FINMARCK

HISTORISK ANALYZE AV NORGES NORDLIGSTE FYLKE- FINNMARCK. UTTDRAG FRA NORSK MEDIA OM NABOLANDET FINLAND- ALLIERT MED NAZI-TYSKLAND UNDER 2.VERDENSKRIG- SOM DET ENESTE LAND I NORD-EUROPA...