"FINMARKENS POLITISKE HISTORIE" AV OSCAR ALBERT JOHNSEN. UTK. KRISTIANIA 1923.