERE THE OSTRO-GOTH-KINGS AND THEIR SAGN-KING "BERIG" CA.150 BC ONCE CAME FROM: GOTLAND) IS A OLD HISTORY "SAGN" (SAGEN-SAY) THAT THE VIKINGS IN UPPSALA (NEAR OSTRO-GOTHS HOMEPLACE: GOTLAND) LEARNED BLOCK-LETTER-WRITING-SYSTEM: "FUTARCK" FROM THEIR OLD FAMILY "OSTRO-GOTHS" (IN UKRAINA AND CRIMEA). THE HISTORICAL CONNECTION BETWEEN THE OSTRO-GOTHS AND THE EARLIER SCYTHIAN KINGS (BACK TO CA.700 BC) IN AREAS NORTH OG BLACK-SEA IS TO FIND IN SOME LANGUAGE-COMPARE (FKS: MADAR=MOTHER= MOR. PADER=FATHER=FAR. NAM=NAME=NAVN. NA=NO=NEI. MAHA=MUCH=MYE (SANSKRIT). MUN-MOUTH=MUNN. MANAS=MAN=MANN. NAU=NEW=NY. MAN=MIND=MINNE. A.O.EKS.

NORTH-EUROPA OLDEST CULTUR-LANDSCAPE: CRIMEA UKRAINA CENTRAL-RUSSIA WITH 10 KINGDOMS (OLDEST: THE KINGDOM OF SCYTHIA CA.700 BC).

ANCIENT OLD CITIES NORTH OF BLACK-SEA (CRIMEA: SEVASTOPOL. UKRAINA: AREAS AROUND ODESSA A.O.)

RUSSLAND OG UKRAINA HAR NORD-EUROPAS ELDSTE CULTUR-LANDSKAP PGA. EN REKKE OLDTIDS-BYER BLA. PAA CRIMEA OG I OMRAADENE RUNDT BYEN ODESSA NORD0OVER MOT KIEV. DE FOERSTE BY-DANNELSER I VEST-EUROPA DUKKER ICKE OPP FOER CA. AAR 1000.

NORSK UTGAVE OG OVERSETTELSE AV DEN GRESKE (HELLENSKE) FORFATTEREN HERODOTUS (CA.484-425 BC). FINNES OGSÅ SOM E-BOK PÅ INTERNET. DEN ELDSTE DEL AV RUSSLAND UKRAINA OG CRIMEAS HISTORIE ("THE SCHYTIAN KINGSDOM" CA.750 BC) ER BEVART HER.

NORSK FORSVARS-HISTORIE. VERDENS NORDLIGSTE FESTNINGSVERK: "VARDØHUS FESTNING" BLE BYGGET I 1306 AV KONG HAAKON V MAGNUSSØNN (1299-1319) "SOM VERN MOT ØST" PGA. "DE KARELSKE HERJETOKT" OVER NORD-SVERIGE OG NORD-NORGE 1222-1445. (KILDE-HENVISNINGER AV-BILDET NEDENFOR).

ARNULF OEVERLAND (OVENFOR) KRITISERTE STATS-RELIGIONEN I BOKEN DEN "KRISTENDOMMEN DEN SYVENE LANDEPLAGE". BOKTITTELEN ER VIDERE-FOERT AV FORFATTEREN HEGE STORHAUG I DEN NYLIG UTKOMNE BOK-UTGIVELSEN "ISLAM DEN 11. LANDEPLAGE". ENKELTE VILLE KANSKJE OGSAA TILFOYE: "ET HOPETALL AV VERDENS-OMSPENNENDE SEKTER OG MENIGHETER SOM UTGJOER EN AV DE MANGE SUGEROER I STATSKASSEN- OFTE MED BIBELEN SOM KAMUFLASJE (I DE SENERE AAR ANTAGELIG OGSAA KORANEN) PGA. SKJULT AGENDA I LAND DE OPERERER I". BRA AVLYTTINGS-UTSTYR ER BLITT VANLIG I DAG PAA DE FLESTE OMRAADER OG AT OPPTAKENE LAGRES PGA. EUs OM-STRIDTE DATA-LAGRINGS-DIREKTIV. MEN DEM SOM AVLYTTER HAR OGSAA SELV (LIKSOM ALLE SEKTENE) SINE HOVED-KONTORER UTEN-FOR VAARE GAMLE KONGE-RIKER: EUROPOL (FRANKRIKE) OG INTERPOL (USA). OG SOM KJENT ER ALLEREDE 5 KONGE-RIKER BRUTALT DREPT I EUROPA BARE DE SENESTE 200 AAR: FRANKRIKE (1790) PORTUGAL (1912) OESTERRIKE-UNGARN (1914) RUSSLAND (1918). SAMTLIGE BRUTALE DRAP PAA DE 5 NEVNTE EUROPEISKE KONGEHUSENE ER UTFOERT AV DA-VAERENDE KOMMUNIST-REGIMER- LAND SOM I DAG HAR FASET OVER TIL REPUBLICKER- INGEN AV DEM OVER 500 AAR- HVORAV DEN YNGSTE AV DEM ER RUSSLAND (I DAG VERDENS YNGSTE REPUBLICK PAA BARE 28 AAR TIL TROSS FOR NORD-EUROPAS ELDSTE NED-SKREVNE HISTORIE PGA. 10 KONGE-RIKER I RUSSLAND OG UKRAINA SIDEN 700 BC). 2 AV LANDENE (FRANKRIKE OG RUSSLAND) HAR I TILLEGG SKAFFET ATOM/VAAPEN FOR DE 1200 AARS GAMLE DREPTE KONGEHUSENES PENGER OG RIKDOM.

TEKSTEN SOM LÅ HER HAR VI VALGT Å FJERNE- FORDI TIDS-PERSPECTIVET TIL DET VI FORSØKTE Å ANALYSERE- BLIR FOR STORT- OG TEORIENE FOR USIKRE OG VAGE. DET VI HADDE VALGT Å SKRIVE OM VAR: DE 4 KONGE-DRAPENE UTFØRT AV KOMMUNIST-REGIMER I EUROPA DE SENESTE 200 ÅR (FRANCKRIKE. PORTUGAL. KONGERIKET ØSTERRIKE-UNGARN OG SOVJETUNIONEN). OGSÅ FORHOLDENE RUNDT DE 4 PRESIDENT-DRAPENE I USA (ABRAHAM LINCOLN- JAMES GARFIELD- JOHN F. KENNEDY OG ROBERT KENNEDY) OG DEN SVENSKE STATS-MINISTER OLOF PALME ER BLITT FJERNET FORDI TEORIENE VI TOK OPP HER NEPPE LAR SEG BEVISE. ANDRE POLITISKE FORHOLD I NORGE OG INTERNASJONALT I NÅTID OG FORTID VALGTE VI OGSÅ Å SLETTE AV SAMME ÅRSAK: USIKRE PÅSTANDER OG FOR STORT HISTORISK TIDS-PERSPECTIV TIL AT NOE KAN BEVISES. BIBELEN SIER AT "GUD ER TILGIVELSEN OG KJÆRLIGHETENS GUD" OG "MOT DAARSKAPEN KJEMPER SELV GUDENE FORGJEVES". PAVE FRANTZ I ROMA HAR TIL-FØYD DISSE ORDENE: "ALLE DRAP OG KRIGER ER EN FORBRYTELSE MOT GUD" ("ALL THE WARS AND KILLING IS A CRIME AGAINST GOD"). DET HØRES RIKTIG UT. 168 MILLIONER MENNESKER VIL HA BEHOV FOR NØD-HJELP I ÅR. TALLENE VIL STADIG ØKE IFØLGE "UN" ("UN"= OVER 190 MEDLEMS-LAND I DE FORENTE NASJONER). 200 MILLIONER MENNESKER VIL TRENGE HUMANITÆR HJELP I 2022 SIER "UN". KRIGENE I MIDT-ØSTEN OG ANDRE STEDER MÅ "UN" PRØVE Å STANSE FKS. MED UTPLASSERING AV FREDS-BEVARENDE STYRKER- HVILKET "UN" ABSOLUTT BURDE KLARE PGA. MEDLEMS-STØRRELSEN DERSOM DE 190 LANDENE KLARER Å BLI ENIGE OM DET. AMERICA (USA) OG RUSSLAND MÅ BLI MERE VENNLIG-SINNET OG MINDRE KRIGERSK. LANDENE STOR-MAKTENE USA OG RUSSLAND KRIGER MOT (FKS.SYRIA OG AFGHANISTAN) ER FATTIGE LAND SOM LEVER PÅ DET SAMFUNNS-NIVÅ EUROPA HADDE I MIDDEL-ALDEREN. KRIG LØSERE INGEN PROBLEMER. "MAKE LOVE NOT WAR" "ALL YOU NEED IS LOVE". "PEACE LOVE AND UNDERSTANDING".

"SUGERÖR I STATSKASSEN". BLA.ET UTALL UTENLANDSKE SEKTER OG MENIGHETER.

ORD (WORD) AV KONG MAGNUS VI HÅKONSØNN LAGABØTE (1263-1280) FRA HANS LOV-TEKSTER: "NORGES SJØ-LOV LAND-LOV OG BY-LOV".

ROMERSKE HISTORISKE BLOCK-SKRIFT-TEGN (FRA CA.150 AC).

"BJARKØYRETTEN" ER EN BY-LOV SOM MERKELIG NOK (HISTORIEN TATT I BETRAKTNING) GJALDT I BÅDE I NORGE OG SVERIGE (TRONDHJEM BERGEN STOCKHOLM OG LØDØSE I VESER-GØTLAND M.FL.) ETTER SLAGET PÅ STIKLESTAD I 1030. DEN BLE ETTER 250 ÅRS BRUK AVLØST AV "MAGNUS LAGABØTES BYLOV LANDLOV SJØLOV" (CA. 1170). VIKINGENE FRA BJARKØY I MIDT-TROMS VANT SLAGET PÅ STIKLESTAD I 1030 MOT KONG OLAV II HARALDSON "DEN HELLIGE" (1015-1030) SOM FORSØKTE Å KRISTNE LANDET MED ØKS. OLAV II SKAL OGSÅ HA SØKT TILFLUKT I GARDARIKET (RUSSLAND) PGA. STRIDIGHETER MED DEN DAVÆRENDE DANSKE KONGE.

"SIVILISASJONENS VUGGE". VERDENS FØRSTE BY-DANNELSER. DEN FØRSTE BRUK AV SKRIFT-SYSTEMER. DE FØRSTE JORBRUKS-CULTURER (:AGRICULTUR OG DYRKING AV KORN). DEN FØRSTE BRUK AV METALL-KUNST. TRAGISK NOK UTSETTES FLERE AV DISSE HØY-CULTUR-OMRÅDENE AV KRIGS-ØDELEGGELSER. MAN HAR LÆRT Å HEDRE SINE FORFEDRER GJENNOM SKOLELÆRDOM- MEN MAN HAR IKKE LÆRT Å HEDRE DE ELDSTE CULTURER-OMRÅDENE I VERDEN "OG SIVILISASJONENS VUGGE" ! KRIGENE SOM PÅFØRES BLA.MIDT-ØSTEN I VÅR TID- FØRES ALLTID AN AV UNGE REPUBLICKER- INGEN AV DEM OVER 300 ÅR GAMLE.

VERDENS ELDSTE SKRIFT-SYSTEMER OPPSTO BLANDT DE SIVILISERTE HØY-CULTURER I OLD-TIDEN.

OLDTIDS-FUNN AV REDSKAPER TILHØRENDE BÅT-ØKS-CULTUREN OG STRIDS-ØKS-CULTUREN I SCANDINAVIA.

FARTØYER MED OPPTIL 34 MANNS BESETNINGER (CA.5000 ÅR GAMLE HELLERISTNIGER) PÅ BERG-FELT I ALTA-FJORDEN (BOSSEKOP- HJEMMELUFT).

ALTA-FJORDEN. HJEMMELUFT-FELTET.

FORSKJELLIGE SKIPS-TEGNINGER (CA.2000- 5000 ÅR GAMLE) FRA BERG-KUNST-FELTENE I ALTA-FJORDEN.

ABOVE: THE STONE-AGE: FISHING AND HUNTING-CULTURES IN NORTH-EUROPA (NOMADS). NOWADAYS MODERNIZED AS COMMERSIALIZED "FISHING AND HUNTING-INDUSTRI". (STILL LIVING AS BEFORE- BUT NOW IN BIGGER SCALA ON: SALMON-FARMING TRAWLER-SHIP WHALE-HUNTING SEL-CATCH REINDEER-HERDING A.O.) FAR FROM THE VEGETAR-FOOD AND OFTEN IN WAR WITH "GREENPEACE" AND OTHER GROUPS WHO IS WORKING TO PROTECT ANIMALS AND DEFENCE THEM. THE WHALE=HUNTING IS UN-NESSESARY AND A BIG SHAME. ALSO THE WARS IN OLD HIGH-CULTURE AREAS LIKE: UKRAINA CRIMEA SOUTH-RUSSIA ("CHERSONESOS""GORGHIPPA" A.O.) IN THE MIDDLE EAST ("CAIRO-PYARAMIDES" "UR" "MOHENJODARA" "HARAPPA" A.O.) AND IN LATIN/AMERICA ("MAYA-PYRAMIDES" "AZEK-PYRAMIDES" "INKA-CITIES" A.O.) IS A BIG SHAME. POPE FRANZ IN ROME SAID FEW YEARS AGO: "ALL WARS AND KILLING IS A CRIME AIGAINST GOD" !!! THANKS FOR THAT WORDS- OLD VATIKANET. THIS WARS IS ALSO A ATTEMPT TO DESTROY WORLDS OLDEST HISTORY (WITHOUT NO RESPECT): THE FIRST ETABLATED OLD ANCIENT CITIES- THE FIRST WRITING-SYSTEMS- CALLED: "THE SIVILAZITIONS CRADLE" AND BIRTH" (NORR: "SIVILISASJONENS VUGGE").

FOR-UT FOR DEN NED-SKREVNE HISTORIEN (CHRONOLOGICAL DOWN-WROTED TIMELINES) FINNES KUN SAGN-TRADISJONER (OGSÅ VANDRE-SAGN) ARKEOLIGI OLDTIDS-FUNN OG BERG-KUNST. HER NOEN FÅ EKSEMPEL FRA BERG-KUNST I NORD-NORGE (CA.6500 ÅR SIDEN). BÅTER PIL-BUE KASTE-NOT 4-HIMMEL-RETNINGER SKI OG TRUGER ER VANLIGE MOTIV PÅ HELLE-RISTNINGER OG BERG-KUNST. SELVFØLGELIG OGSÅ FISK DYR OG FUGLER. JAKT-MOTIV ER VANLIG FORDI DENNE KUNSTEN (ROCK-CARVING) KUN TILHØRER FISKE OG FANGST-KULTURENE I STEIN-ALDEREN DVS.NOMADE-KULTURER UTEN BRUK AV SKRIFT-TEGN (ANALFABETISME). SAMTIDIG UTVIKLET MAN HØY-CULTURER I OMRÅDER I MIDT-ØSTEN OG ANDRE STEDER HVOR MAN STARTET JORD-BRUK (AGRI-CULTURE) MED DYRKING AV KORN OG MAT-VEKSTER- OGSÅ DYRKING AV BOMULL (INDUS-DALEN). HER OPPSTO DE FØRSTE BY-DANNELSER OG BRUK AV SKRIFT-TEGN. EKSEMPELVIS: DE UT-DØDDE OLDTIDS-BYENE "MOHENJO-DARO" "HARAPPA" OG "UR"(CA.6000-8000 BC) OGSÅ KALT "SIVILISASJONENS VUGGE". ORNAMENTERT CAM-KERAMIKK SYNES Å HA NÅDD NOMADE-KULTURENE I NORD-OMRÅDENE CA.2500 BC UTFRA OLDTIDS-FUNNENE Å BEDØMME.

ORNAMENTERT CERAMICK: FRAGMENTS FROM OLD HIGH CULTUR-ELEMENTS REACHING UP TO VARANGER-FJORDEN (EAST-FINNMARCK) CA.2500 BC. CERAMICK FIRST WAS USED BY THE HIGH-CULTURES IN THE MIDDLE EAST (SUMEERERE AND FARAOES) CA 4000 BC- AND ALSO IN OLD HELLAS= GREECE (ACROPOLIS) CA.2000 BC.

>Den gotiske sprog-klasses indflytelse paa den finsk<< (Kbh.1869) paavist, at nogen av de finske laaneord fra nordisk gaar tilbake til urnordisk tid, og rigtigheten av denne opfatning er yderligere bestyrket ved K.B.Wiklunds undersøkelser i i hans bok.....Deerimot synes Qvigstads rikholdige fortegnelse over nordiske laaneord at vise at kun en mindre av dem er optat fra svensk eller er indirekte inkommet i finsk eller kvænsk som mellemled. Den alt overveiende del er optat inden Norges nuværende grænser og gaar tilbake til gammlnorsk eller norske dialekter saavelsom til urnordisk" (SIDE 8)......"Ottars bjarmer talte, syntes det ham, >>omtrent samme sprog<< som finnene; dette passer paa karelene, som den dag i dag, skjønt deres maal nu er sterkt opblandet med russiske laaneord, taler en kvænsk dialekt, nær beslægtet med finsk (lappisk). For 1000 aar siden maa efter sprogforskernes mening finsk og karelsk ha staat hinanden endnu meget nærmere end nu" (SIDE 9).......Paa russisk kaldtes landet omkring Kvitehavet med en likeartet betegnelse Savolotsjie, d.e. landet bakenfor høidedraget (volok = slepe-sted, vandskille).....">>...Kvænene gjør stundom herjetog mot nordmændene over fjeldet, stundom nordmændene mot dem. Og det er meget store ferske sjøer i ødemarken, og kvænene bærer sine skibe over land til sjøene og herjer derfra paa nordmændene. De har meget smaa og meget lette skibe<<....FORFATTEREN OSCAR ALBERT JOHNSEN REFERERER (SIDE 10) FRA EGILS SAGA ("EIGLA" FRA SLUTTEN AV 1200-TALLET) OM NORGE..."I Finmark er det overordentlig store vand, og omkring vandene vældige skogtrakter, og fra den ene ende til den anden ligger høie fjeld, som kaldes Kjølene (Kilir)" (SIDE 11)......"Eiglas Finmark omfatter saaledes nesten hele Kolahalvøen, de finske (kvænske) lappmarker, hele det nuværende Finmark fylke og i Troms fylke omtrent hele fastlandet sydover til Malangen,...."...Navnet Finmark (Finmarchia) forsvinder ikke, men brukes jevnsidig med Lappland (Lappia) som betegnelse for den del av det gamle Finmark som laa ut med havet i nordvest, svarende omtrent til nuværende Finmark og en del av Troms fylke. Dette hænger sammen med at nordmænd (og dansker) vedblev at bruke det gamle navn finner, mens navnet lapper efterhaanden blev det vanlige blandt alle andre folk. Selv kalder finnene sig, som bekjendt, samer (samek; jfr. suomalaiset) (SIDE 11)......"Av Ottars beretning, som skildrer forholdene før Norges samling til et rike, erfarer vi at finnene allerede i det 9.aarh. stod i et slags undersaatlig forhold til stormændene i Haalogaland og betalte dem skat"....."Denne skat er i flere henseender merkelig. Denne sterke spesialisering fortæller ikke alene om en høit utviklet og variert jæger- og fiskekultur i forbindelse med reindrift, men viser ogsaa at det undersaatlige forhold til nordmændene ikke kan være av ny dato. Her er jo ikke tale om vilkaarlige paalæg, men om en i alle detaljer nøie regulert beskatning, som først kan være blit til som følge av lange tiders omgang mellem nordmænd og finner. Det er, som vi ser en overordentlig stor skat den rike fin maa ut med" (SIDE 12)...." has-arrows="False">

OSCAR ALBERT JOHNSEN HAR OGSÅ SKREVET NOEN SIDER OM STEIN-ALDEREN I FINNMARCK [: I BOKA "FINMARKENS POLITISKE HISTORIE". UTK.1923 I KRISTIANIA (OSLO). FORLAG: A.W.BRØGGERS BOKTRYKKERI A.S.] BLA. FØLGENDE: "Som vor viden for tiden ligger an, fristes man til at anta at finner har levet i Nord-Norge allerede som stenbrukende folk. Nogen bronselder har man neppe gjennemlevet - i Troms og Finmark fylker kjendes kun et fund fra bronsealderen, nemlig fra Trondenes ......Det har vært antat at finnene levde i stenalder like opp til historisk tid, ja paa enkelte steder endnu meget længere.....Samtidig som (SIDE 2) et sterkt østlig drag - forbindelser med den permiske og finsk-ugriske kulturkreds- gjør sig gjeldende, er bopladsinventaret dog gjennemgaaende stærkt præget av den nordgermanske, for ikke å si likefrem den norske formverden fra folkevandringstiden og forutsætter en forutgaaende paa det materielle omraade meget intim berøring med nordboene. Kjendskap til jern er da høist sandsynlig ogsaa fulgt med, selv om det kan tænkes at være kommet østfra (SIDE 3).....Hvorvidt nordboene allerede ved sin første ankomst til Nord-Norge støtte paa finner, eller disse først senere er vandret ind østfra, kan ikke avgjøres; men de synes i ethvert fald at maatte være kommet saa tidlig til Finmark at de har sittet der som stenalderfolk, idet de har optat redskaps- og vaabenformer fra nordboene og rimeligvis utviklet dem noget videre".....Naar vi ser paa stenaldersakene, kjender vi fra hele Troms fylke og Vestfinmarken overorndlig litet (JFR: NORSK ARKEOLOGI I 1923), som arkæologisk kan gi vidnesbyrd om hvorvidt finnene i forhistorisk tid trængte frem ogsaa til disse egne og der tok stadig ophold. Men antar man at finnene ikke naadde (SIDE 3) stort længer end til Øst-Finmark, blir det meget vanskelig at forstaa det utvilsomt nordiske underlag for Kjelmøykulturen. Selv om det for tiden ikke kan bevises arkæologisk, blir man derfor allikevel nødsaget til at forutsætte at finnene har holdt til ogsaa længere vest og der er kommet under direkte indflytelse av den ældre jernalderkultur i Haalogaland" (SIDE 4)....."Oldtidens og folkevandringstidens historikere og geografer fra og med Tacitus har saaledes hat en mere eller klar viden eller forestilling om at der nordenom og østenom de fastboende scandinviske folk fandtes et folk av en anden race, et fjeldfolk, som ikke kjendte akerbruk, men levet av jakt med bue og pil, holdt til i telter og klædte sig i dyrehuder. Tacitus kalder dette folk fenni, Ptolemaios (ca.150 e.Kr) finnoi (ФivvoI)" (SIDE 5)....."Fjordnavnene paa -anger, som Malangr, Lenanger, Kvænanger, Porsanger, Varanger, er utvilsomt meget gamle, ældre end den senere vikingtid, og det samme gjelder et navn Alten (Alpti-Svanefjorden)" (SIDE 7)..... [HER OVERSER OSLO-HISTORIKEREN: OSCAR ALBERT JOHNSEN MERKELIG NOK LIGNENDE ORD SOM: "ALT"= GAMMEL. "OLD"= GAMMEL. OG BESLEKTEDE NORRØNE ORD SOM "ELD" OG "ILD" OSV. OG NEVNER DEM IKKE MED ET ORD....."Det samme gjælder forøvrig ogsaa talrike andre nordiske laaneord i det finske sprog. Vilhelm Thomsen har i sit banebrytende verk om >>Den gotiske sprog-klasses indflytelse paa den finsk<< (Kbh.1869) paavist, at nogen av de finske laaneord fra nordisk gaar tilbake til urnordisk tid, og rigtigheten av denne opfatning er yderligere bestyrket ved K.B.Wiklunds undersøkelser i i hans bok.....Deerimot synes Qvigstads rikholdige fortegnelse over nordiske laaneord at vise at kun en mindre av dem er optat fra svensk eller er indirekte inkommet i finsk eller kvænsk som mellemled. Den alt overveiende del er optat inden Norges nuværende grænser og gaar tilbake til gammlnorsk eller norske dialekter saavelsom til urnordisk" (SIDE 8)......"Ottars bjarmer talte, syntes det ham, >>omtrent samme sprog<< som finnene; dette passer paa karelene, som den dag i dag, skjønt deres maal nu er sterkt opblandet med russiske laaneord, taler en kvænsk dialekt, nær beslægtet med finsk (lappisk). For 1000 aar siden maa efter sprogforskernes mening finsk og karelsk ha staat hinanden endnu meget nærmere end nu" (SIDE 9).......Paa russisk kaldtes landet omkring Kvitehavet med en likeartet betegnelse Savolotsjie, d.e. landet bakenfor høidedraget (volok = slepe-sted, vandskille).....">>...Kvænene gjør stundom herjetog mot nordmændene over fjeldet, stundom nordmændene mot dem. Og det er meget store ferske sjøer i ødemarken, og kvænene bærer sine skibe over land til sjøene og herjer derfra paa nordmændene. De har meget smaa og meget lette skibe<<....FORFATTEREN OSCAR ALBERT JOHNSEN REFERERER (SIDE 10) FRA EGILS SAGA ("EIGLA" FRA SLUTTEN AV 1200-TALLET) OM NORGE..."I Finmark er det overordentlig store vand, og omkring vandene vældige skogtrakter, og fra den ene ende til den anden ligger høie fjeld, som kaldes Kjølene (Kilir)" (SIDE 11)......"Eiglas Finmark omfatter saaledes nesten hele Kolahalvøen, de finske (kvænske) lappmarker, hele det nuværende Finmark fylke og i Troms fylke omtrent hele fastlandet sydover til Malangen,...."...Navnet Finmark (Finmarchia) forsvinder ikke, men brukes jevnsidig med Lappland (Lappia) som betegnelse for den del av det gamle Finmark som laa ut med havet i nordvest, svarende omtrent til nuværende Finmark og en del av Troms fylke. Dette hænger sammen med at nordmænd (og dansker) vedblev at bruke det gamle navn finner, mens navnet lapper efterhaanden blev det vanlige blandt alle andre folk. Selv kalder finnene sig, som bekjendt, samer (samek; jfr. suomalaiset) (SIDE 11)......"Av Ottars beretning, som skildrer forholdene før Norges samling til et rike, erfarer vi at finnene allerede i det 9.aarh. stod i et slags undersaatlig forhold til stormændene i Haalogaland og betalte dem skat"....."Denne skat er i flere henseender merkelig. Denne sterke spesialisering fortæller ikke alene om en høit utviklet og variert jæger- og fiskekultur i forbindelse med reindrift, men viser ogsaa at det undersaatlige forhold til nordmændene ikke kan være av ny dato. Her er jo ikke tale om vilkaarlige paalæg, men om en i alle detaljer nøie regulert beskatning, som først kan være blit til som følge av lange tiders omgang mellem nordmænd og finner. Det er, som vi ser en overordentlig stor skat den rike fin maa ut med" (SIDE 12)....

BRUDD-STYKKE AV ORNAMENTERT CAM-CERAMIC FUNNET I PASVIK-DALEN I SØR-VARANGER BLANDT FUNN AV CA.2000 CAM-CERAMIC-ELEMENTER OG FRAGMENTER TILHØRENDE DENNE CULTUREN CA 2500 BC. DET ER OGSÅ FUNNET SPOR AV ASBETS-CERAMIC I ØVER-ALTA (EN STEINALDER-BOSETNING ANTAGELIG MED TILKNYTNING TIL KOMSA-KULTUREN OG DE 3 BERG-KUNST-FELTENE: HJEMMELUFT- AMTMANNSNES OG KÅFJORD. DE FÅ RESTER OG SPOR ETTER BRUK AV ASBEST-CERAMIC I ALTAFJORDEN HAR ALLE HATT TILKNYTNING TIL EN STEINALDER-BOSETNING VED SAUTSO-PLATÅET- SOM BLE UNDERSØKT AV TROMSØ MUSEUM LIKE FØR KRAFT-UTBYGGINGEN I STILLA ØVERST I ALTA-ELVA). ET FJELL-OMRÅDE MED ASBEST HAR VÆRT BRUKT- OG ER OGSÅ LOCALISERT VED SAUTSO OG STILLA. SKAL HA VÆRT BRUKT OGSÅ CERAMIC-FUNN ER GJORDT VED ET STEINALDER-FELT (MED BLA.HELLERISTNINGER) PÅ YTRE SØRØYA I VEST-FINNMARCK.

>finnarna<<), det var dem, eller i ethvert fald fortrinsvis dem, som skatla lappene, og som derunder kom i dels krigersk, dels fredelig berøring med nordmændene"......"Sandsynligvis har vi i dem de vestlige utløpere av de krigerske kareler; de har med andre ord sandsynligvis været folk av samme stamme som nordmændens bjarmer og kirjaler, karelene ved Hvitehavet, og selve navnet Bjarmeland hitrører, som nævnt, muligens fra dem (se side 9)"......"Herunder maatte de saa nødvendigvis komme i strid med nordmændene, d.v.s. de norske høvdinger i Haalogaland, hvis >>finnferd<< og >>finnkaup<< strakte sig oppaa og over fjeldet dypt ind paa svensk omraade. Tydeligst fremgaar dette av sagaens beretninger om finfærdene, fks. naar det heter om Thorolf Kveldulvsson, at han drog ind i Finnmo`rk første vinter med 90 mand, andre vinter med (SIDE 13) 100, >>holdt marked med lappene og drog vidt om i landet, at han drog langt mot øst og kom i berøring med kvænene, ja endog ydet den kvænske konge hjelp mot karelene".....[SOM MAN HER SER- KUNNE OGSÅ KVÆNENE TIDVIS VÆRE I STRID MED KARELENE- TIL TROSS FOR NÆRT SPRÅKLIG SLEKTSKAP MED DEM. DEN KVÆNSKE "KONGEN" SOM HER NEVNES- KAN VÆRE KONG "FARAVID" SOM SKAL HA LEVD I DETTE TIDSROMMET. NOE KVÆNSK ELLER FINSK KONGEDØMME HAR ALDRI EKSISTERET- SÅ UTRYKKET KONGE ER HER BRUKT I FORB.M. EN LEDER ELLER HØVDING FOR DET KVÆNSKE BEFOLKNINGEN PÅ FINSK SIDE AV NORRBOTTEN (CA.ÅR 900)]...."Finfærden, hvortil hørte saavel finnkaup som oppbørselen av finneskatten, hadde vistnok , som et fremgaar av Ottars beretning, oprindelig tilhørt de haaløygske stormænd, som hadde tilegnet den sig med den sterkers ret paa samme maate som kvænene i øst og karelene i nordøst; men paa den tid Egils sage blev optegnet, i slutten av 12. aarh., var den forlængst inddrat under kongedømmet som en regale som kongen mot en bestemt avgift forlente til sine lender-mænd, senere til sysselmændene i Haalogaland"...."Herpaa tyder ikke alene Eiglas beretning om at nordmændene hjalp kvænene mot karelene, som rimeligvis allerede i anden halvdel av det 12.aarhundre har strakt sine kombinerte røver- og handelsfærder blandt finnene temmelig langt mot vest, men samme sagas fortælling om kylfingene. Det heter nemlig i Egils saga (kap.10), at da Thorolf Kveldulfsson og hans folk paa sin finfærd var kommet >>øster paa fjeldet<<, erfarte han at kylfinger var kommet østenfra og for paa finkjøp og tildels med ran. Ved hjelp av finnene utspeidet han disse kylfinger, overrasket dem i flere partier paa 30, 15 eller 20 (d.e.120) man i alt. (SIDE 14). Kylfingene kan ikke, som nogen mener, være et annet navn paa de kvænske skatteoppkrævere; ti disse for neppe lenger med ran blandt lappene; den kvænske lappebeskatningen var visselig paa den tid likesaa sedvane-messig regulert som den norske finnebeskatningen; den utøvedes heller ikke av hvemsomhelst, men tilhørte sikkerlig nu som senere i middelalderen et antal kvænske bønder, mest storbønder, hvem den tilkom som enslags arvelig eiendom, som paa denne tid utvilsomt har været respektert ogsaa av de kongelige norske skattekrævere. Men kvænene befandt desuten Thorolf og hans folk sig i den allerbedste forstaaelse; de var vaabenfæller. At kylfingene skulle være russiske kolbjager, som P.A.Munch har antat, er neppe heller trolig, da man ikke ellers har noget eksempel paa at russere i 12.aarh. eller tidligere har drevet med finfærder; de maa snarere som G.Storm har søkt at paavise, ha været svensker, dog neppe, som Storm mener, >>den svenske konges skattekrævere<< ; ti den svenske konge krævet i slutten av 12.aarh., da Egils saga blev optegnet, endnu ikke nogen skat av finnene (lappene); de har derimot rimeligvis været svenske eller kvænske bander, som, uten at ha nogen nedarvet eller erhvervet ret dertil, har søkt sin fordel ved at handle og røve blandt finnene. Herpaa tyder ogsaa selve navnet kylfinger, som maa utledes av kolfr i betydningen klub, flok av likestillede, som har slaat sig sammen i en bestemt hensikt, bande"......"Behandlingen av kylfingene stod da ogsaa i et forhold dertil, de blev alle dræpt henved 120 mand ialt. Hadde de repræsentert stats-magten i Sverige, kunde de næppe vært blit behandlet paa denne maate, særlig da de overraskedes paa den østre side av fjeldet, formodentlig et sted inde i det gamle Ume, nu Lycksele lappmark. Thorolf Kveldulfssons finnebeskatning synes at ha indskrænket sig til fjeldplataaet ovenfor Vefsen og den indenfor liggende svenske lappmark. Det nuværende norske Finmark kunde han derimot ikke beskatte. Finfærden maa her ha været utøvet av mænd der liksom Ottar har hørt hjemme i det nordligste Haalogaland. Saa indbringende som finfærden var, er det ogsaa grund til at tro at haaløygene tidlig har utstragt sine togter ikke alene til nuværende Finmark fylke, men ogsaa til den Terske halvø, nu Kolahalvøen. Det er meget i Ottars beretning, som tyder paa at det er en gammel og velkjendt reiserute han følger, og den blev ikke glemt ved ham. Man fandt, senest i første halvel av 10.aarh., veien over det Hvite hav til Dvinas bredder, hvorav saavel Erik Blodøks som (SIDE 15) Harald Graafeld kjempet med Bjarmene og vandt bytte"..... [:REFERANCER OM KONG ERICH I HARALDSØNN (933-935-960) I "EGILS SAGA" K.37. OG OM KONG HARALD II ERICHSSØNN GRAAFELD (960-970) I ""KORMAK OGMUNDSSONS SAGA" K.25- ANGÅENDE DERES BJARMELANDS-FERDER]...."Beretningen i Heimskringla om Tore Hunds bjarmelandsferd har ganske visst et sagnmæssig præg; men den saavel som andre lignende beretninger, selv i eventyrlige sagaer, har dog opbevaret flere ægte og typiske træk baade vedrørende reisemaaten, de geografiske forhold og færdens maal og sedvanlige forløp"...."Efterat finfærden var gjordt til et kongelig monopol, muligens allerede under Harald Haarfagre, men neppe gjennemført før fra Olav Haraldssons tid, var nemlig ikke alene al privat skatteopkræving, men endog den private handel med finnene strængt forbudt. Og vi vet, at kongens ombudsmænd i Haalogaland gik haardt frem mot dem som overtraadte forbudet. Einar Fluga, som av Harld Haardraade var forlenet med finfærden, lot en Islandsfarer som han paatraf ved Finmarkskysten, angripe med 5 skibe, og alle mand nedhugge. I skibet fandt man en mængde finnevarer. Ogsaa beretningen om islændingen Odd Ufeigsson, som hadde overvintret i Finmark, viser hvor strengt det kongelige monopol hævdedes under Harald Hardraades regjering, men ogsaa at smugleri kunde finde sted trods den skarpeste ransakning. Den eneste kodificerte lovbestemmelse som er bevart vedrørende denne handel, stammer dog først fra ca.1115, kongene Sigurd, Eystein og Olavs tid; ...."(SIDE 16)......"Historia Norvegiæ (fra omkr.1170) opplyser at Haalogaland strekker sig i nordlig retning >>juxta locum Wegestaf, qui Biarmomiam ab ea dirimit<<...."Det kan saaledes ikke være nogen tvil om at Norges grænse allerede i det 11.aarh., og sandsynligvis allerede paa Olav den helliges tid, regnedes til Hvitehavet,..."(SIDE 17)...."Det vilde heller ikke være noget paafaldende i at man i det 14.aarh., da den norske beskatningen av Kolahalvøen virklig strakte sig til Umbas utløp, ogsaa har søkt den gamle landegrænse Vegestav paa denne kant". (SIDE 18)....."Paa sine skatte og handelsreiser blandt terfinnene maa nordmændene tidlig være støtt sammen med karelene (bjarmene). Fiendskapet mellem nordmænd og bjarmer, som kommer til syne under Ottars beretning, maa ha sin hovedgrund i konkurransen om finnevarene. Denne konkurransen blev efterhaanden stedse skarpere. Særlig"......"hos karelene efterat de i løpet av 12. og 13.aarh. var traadt i nærmere forbindelse med Novgorod, det store centrum for handelen"...."Det er visstnok paa denne tid at de har begyndt at utstrække sine handels- og skattefærder fra terfinnenes land vestover til Finmark, sandsynligvis baade til lands og til vands. Krigerske sammenstøt mellem dem og den norske konges sysselmænd i Haalogaland var dermed blit uungaaelige. Det ældste vidnesbyrd herom tør være en bestemmelse fra ca.1200 i den ældre Gulatingslov, hvort det heter at haaløygene skal stille og utruste 13 tyvesætige skibe og 1 trædvesætig, 7 i den søndre halvdel og 6 i den nordre; >ti de har vakthold øster<< (Dvi at Deir eigu vardhalld austr); dette kan efter sammenhængen ikke bety andet end at haaløygene har vakthold mot bjarmene (karelene)". [: REFERANCE: "NORGES GAMLE LOVE" SIDE 104. "VARD-HALLDR" VAR ET GAMMELT VARSLINGS-SYSTEM: BRUKT ALLEREDE I VIKINGTIDEN- HVOR MAN TENTE ILD ELLER BÅL PÅ VARDER OG HØYE FJELL- FOR Å VARSLE BYGDENE OMKRING OM FIENDLIGE ANGREP]...."Karelene stod allerede ved denne tid (omkring 1200) i et løst avhængighetsforhold til Novgorod. Deres stormænd utnyttet vistnok nu som før finnehandelen og finneskatten til sin egen fordel, men fandt sig dog i at betale en avgift til handelsrepublikken, som derfor betragtet ikke alene det egentlige Karelen, men ogsaa Kolahalvøen i hele dens utstrækning som hørende ind under sit herredømme. I russiske traktater fra (SIDE 19) 1260-aarene og senere, avsluttet melom Novgorod og forskjellige fyrster, nævnes saaleedes atter og atter Sovolotsjie, Koloperem og Tre (d.e.Ter) som novgorodske >>voloster<< (d.e.distrikter). Skjønt det novgorodske herredømme over karelene endnu mest gjaldt paa papiret og først befestedes i løpet av 14 aarh. ved gjentagne krigstog til Savolotsjie, optræder Novgorod dog alt i det 13 aarh. som karelenes verge ovenfor nabofolkene, saaledes ogsaa ovenfor Norge. 1 1251 kom et gesandtskap fra Novgorod (Holmgard) til kong Haakon Haakonson og klaget over stridigheter som hadde fundet sted mellem kong Haakons sysselmænd nord i Finmark og østkarelene,...." (SIDE 20). SOM TEKSTEN VISER FIKK NOVGOROD OG TZAR-RUSSLAND CONTROL OVER KARELEN "VED "GJENTAGNE KRIGSTOG TIL SOVOLOTSJIE" I DET 14. ÅRHUNDRE (SOVOLOTSJIE =OMRÅDER I KVITSJØEN OG SØRLIGE KOLA-HALVØYA= KARELEN. NORR: "BJARMELAND")." has-arrows="False">

OSCAR ALBERT JOHNSEN SKRIVER VIDERE I "FINMARKENS POLITISKE HISTORIE" (UTK.1923): "Om kvænenes nationalitet har det været strid, idet H.G.Porthan og i vor tid K.B.Wiklund har ment at de var svensker, bosat hoved-sakelig i nuværende svensk Vesterbotten. Det er dog ikke sandsynlig, daa saavel de kvænske stedsnavn i det nuværende Norrland (indtil Piteå) som sagaens beretninger om kvænene og selve betydningen av ordet kvæn i Norge i ældre og nyere tid viser at de gamle kvæner har været finner i svensk betydning av ordet. Der bodde vistnok ogsaa nogen svensker det gamle Kvænland, endog i nuværende Østerbotten; men det herskende folk i disse egne paa den tid hvorom det her er tale, var ikke svenskene, men netop kvænene (>>finnarna<<), det var dem, eller i ethvert fald fortrinsvis dem, som skatla lappene, og som derunder kom i dels krigersk, dels fredelig berøring med nordmændene"......"Sandsynligvis har vi i dem de vestlige utløpere av de krigerske kareler; de har med andre ord sandsynligvis været folk av samme stamme som nordmændens bjarmer og kirjaler, karelene ved Hvitehavet, og selve navnet Bjarmeland hitrører, som nævnt, muligens fra dem (se side 9)"......"Herunder maatte de saa nødvendigvis komme i strid med nordmændene, d.v.s. de norske høvdinger i Haalogaland, hvis >>finnferd<< og >>finnkaup<< strakte sig oppaa og over fjeldet dypt ind paa svensk omraade. Tydeligst fremgaar dette av sagaens beretninger om finfærdene, fks. naar det heter om Thorolf Kveldulvsson, at han drog ind i Finnmo`rk første vinter med 90 mand, andre vinter med (SIDE 13) 100, >>holdt marked med lappene og drog vidt om i landet, at han drog langt mot øst og kom i berøring med kvænene, ja endog ydet den kvænske konge hjelp mot karelene".....[SOM MAN HER SER- KUNNE OGSÅ KVÆNENE TIDVIS VÆRE I STRID MED KARELENE- TIL TROSS FOR NÆRT SPRÅKLIG SLEKTSKAP MED DEM. DEN KVÆNSKE "KONGEN" SOM HER NEVNES- KAN VÆRE KONG "FARAVID" SOM SKAL HA LEVD I DETTE TIDSROMMET. NOE KVÆNSK ELLER FINSK KONGEDØMME HAR ALDRI EKSISTERET- SÅ UTRYKKET KONGE ER HER BRUKT I FORB.M. EN LEDER ELLER HØVDING FOR DET KVÆNSKE BEFOLKNINGEN PÅ FINSK SIDE AV NORRBOTTEN (CA.ÅR 900)]...."Finfærden, hvortil hørte saavel finnkaup som oppbørselen av finneskatten, hadde vistnok , som et fremgaar av Ottars beretning, oprindelig tilhørt de haaløygske stormænd, som hadde tilegnet den sig med den sterkers ret paa samme maate som kvænene i øst og karelene i nordøst; men paa den tid Egils sage blev optegnet, i slutten av 12. aarh., var den forlængst inddrat under kongedømmet som en regale som kongen mot en bestemt avgift forlente til sine lender-mænd, senere til sysselmændene i Haalogaland"...."Herpaa tyder ikke alene Eiglas beretning om at nordmændene hjalp kvænene mot karelene, som rimeligvis allerede i anden halvdel av det 12.aarhundre har strakt sine kombinerte røver- og handelsfærder blandt finnene temmelig langt mot vest, men samme sagas fortælling om kylfingene. Det heter nemlig i Egils saga (kap.10), at da Thorolf Kveldulfsson og hans folk paa sin finfærd var kommet >>øster paa fjeldet<<, erfarte han at kylfinger var kommet østenfra og for paa finkjøp og tildels med ran. Ved hjelp av finnene utspeidet han disse kylfinger, overrasket dem i flere partier paa 30, 15 eller 20 (d.e.120) man i alt. (SIDE 14). Kylfingene kan ikke, som nogen mener, være et annet navn paa de kvænske skatteoppkrævere; ti disse for neppe lenger med ran blandt lappene; den kvænske lappebeskatningen var visselig paa den tid likesaa sedvane-messig regulert som den norske finnebeskatningen; den utøvedes heller ikke av hvemsomhelst, men tilhørte sikkerlig nu som senere i middelalderen et antal kvænske bønder, mest storbønder, hvem den tilkom som enslags arvelig eiendom, som paa denne tid utvilsomt har været respektert ogsaa av de kongelige norske skattekrævere. Men kvænene befandt desuten Thorolf og hans folk sig i den allerbedste forstaaelse; de var vaabenfæller. At kylfingene skulle være russiske kolbjager, som P.A.Munch har antat, er neppe heller trolig, da man ikke ellers har noget eksempel paa at russere i 12.aarh. eller tidligere har drevet med finfærder; de maa snarere som G.Storm har søkt at paavise, ha været svensker, dog neppe, som Storm mener, >>den svenske konges skattekrævere<< ; ti den svenske konge krævet i slutten av 12.aarh., da Egils saga blev optegnet, endnu ikke nogen skat av finnene (lappene); de har derimot rimeligvis været svenske eller kvænske bander, som, uten at ha nogen nedarvet eller erhvervet ret dertil, har søkt sin fordel ved at handle og røve blandt finnene. Herpaa tyder ogsaa selve navnet kylfinger, som maa utledes av kolfr i betydningen klub, flok av likestillede, som har slaat sig sammen i en bestemt hensikt, bande"......"Behandlingen av kylfingene stod da ogsaa i et forhold dertil, de blev alle dræpt henved 120 mand ialt. Hadde de repræsentert stats-magten i Sverige, kunde de næppe vært blit behandlet paa denne maate, særlig da de overraskedes paa den østre side av fjeldet, formodentlig et sted inde i det gamle Ume, nu Lycksele lappmark. Thorolf Kveldulfssons finnebeskatning synes at ha indskrænket sig til fjeldplataaet ovenfor Vefsen og den indenfor liggende svenske lappmark. Det nuværende norske Finmark kunde han derimot ikke beskatte. Finfærden maa her ha været utøvet av mænd der liksom Ottar har hørt hjemme i det nordligste Haalogaland. Saa indbringende som finfærden var, er det ogsaa grund til at tro at haaløygene tidlig har utstragt sine togter ikke alene til nuværende Finmark fylke, men ogsaa til den Terske halvø, nu Kolahalvøen. Det er meget i Ottars beretning, som tyder paa at det er en gammel og velkjendt reiserute han følger, og den blev ikke glemt ved ham. Man fandt, senest i første halvel av 10.aarh., veien over det Hvite hav til Dvinas bredder, hvorav saavel Erik Blodøks som (SIDE 15) Harald Graafeld kjempet med Bjarmene og vandt bytte"..... [:REFERANCER OM KONG ERICH I HARALDSØNN (933-935-960) I "EGILS SAGA" K.37. OG OM KONG HARALD II ERICHSSØNN GRAAFELD (960-970) I ""KORMAK OGMUNDSSONS SAGA" K.25- ANGÅENDE DERES BJARMELANDS-FERDER]...."Beretningen i Heimskringla om Tore Hunds bjarmelandsferd har ganske visst et sagnmæssig præg; men den saavel som andre lignende beretninger, selv i eventyrlige sagaer, har dog opbevaret flere ægte og typiske træk baade vedrørende reisemaaten, de geografiske forhold og færdens maal og sedvanlige forløp"...."Efterat finfærden var gjordt til et kongelig monopol, muligens allerede under Harald Haarfagre, men neppe gjennemført før fra Olav Haraldssons tid, var nemlig ikke alene al privat skatteopkræving, men endog den private handel med finnene strængt forbudt. Og vi vet, at kongens ombudsmænd i Haalogaland gik haardt frem mot dem som overtraadte forbudet. Einar Fluga, som av Harld Haardraade var forlenet med finfærden, lot en Islandsfarer som han paatraf ved Finmarkskysten, angripe med 5 skibe, og alle mand nedhugge. I skibet fandt man en mængde finnevarer. Ogsaa beretningen om islændingen Odd Ufeigsson, som hadde overvintret i Finmark, viser hvor strengt det kongelige monopol hævdedes under Harald Hardraades regjering, men ogsaa at smugleri kunde finde sted trods den skarpeste ransakning. Den eneste kodificerte lovbestemmelse som er bevart vedrørende denne handel, stammer dog først fra ca.1115, kongene Sigurd, Eystein og Olavs tid; ...."(SIDE 16)......"Historia Norvegiæ (fra omkr.1170) opplyser at Haalogaland strekker sig i nordlig retning >>juxta locum Wegestaf, qui Biarmomiam ab ea dirimit<<...."Det kan saaledes ikke være nogen tvil om at Norges grænse allerede i det 11.aarh., og sandsynligvis allerede paa Olav den helliges tid, regnedes til Hvitehavet,..."(SIDE 17)...."Det vilde heller ikke være noget paafaldende i at man i det 14.aarh., da den norske beskatningen av Kolahalvøen virklig strakte sig til Umbas utløp, ogsaa har søkt den gamle landegrænse Vegestav paa denne kant". (SIDE 18)....."Paa sine skatte og handelsreiser blandt terfinnene maa nordmændene tidlig være støtt sammen med karelene (bjarmene). Fiendskapet mellem nordmænd og bjarmer, som kommer til syne under Ottars beretning, maa ha sin hovedgrund i konkurransen om finnevarene. Denne konkurransen blev efterhaanden stedse skarpere. Særlig"......"hos karelene efterat de i løpet av 12. og 13.aarh. var traadt i nærmere forbindelse med Novgorod, det store centrum for handelen"...."Det er visstnok paa denne tid at de har begyndt at utstrække sine handels- og skattefærder fra terfinnenes land vestover til Finmark, sandsynligvis baade til lands og til vands. Krigerske sammenstøt mellem dem og den norske konges sysselmænd i Haalogaland var dermed blit uungaaelige. Det ældste vidnesbyrd herom tør være en bestemmelse fra ca.1200 i den ældre Gulatingslov, hvort det heter at haaløygene skal stille og utruste 13 tyvesætige skibe og 1 trædvesætig, 7 i den søndre halvdel og 6 i den nordre; >ti de har vakthold øster<< (Dvi at Deir eigu vardhalld austr); dette kan efter sammenhængen ikke bety andet end at haaløygene har vakthold mot bjarmene (karelene)". [: REFERANCE: "NORGES GAMLE LOVE" SIDE 104. "VARD-HALLDR" VAR ET GAMMELT VARSLINGS-SYSTEM: BRUKT ALLEREDE I VIKINGTIDEN- HVOR MAN TENTE ILD ELLER BÅL PÅ VARDER OG HØYE FJELL- FOR Å VARSLE BYGDENE OMKRING OM FIENDLIGE ANGREP]...."Karelene stod allerede ved denne tid (omkring 1200) i et løst avhængighetsforhold til Novgorod. Deres stormænd utnyttet vistnok nu som før finnehandelen og finneskatten til sin egen fordel, men fandt sig dog i at betale en avgift til handelsrepublikken, som derfor betragtet ikke alene det egentlige Karelen, men ogsaa Kolahalvøen i hele dens utstrækning som hørende ind under sit herredømme. I russiske traktater fra (SIDE 19) 1260-aarene og senere, avsluttet melom Novgorod og forskjellige fyrster, nævnes saaleedes atter og atter Sovolotsjie, Koloperem og Tre (d.e.Ter) som novgorodske >>voloster<< (d.e.distrikter). Skjønt det novgorodske herredømme over karelene endnu mest gjaldt paa papiret og først befestedes i løpet av 14 aarh. ved gjentagne krigstog til Savolotsjie, optræder Novgorod dog alt i det 13 aarh. som karelenes verge ovenfor nabofolkene, saaledes ogsaa ovenfor Norge. 1 1251 kom et gesandtskap fra Novgorod (Holmgard) til kong Haakon Haakonson og klaget over stridigheter som hadde fundet sted mellem kong Haakons sysselmænd nord i Finmark og østkarelene,...." (SIDE 20). SOM TEKSTEN VISER FIKK NOVGOROD OG TZAR-RUSSLAND CONTROL OVER KARELEN "VED "GJENTAGNE KRIGSTOG TIL SOVOLOTSJIE" I DET 14. ÅRHUNDRE (SOVOLOTSJIE =OMRÅDER I KVITSJØEN OG SØRLIGE KOLA-HALVØYA= KARELEN. NORR: "BJARMELAND").

THIS CERAMIC-CULTUR IS SPREAD FROM VAGGETEM AND NOATUN IN THE UPPER PASVIK-VALLEY TO LAKE OF INARE- AND ALSO TO LILLEBERGET IN NORRBOTN IN SWEDEN. IN RUSSIA SOUTH-NORWAY AND BALTICUM THE ORNAMENTS HAVE A LITTLE ANOTHER ART-STYLE. BUT SIMILAR ORNAMENTICK IN VARANGER NORTH-FINLAND AND NORTH-SWEDEN- NEAR UP THE PROTO-TYPE IN PASVIK (WHO HAS THE BIGGEST COLLECTION OF FRAGMENTS AND PIECES FROM THIS OLD CERAMIC-CULTURE ONCE COMING FROM SOUTH-EAST).

GROVT TIL-VIRKEDE STEIN-ALDER REDSKAPER. ANTAGELIG OGSÅ U-FERDIG ARBEIDE. TYPISKE FISKE OG FANGST-KULTURER PÅ ET TIDLIG STADIUM (CA.6000-10.000 ÅR SIDEN).

RING-FORMASJONENE FRA STEIN-ALDEREN ER MEST UTBREDT I NORD-SVERIGE OG NORRBOTN- MEN FOREKOMMER OGSÅ I ØST-FINNMARCK (HOLMENGRÅ) OG I KVITSJØEN (NORD-VEST-RUSSLAND). SELVE FORMEN KAN MINNE OM RILLENE I EN MODERNE LP-PLATE (LAGRINGS-MEDIUM FOR MUSIC).

INN-LANDS-ISEN DEKKET HELE SCANDINAVIA SCOTLAND OG KOLA-HALVOYA UNDER GLACIAER-PERIODENE. I TILLEGG HAR JORDEN VAERT UTSATT FOR METEORITT0NEDSLAG. CA.100 NEDSLAGS-FELT ER FUNNET- HVORAV DET STOERSTE ER VREDEFORT-KRATERET I SOER-AFRIKA- SOM TID-FESTES FLERE HUNDRE MILLIONER AAR TILBAKE I TID. METEORITT-NEDSLAG SKAL HA UTRYDDET OEGLENE OG DINOSAURENE SIER VITENSKAPEN. BAADE MAANEN OG MARS HAR TYDELIGE NEDSLAGS-FELT. ET BLE NYLIG FUNNET I BARENTS-HAVET I.FORB. MED OLJE-LETINGEN. DET HAR FAATT NAVNET "MJOLNER" (HAMMEREN TIL GUDEN TOR).

THE GLACIER-PERIODS AMONG 425.000 IEARS UNTIL TO DAY.

DET ER FUNNET CA.100 METEORITT-KRATERE (NEDSLAGS-FELT) PÅ JORDEN.

METEORITT-NEDSLAG SKAL I FØLGE VITENSKAPEN ENGANG HA UTRYDDET DINOUSURENE. SANNSYNLIGVIS VIL LIV I HAVET OG BLÅHVAL (OPPTIL 50 METER LANG) HA EN VISS MULIGHET TIL Å OVERLEVE SLIKE NATUR-KATASTROFER. LIVET SIES Å VÆRE OPPSTÅTT I HAVET. ENORME TSUNAMI-HØYDER UTSLETTER SANNSYNLIGVIS DET MESTE AV LIV PÅ LAND-JORDEN NÅR STORE METEORITT-NEDSLAG INNTREFFER. VANLIGVIS MED MILLIONER ELLER MILLIARDER AV ÅRS MELLOM-ROM. CA.100 NEDSLAGS-FELT ER TIL NÅ FUNNET RUNDTOM PÅ JORD-KLODEN.

NIKEL-IRON (NIKEL-JERN) ER EN LEGERING AV NIKEL OG JERN SOM OFTE FOREKOMMER I METALLISKE MEREORITTER. ØST FOR INARE-SJØEN (PÅ RUSSISK OMRÅDE) FINNES STORE NIKEL-FOREKOMSTER SOM UTVINNES AV ET RUSSISK GRUVE-SELSKAP. DEN SICEL-FORMEDE HØYDE-RYGGEN RUNDT INARE-SJØEN KAN TYDE PÅ ET GAMMELT NEDSLAGS-FELT.

ARTS-MANGFOLDET I HAVET HAR STØRRE MULIGHETER FOR Å OVERLEVE STORE METEORITT-NEDSLAG. BARE STORE JORD-SKJELV OG BRUK AV ATOMBOMBEN UTGJØR LIGNENDE TRUSLER FOR LIVET PÅ JORDEN.

UENIGHET OG KRIG-FØRING (SOM OFTEST PÅ IDEOLOGISK GRUNNLAG) HAR PÅGÅTT SIDEN SKAPELSEN. HOVED-PARTEN AV DEM ER RELIGIONS-KRIGER RASE-KRIGER OG KRIG MOT KONGEHUS (=BLODIGE OG BRUTALE KOMMUNIST-REVOLUSJONER). MAN KAN FAKTISK FORENKLE DET NED TIL "SVØMME-FØTTERS KAMP MOT ØRNE-KLØR" ELLER HVITE SPARKE-BUKSERS KAMP MOT OLJETE OG SKITNE KJEL-DRESSER. (BABYERS KAMP MOT OLDINGER). MÅSEN HATER OG JAGER DERFOR KONGEØRN. OG I USA HETER DET I EN SANG "THE YOUNG HATE THE OLD" (ORD AV JONI MITCHELL). SAMMENLIGNBART MED UNGER SOM HATER SINE FORELDRE. DE GAMLE HØY-CULTURENE (DE ELDSTE BYDANNELSER I VERDEN KALT: "SIVILISASJONENS VUGGE") ER UTSATT FOR KRIGER FRA DE YNGSTE NASJONENE (VANLIGVIS REPUBLICKER) MED BARE 300 ÅRS GAMMEL CHRONOLOGISK NEDTEGNET TIDS-LINJE OG DOCUMENTERT HISTORIE. DE YNGSTE LAND (SOM ÅPENLYST OG UTEN Å LEGGE SKJUL PÅ DET) SLOSS MED DE ELDSTE.... ETTER ALLE DE TEKNISKE NY-VINNINGENE OG "DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON" PÅ MIDTEN AV 1800-TALLET- FOREGÅR I VÅR TID KRIGENE PÅ ET HELT ANNET (OG HØYT INTELLEKTUELT NIVÅ) ENN DET MAN TIDLIGERE HAR VÆRT VANT TIL. EN KAMP-ARENA INNENFOR 3 OMRÅDER- ALLE TILHØRENDE ATOM-FYSICK: MASSE-ØDELEGGELSES-VÅPEN (ATOM-BOMBER) BIOLOGISK KRIGFØRING (MOLEKYLÆR-BIOLOGI) OG ELECTRONICK (ELECTRO-FYSICK OG ELECTRON-LÆRE) BLA. BRUKT TIL SPIONASJE OG OVERVÅKING. BRUDD PÅ MENNESKE-RETTIGHETENE OG PERSON-VERNET FOREGÅR OVER HELE VERDEN I DAG- NÅ SOM FØR- MEN MED NYE METODER INNENFOR NYE OG MODERNE FORSKNINGS-FELT. DET KAN MEST SYNES SOM EN SLAGS KAMP MELLOM DE GAMLE (NOMADISERTE OG ANALFABETISKE) "FISKE OG FANGST-KULTURENE" (FRA STEIN-ALDEREN) MOT DE GAMLE "HØY-CULTURENE" MED DE FØRSTE BY-DANNELSER (OG BRUK AV SKRIFT-SYSTEMER) I VERDEN (NÅ UTDØDDE CA.5.000-9.000 GAMLE OLDTIDS-BYER= "SIVILISASJONENS VUGGE"). DEN 7000 ÅRS GAMLE KORN-DYRKINGEN OG VEGETAR-MATEN (AGRICULTURE= AGREE-CULTURE) SOM VIA HØY-CULTURENE I MIDT-ØSTEN NÅDDE JÆREN I ROGALAND (RUG= RUGHENE RYGHENE RYFYLKE) FOR 6.500 ÅR SIDEN- I KAMP MOT MODERNISERTE OG COMMERSIALISERTE "FISKE OG FANGST-KULTURER" (: SMALA-HOVE FENA-LÅR SKINKE JULE-RIBBE HELSTEKT SVIN OG KONGE-KRABBE HUMMER REKE TORSKE-TUNGER OG UERS-HODER TØRKET REINKJØTT OSV.)] FOR IKKE Å NEVNE BLÅHVAL-FANGSTEN UTENFOR JAPAN SOM "GREENPEACE"-ORGANISASJONEN KJEMPER ALENE MOT. DERFOR KANSKJE PÅ TIDE I NORGE MED 500 ÅR PÅ NYTT LAGT UNDER DENMARCK ? FØR MAN IGJEN HELT MISTER CONTROLLEN ?? AT OSLO (ETABL.1066) ER NORGES 3 OG YNGSTE HOVEDSTAD FÅR MAN STADIG OFTERE BEVIS PÅ. HURTIGRUTE-SALGET HØSTEN 2014 TIL LONDON UK ER DET BESTE BEVISET PÅ DET. DET VILLE ALDRI SKJEDD UNDER DE ELDRE HOVEDSTADENE (I VIKING-TIDEN): HAUGESUND (ETABL.863) TRONDHJEM (ETABL.1000) OG BERGEN (ETABL.1090). AVISEN "NORDLYS" I TROMSØ SKREV FØLGENDE DA SALGET VAR ET FAKTUM: "SALGET AV DE 12 HURTIGRUTENE TIL ENGLAND- ET HÅN MOT KYST-CULTUREN OG KYST-ARISTOKRATIET" ! KYSTRUTEN BERGEN-KIRKENES STARTET I 1837 MED "STATENS POST-DAMPERE" OG BLE VIDEREFØRT UNDER "HURTIGRUTEN" FRA 1881- DA DEN NORSKE STAT TRAKK SEG UT SOM EIER AV "STATENS POST-DAMPERE" VED BRUK AV INNLEIDE HURTIGRUTE-REDERIER (NFDS BDS SDS M.FL.) OG KYST-RUTEN DERVED BLE HEL-PRIVATISERT (AV RICKARD WITH I LOFOTEN=" VDS"). TOTALT 176 ÅR I RUTE BERGEN-KIRKENES SOM HEL-NORSK REDERI (UNDER 2 REDERI-LØSNINGER) BLE DERMED EN NY OG MERKELIG DEL AV NORSK SAMFERDSELS-HISTORIE. MERKELIG FORDI NORSKE-KYSTEN "RIKSVEI NR.1" RUTEN BERGEN-KIRKENES I DAG ER OVERTATT AV UNITED KINGDOM (LANDET SOM JO HELE VERDEN FAKTISK STILLER SINE KLOKKER OG COMPUTERE ETTER- FOR IKKE Å BLI "DØGN-VIJLL"= "GREENWICH MEAN TIME" -LONDON). AT BÅDE DAMPMASKINEN (OPPF. 1776 JAMES WATT- SCOTLAND) OG SKRU-PROPELLEN" (OPPF. CA.1850 ENGLAND) BEGGE BLE OPPFUNNET NETTOPP I UNITED KINGDOM SKULLE IKKE HA NOEN INNVIRKNING ETTER SÅ LANG TID......ELLER HAR DET DET ??? KANSKJE MANGELEN PÅ 1000 ÅRS GAMLE KONGENAVN PÅ SKUTE-SIDENE VAR SALGS-ÅRSAKEN ?? KUN 1 SKIP VAR IGJEN: "KONG HARALD" MED DEN GAMLE OG VEL-BRUKTE DÅPS-SKIKKEN SIDEN 1837. ENGLAND HAR JO SELV HATT 2 KONGER MED HARALD-NAVNET [:HARALD I HAREFOT (1035-1040) OG DEN NORSK-ENGELSKE KONG HAROLD II SIGURDSSON HARDRAADE (1045-1066) SISTNEVNTE OGSÅ GRUNNLEGGEREN AV OSLO BY OG M.W. DRONNING ELISABETH AV KIEV [DATTER AV TZAR JAROSLAV I (1019-1054 ) I UKRAINA]. DE 12 HURTIGRUTENE UTGJORDE I SIN BESTE PERIODE EN MARKEDS-VERDI PÅ 21 MILLIARDER NORSKE KRONER. ("PERHAPS WE CAN BRING THEM BACK AGAIN- AND USE THE OLD NAMES AS BEFORE ?....."). SALGET BLE FORETATT UNDER "JERN-ERNA" SOM STATS-MINISTER (SOM OMENTRENT SAMTIDIG GJORDE 2 UTENLANDS-REISER TIL KOMMUNIST-KINA I LØPET AV BARE 1.5 ÅR (= VERDENS-REKORD). OG NYLIG STATSBESØK FRA 1-PARTI-STATEN OG DIKTATRET KINA TIL NORGE I 2020. AMERICA (USA) DERIMOT HAR STARTET FLERE HANDELS-BLOCADER MOT KINA- DER NORGE TVERT IMOT ØNSKER Å ØKE HANDELS-AVTALENE MED KINA DET GAMLE UTRYKKET NORGE "DEN SISTE KOMMUNIST-STAT I EUROPA" FORTELLER LITT OM AT DETTE HAR VÆRT EN HISTORISK TREND I NORGE- VELDIG LENGE !!. DEN NEVNTE 12NHURTIGRUTENE BLE SOLGT TIL LONDON (FLAGGET UT AV LANDET SOM EN REKKE REDERIER ALLEREDE HAR GJORDT) FORDI "DEN FATTIGE NORSKE STATEN" IKKE MAKTET ET STATS-TILSKUDD PÅ 750 MILLIONER KRONER HVERT ÅR (PGA. SVAK VINTER-TURISME OMBORD PÅ HURTIG-RUTEN). MEN MERK: ALLEREDE RUNDT 1814 (ETTER EIDSVOLD-SAMLINGEN) FJERNET MAN ADELEN I NORGE ("KOMMUNIST-NORGE" ?) EN ORDNING SOM FREMDELES EKSISTERER "I BESTE VELGÅENDE" IN UNITED KINGDOM- ENGLAND (ADELSKAP=NOBILITY ROYALITY= KONGE-ADEL) !