VEST-FINNMARK. KLASSE-BILDER FOR PERIODEN 1916-1992.

FILMEN KAN LASTES NED GRATIS (VED BRUK AV HØYRE MUS-CLICK).

VED Å STANSE FILMEN KAN ENKELT-BILDER LAGES OG LAGRES VED BRUK AV UTKLIPPS-VERKTØYET I WINDOWS (ELLER ET ANNET CAPTURE-SCREEN- PROGRAM).